Vitreolent

 • Skład

  1 ml zawiera 3 mg jodku potasu i 3 mg jodku sodu.

 • Działanie

  Jodki mogą opóźniać zmętnienie soczewki oraz pogarszanie się ostrości wzroku, na skutek redukowania disiarczkowych wiązań białek soczewki oka do wolnych grup wodorosiarczkowych, co powoduje zmniejszenie ilości wiązań między cząsteczkami białek jak również wiązań wewnątrzcząsteczkowych. Skutki działania jodków na wczesne stany zaćmy starczej nie są dokładnie ocenione.

 • Wskazania

  Zmętnienia i wylewy krwi do ciała szklistego o różnej etiologii - wiek, nadciśnienie, cukrzyca, zmiany okołonaczyniowe, zmętnienia soczewki jako pierwszy objaw starczej zaćmy.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na jod i inne składniki preparatu. Zaburzenia czynności tarczycy.

 • Środki ostrożności

  Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci poniżej 12 lat.

 • Ciąża i laktacja

  Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania w ciąży i okresie karmienia piersią. Preparat może być stosowany w ciąży wyłącznie w przypadku, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

 • Efekty uboczne

  Często: powiększenie tarczycy (u osób szczególnie wrażliwych), zmiany o charakterze trądziku, przemijające uczucie pieczenia i "piasku" pod powiekami. Rzadko: zwiększone wydzielanie łez.

 • Działanie z innymi lekami

  Nie stwierdzono występowania interakcji z lekami podawanymi ogólnoustrojowo. Należy zachować co najmniej 5-minutowy odstęp pomiędzy zakropleniem preparatu i innych leków podawanych do worka spojówkowego.

 • Dawkowanie

  Miejscowo 1-3 razy dziennie po 1 kropli do worka spojówkowego.

 • Uwagi

  Soczewki kontaktowe należy zdjąć przed zastosowaniem leku i ponownie założyć po co najmniej 15 minutach. W celu ograniczenia ogólnoustrojowego wchłaniania preparatu pacjent powinien po zakropleniu delikatnie ucisnąć przynosowy kącik oka przez 1-2 minuty. Preparat może upośledzać zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, gdyż może powodować przejściowe zamglone widzenie.

 • Danych o lekach dostarcza: