Xalatan

 • Skład

  1 ml roztworu zawiera 50 µg latanoprostu. Roztwór zawiera chlorek benzalkoniowy.

 • Działanie

  Analog prostaglandyny F2α, selektywny prostanoidowy agonista receptorów FP. Zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. Zwiększa odpływ naczyniówkowo-twardówkowy oraz zmniejsza opór odpływu. Lek nie wywiera znaczącego wpływu na wytwarzanie cieczy wodnistej, nie wywiera wpływu na barierę krew-ciecz wodnista. Zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego występuje po ok. 3-4 h od podania preparatu, maksymalna skuteczność osiągana jest po 8-12 h, działanie utrzymuje się przez co najmniej 24 h. Latanoprost jest nieaktywnym prolekiem, który dobrze wchłania się przez rogówkę, cała substancja czynna, która dostaje się do cieczy wodnistej hydrolizowana jest podczas przejścia przez rogówkę do aktywnego biologicznie kwasu latanoprostowego. Maksymalne stężenie leku w cieczy wodnistej występuje po ok. 2 h od podania. Dystrybuowany jest głównie w komorze przedniej, w spojówkach i powiekach, jedynie minimalne ilości docierają do komory tylnej oka. Lek praktycznie nie jest metabolizowany w oku. Metabolizm zachodzi głównie w wątrobie. T0,5 leku w surowicy wynosi 17 min. Nieaktywne metabolity wydalane są głównie z moczem.

 • Wskazania

  Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą otwartego kąta oraz nadciśnieniem wewnątrzgałkowym. Wskazaniem do zastosowania leku u dzieci i młodzieży jest zwiększone ciśnienie śródgałkowe oraz jaskra wieku dziecięcego.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na latanoprost lub którykolwiek ze składników preparatu.

 • Środki ostrożności

  Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów z jaskrą przewlekłą z zamkniętym kątem, jaskrą z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią, jaskrą barwnikową, jaskrą zapalną, jaskrą neowaskularną, w stanach zapalnych oka - ograniczone doświadczenie kliniczne. Należy zachować ostrożność u pacjentów w okresie okołooperacyjnym po usunięciu zaćmy oraz u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki lub soczewkami implantowanymi do komory przedniej oka lub u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia torbielowatej postaci obrzęku plamki (np.: retinopatia cukrzycowa i zamknięcie światła naczyń siatkówki). Ostrożnie stosować u pacjentów ze skłonnościami do występowania zapalenia tęczówki i (lub) zapalenia błony naczyniowej oka. Ostrożność należy zachować u pacjentów z chwiejną lub ciężką astmą. W trakcie leczenia może nastąpić zmiana pigmentacji tęczówki; leczenie można kontynuować, jednak pacjenci powinni być regularnie badani i jeśli wymaga tego stan kliniczny leczenie latanoprostem należy przerwać. Ostrożnie stosować u pacjentów, u których wystąpiło w przeszłości opryszczkowe zapalenie rogówki. Należy unikać stosowania preparatu u pacjentów z obecnie występującym opryszczkowym zapaleniem rogówki oraz u pacjentów cierpiących na nawracające opryszczkowe zapalenie rogówki związane ze stosowaniem analogów prostaglandyn. Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci w wieku poniżej 1 rż. (4 pacjentów) są bardzo ograniczone. Brak danych dotyczących stosowania produktu u noworodków przedwcześnie urodzonych (przed 36 tyg. ciąży). U dzieci w wieku od 0 do 3 lat z jaskrą pierwotną wrodzoną, leczenie chirurgiczne (np. trabekulotomia, goniotomia) pozostaje leczeniem pierwszoplanowym. Nie ustalono profilu bezpieczeństwa długoterminowego stosowania leku u dzieci. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować keratopatię, toksyczne wrzodziejące zapalenie rogówki lub podrażnienie oka oraz może zmieniać kolor soczewek kontaktowych. U pacjentów z zespołem suchego oka i u pacjentów ze zmianami dotyczącymi rogówki częste lub długotrwałe stosowanie preparatu wymaga ścisłego monitorowania. Przed podaniem kropli do oczu należy zdjąć soczewki kontaktowe; można je założyć po 15 min.

 • Ciąża i laktacja

  Preparatu nie należy stosować w ciąży. Latanoprost oraz jego metabolity mogą przenikać do mleka kobiecego. Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią lub należy przerwać karmienie.

 • Efekty uboczne

  Bardzo często: zwiększenie pigmentacji tęczówki (najczęściej u osób z mieszanym zabarwieniem tęczówki np.: niebiesko-brązowym, szaro-brązowym, żółto-brązowym i zielono-brązowym) - u niektórych pacjentów zmiana może być trwała, łagodne do umiarkowanego przekrwienie spojówek (uczucie pieczenia i chropowatości, swędzenie, kłucie, uczucie obecności ciała obcego w oku), zmiany w wyglądzie rzęs (wydłużenie, pogrubienie, ciemnienie i zwiększenie ilości; obserwowane w większości przypadków w populacji japońskiej). Często: przemijające punkcikowate ubytki nabłonka (najczęściej niedające objawów), zapalenie brzegów powiek, ból oka, światłowstręt. Niezbyt często: obrzęk powiek, suchość oka, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie, zapalenie spojówek, wysypka. Rzadko: zapalenie tęczówki lub zapalenie błony naczyniowej oka (zwykle u pacjentów z czynnikami predysponującymi), obrzęk plamki, objawowy obrzęk i ubytki rogówki, obrzęk okołooczodołowy, ciemnienie skóry powiek, zmiany kierunku wyrastania rzęs (może to powodować podrażnienie oka), podwójny rząd rzęs na otworach gruczołów tarczkowych, astma, zaostrzenie astmy, duszność, miejscowe reakcje skórne na powiekach. Bardzo rzadko: zmiany w obrębie oczodołów i powiek skutkujące pogłębieniem bruzdy powieki, niestabilna dławica piersiowa, ból w klatce piersiowej. Częstość nieznana: opryszczkowe zapalenie rogówki, torbiel tęczówki, ból i zawroty głowy, kołatanie serca, ból mięśni i stawów. Obserwowano zmianę zabarwienia skóry w okolicy oczodołowej, w większości przypadków u osób pochodzenia japońskiego. U dzieci i młodzieży częściej w porównaniu z dorosłymi obserwowano zapalenie nosogardzieli i gorączkę.

 • Działanie z innymi lekami

  Nie należy stosować dwóch lub więcej analogów prostaglandyn, ze względu na możliwość wystąpienia paradoksalnego zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

 • Dawkowanie

  Dorośli: 1 kropla do chorego oka (oczu) raz na dobę, najlepiej wieczorem. Nie należy podawać preparatu częściej niż raz na dobę. W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie podając kolejną zaplanowaną dawkę. Natychmiast po zakropleniu zaleca się uciśnięcie worka spojówkowego w przyśrodkowej części kąta szpary powiekowej przez minutę. Jeżeli pacjent stosuje inne miejscowe leki okulistyczne, należy je podać po co najmniej 5-minutowej przerwie. Dzieci i młodzież: można stosować ten sam schemat dawkowania co u osób dorosłych. Brak danych dotyczących stosowania preparatu u noworodków urodzonych przed 36 tyg. ciąży. Dane na temat stosowania produktu u dzieci

 • Uwagi

  Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o możliwości zmiany zabarwienia tęczówki leczonego oka (leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii). Po podaniu preparatu może wystąpić przemijający okres nieostrego widzenia, do czasu ustąpienia tych objawów należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

 • Danych o lekach dostarcza: