Ursofalk

 • Skład

  1 kaps. zawiera 250 mg; 1 tabl. powl. zawiera 500 mg; 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 250 mg  - kwasu ursodeoksycholowego.

 • Działanie

  Kwas ursodeoksycholowy jest naturalnym kwasem żółciowym, występującym w niewielkich ilościach w ludzkiej żółci. Po doustnym podaniu kwasu ursodeoksycholowego wysycenie żółci cholesterolem zmniejsza się w następstwie zahamowania wchłaniania cholesterolu w jelicie i zmniejszenia wydzielania cholesterolu do żółci. Złogi cholesterolowe stopniowo rozpuszczają się, prawdopodobnie na skutek rozpraszania się cholesterolu i tworzenia ciekłych kryształów. Działanie kwasu ursodeoksycholowego w chorobach wątroby i dróg żółciowych polega na zastępowaniu lipofilnych, detergentopodobnych, toksycznych kwasów żółciowych przez hydrofilny i nietoksyczny kwas ursodeoksycholowy o właściwościach cytoprotekcyjnych, na poprawie czynności wydzielniczej hepatocytów oraz na regulowaniu procesów immunologicznych. Po podaniu doustnym kwas ursodeoksycholowy szybko wchłania się w jelicie cienkim, wchłonięciu ulega 60-80% dawki. Wchłonięty kwas ursodeoksycholowy jest niemal w całości sprzęgany w wątrobie z aminokwasami, glicyną i tauryną, a następnie wydzielany do żółci. Ok. 60% kwasu ursodeoksycholowego jest metabolizowane w trakcie pierwszego przejścia przez wątrobę. W zależności od dawki dobowej, zaburzeń czynności oraz kondycji wątroby obserwuje się zwiększenie gromadzenia (kumulacji) hydrofilnego kwasu ursodeoksycholowego w żółci oraz jednocześnie względne zmniejszenie ilości innych bardziej lipofilnych kwasów żółciowych. Część kwasu ursodeoksycholowego jest rozkładana przez bakterie jelitowe do kwasu 7-ketolitocholowego i kwasu litocholowego. Kwas litocholowy działa hepatotoksycznie i powoduje uszkodzenie miąższu wątroby u zwierząt wielu gatunków. U ludzi wchłaniana jest bardzo mała ilość kwasu litocholowego. Po wchłonięciu, ulega on detoksykacji poprzez siarkowanie w wątrobie, następnie jest wydzielany do żółci i ostatecznie wydalany z kałem. T0,5 kwasu ursodeoksycholowego wynosi 3,5 - 5,8 dni.

 • Wskazania

  Rozpuszczanie kamieni cholesterolowych w pęcherzyku żółciowym u chorych, u których istnieją przeciwwskazania do leczenia operacyjnego - średnica kamieni nie może przekraczać 15 mm, złogi muszą być przepuszczalne dla promieni rtg (brak zacienienia w zdjęciu rtg - cholecystografia), czynność pęcherzyka żółciowego powinna być zachowana pomimo obecności kamieni. Leczenie objawowe pierwotnej marskości żółciowej wątroby (PBC), pod warunkiem, że nie występuje niewyrównana marskość wątroby.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na kwasy żółciowe lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Niedrożność dróg żółciowych (niedrożność przewodu żółciowego wspólnego lub przewodu pęcherzykowego). Częste epizody kolki żółciowej. Zwapniałe kamienie żółciowe widoczne w rtg. Osłabiona kurczliwość pęcherzyka żółciowego.

 • Środki ostrożności

  Należy kontrolować parametry czynnościowe wątroby: AspAT, AlAT, GGT co 4 tyg. przez pierwsze 3 mies. leczenia, a następnie co 3 mies., co umożliwi identyfikację pacjentów odpowiadających i nieodpowiadających na leczenie wśród pacjentów leczonych z powodu pierwotnej marskości wątroby oraz wczesne wykrycie potencjalnego uszkodzenia wątroby, szczególnie u pacjentów z zaawansowaną pierwotną żółciową marskością wątroby. Z myślą o ocenie skuteczności leczenia i wczesnym wykryciu zwapnień w obrębie złogów żółciowych, należy wykonać badanie radiologiczne pęcherzyka żółciowego (cholecystografię doustną) po 6-10 mies. od rozpoczęcia leczenia, w zależności od średnicy złogów. Zdjęcia (przeglądowe i po podaniu kontrastu) należy wykonać zarówno w pozycji stojącej, jak i leżącej (monitorowanie ultrasonograficzne). Leku nie należy stosować, jeśli pęcherzyk żółciowy jest niewidoczny na zdjęciu rtg, występują zwapnienia w obrębie złogów, czynność skurczowa pęcherzyka żółciowego jest zaburzona lub często występuje kolka żółciowa. W razie wystąpienia biegunki dawkę należy zmniejszyć, a w przypadku uporczywej biegunki leczenie należy przerwać. Zawartość sodu w zawiesinie doustnej: 11,39 mg (0,50 mmol) sodu w 1 miarce (do 5 ml)m, należy wziąć pod uwagę w przypadku pacjentów stosujących kontrolowaną dietę sodową.

 • Ciąża i laktacja

  Nie stosować w ciąży bez wyraźnej konieczności (badania na zwierzętach wykazały ryzyko uszkodzenia płodu w trakcie stosowania leku we wczesnej fazie ciąży). Kobiety w wieku rozrodczym podczas leczenia powinny stosować skuteczną antykoncepcję - zaleca się stosowanie metod niehormonalnych lub doustnych środków antykoncepcyjnych o niskiej zawartości estrogenu. U pacjentek przyjmujących lek w celu rozpuszczenia kamieni żółciowych należy stosować metody niehormonalne, ponieważ doustne hormonalne środki antykoncepcyjne mogą nasilać kamicę żółciową. Leku nie należy stosować podczas karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  Często: jasne stolce lub biegunka. Bardzo rzadko: zwapnienie kamieni żółciowych, pokrzywka. Bardzo rzadko podczas leczenia pierwotnej marskości żółciowej występował silny ból w prawym górnym kwadrancie brzucha oraz przypadki nasilenia objawów choroby wątroby, które częściowo ustępowały po zaprzestaniu terapii.

 • Działanie z innymi lekami

  Nie stosować równocześnie z cholestyraminą, kolestypolem lub lekami zobojętniającymi kwas solny zawierającymi wodorotlenek glinu i (lub) inne związki glinu (tlenek glinu), ponieważ wymienione substancje wiążą kwas ursodeoksycholowy w jelicie i uniemożliwiają jego wchłanianie, co powoduje, że leczenie jest nieskuteczne - jeśli stosowanie leku zawierającego jedną z wymienionych substancji jest konieczne, kwas ursodeoksycholowy należy przyjmować 2 h przed lub po zastosowaniu tych substancji. Kwas ursodeoksycholowy może nasilać wchłanianie cyklosporyny z jelita - podczas leczenia skojarzonego należy kontrolować stężenie cyklosporyny we krwi, a w razie konieczności skorygować dawkę cyklosporyny. W pojedynczych przypadkach kwas ursodeoksycholowy może zmniejszać wchłanianie cyprofloksacyny. Wykazano, że kwas ursodeoksycholowy zmniejsza Cmax oraz AUC nitrendypiny, donoszono także o interakcji ze zmniejszeniem efektu terapeutycznego dapsonu - powyższe obserwacje, wraz z wynikami badań in vitro, mogłyby wskazywać że kwas ursodeoksycholowy może indukować enzymy cytochromu P-450 3A, jednak kontrolowane badania kliniczne wykazały, że kwas ursodeoksycholowy nie wywołuje istotnego efektu indukującego enzymy cytochromu P-450 3A. Hormony estrogenowe oraz leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi (np. klofibrat) mogą nasilać kamicę żółciową, co jest działaniem przeciwnym do działania kwasu ursodeoksycholowego stosowanego w celu rozpuszczania kamieni żółciowych.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Rozpuszczanie cholesterolowych kamieni żółciowych: ok. 10 mg/kg mc./dobę, wieczorem przed snem. Złogi żółciowe ulegają rozpuszczeniu po 6-24 mies. Jeśli średnica złogów nie zmniejszy się w ciągu 12 mies., lek należy odstawić. Skuteczność leczenia należy oceniać ultrasonograficznie lub radiologicznie co 6 mies. W trakcie kolejnych wizyt należy kontrolować, czy złogi nie uległy zwapnieniu. Obecność zwapnień jest wskazaniem do przerwania stosowania leku. Leczenie objawowe pierwotnej marskości żółciowej wątroby: ok. 12-16 mg/kg mc./dobę. Przez pierwsze 3 mies. leczenia lek należy przyjmować w dawkach podzielonych, a gdy parametry czynnościowe wątroby ulegną poprawie, dawka dobowa może być przyjmowana raz na dobę, wieczorem. Nie ma ograniczeń czasowych w przyjmowaniu leku w pierwotnej marskości żółciowej wątroby. U pacjentów z pierwotną marskością żółciową wątroby, na początku leczenia może dojść do nasilenia objawów (np. świądu) - w takim przypadku należy kontynuować leczenie stosując zmniejszoną dawkę dobową preparatu, a następnie stopniowo zwiększać dawkę preparatu (zwiększając dawkę co tydzień) aż do uzyskania zalecanej dawki. Sposób podania. Kaps. lub tabl. powl. należy połykać w całości, z niewielką ilością płynu. Lek należy przyjmować regularnie.

 • Danych o lekach dostarcza: