Trifas

  • Wskazania

    Tabl. 5 mg: nadciśnienie pierwotne; zapobieganie obrzękom oraz leczenie obrzęków i przesięków w przebiegu niewydolności serca. Tabl. 10 mg: zapobieganie obrzękom oraz leczenie obrzęków i przesięków w przebiegu niewydolności serca. Tabl. 200 mg są przeznaczone do stosowania wyłącznie u pacjentów z ciężką niewydolnością czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 20 ml/min i/lub stężenie kreatyniny większe niż 6 mg /100 ml); w celu zachowania diurezy, w przypadku ciężkiej niewydolności nerek - również w przypadku stosowania dializy (więcej niż 200 ml/dobę) - w przypadku wystąpienia obrzęków, przesięków i wysokiego ciśnienia tętniczego krwi.

  • Danych o lekach dostarcza: