Przychodnie Świat Zdrowia to najszybciej rozwijająca się ogólnopolska sieć przychodni lekarskich

Realizujemy świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach kontraktu z NFZ.
Świadczymy również szeroki zakres usług prywatnych oraz medycyny pracy.

Mapka Przychodni Świat Zdrowia

Naszym celem jest ułatwienie dostępu jak największej ilości pacjentów do wysokiej jakości usług medycznych. Wierzymy, że zdrowie pacjentów w dużej mierze zależy od właściwej edukacji zdrowotnej, dlatego jest ona dla nas ważnym elementem podejścia do naszych pacjentów.

Będziemy konsekwentnie rozwijać naszą sieć, dzięki czemu chcemy zmienić podejście do leczenia w Polsce. Otaczamy troskliwą opieką pacjentów, dbamy o poprawę dostępu do usług, a kadrę medyczną wybieramy starannie wsłuchując się w opinię pacjentów i ich rodzin.

Jesteśmy blisko pacjenta i jego potrzeb, nasze przychodnie prowadzimy tak by były częścią lokalnej społeczności.

Jesteśmy przekonani, że tylko współpraca pacjenta z kadrą medyczną, może przełożyć się na efektywną diagnostykę i skuteczne leczenie