Ty-Szczepionka durowa

 • Skład

  1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5x108 i nie więcej niż 1x109 inaktywowanych pałeczek duru brzusznego.

 • Działanie

  Szczepionka przeciw durowi brzusznemu, zawierająca zabite pod wpływem działania formaldehydu pałeczki duru brzusznego (Salmonella typhi). Podana zgodnie z zaleceniami wywołuje lub wzmaga odporność przeciw durowi brzusznemu poprzez stymulację swoistych przeciwciał i wytworzenie mechanizmów pamięci immunologicznej. Pełen cykl szczepień zwiększa odporność na kilka lat.

 • Wskazania

  Czynne uodpornianie przeciw durowi brzusznemu wg. wskazań epidemiologicznych: masowych szczepień w zagrożeniu epidemiologicznym, indywidualnych szczepień w grupach wysokiego ryzyka (pracownicy służb komunalnych i wyjeżdżający do krajów, w których dur brzuszny występuje endemicznie).

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze szczepionki. Ostre infekcje przebiegające z gorączką; łagodne infekcje nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki. Choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia; szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby. Ciąża i laktacja. Nie podawać dzieciom do 5 rż. i osobom > 60 rż. W przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań do szczepienia, należy ocenić ryzyko podania szczepionki względem ryzyka wystąpienia zakażenia. Nie podawać donaczyniowo.

 • Środki ostrożności

  Szczepienie powinno być poprzedzone badaniem lekarskim i wywiadem na temat ogólnego stanu zdrowia oraz wcześniej wykonanych i zanotowanych szczepień oraz działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane. Należy zapewnić możliwość natychmiastowego leczenia w przypadku wystąpienia po szczepieniu reakcji anafilaktycznej. Po wykonaniu szczepienia pacjent powinien przez 30 min znajdować się pod obserwacją lekarza. U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być zmniejszona - zaleca się przesunięcie szczepień do zakończenia terapii i oznaczenie poziomu przeciwciał przeciwbłoniczych po szczepieniu.

 • Ciąża i laktacja

  Szczepienie jest przeciwwskazane w okresie ciąży i laktacji.

 • Efekty uboczne

  Mogą wystąpić reakcje w miejscu wstrzyknięcia: zaczerwienienie, bolesny obrzęk. Bardzo rzadko: ból głowy, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie. Objawy zwykle ustępują po 24-48 h.

 • Działanie z innymi lekami

  Szczepionkę można podawać jednocześnie z innymi szczepionkami zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych - różne szczepionki powinny być wstrzykiwane w różne miejsca ciała. U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu może nie pojawić się prawidłowa odpowiedź immunologiczna.

 • Dawkowanie

  Podskórnie w mięsień naramienny. Szczepienie podstawowe: obejmuje 3 dawki szczepionki w schemacie 0-1-12 miesięcy; pierwszą i drugą dawkę szczepionki po (0,5 ml) podać w odstępie 1 mies. trzecią dawkę (0,5 ml) w 12 mies. od podania pierwszej dawki. Szczepienie przypominające: 1 dawka (0,5 ml) w odstępach co 3-5 lat.

 • Danych o lekach dostarcza: