Tribux

 • Skład

  1 g granulatu zawiera 7,87 mg trimebutyny (1 ml sporządzonej zawiesiny zawiera 4,8 mg trimebutyny); granulat zawiera sacharozę i żółcień pomarańczową. 1 tabl. zawiera 100 mg lub 200 mg (forte) maleinianu trimebutyny; preparat zawiera laktozę.

 • Działanie

  Syntetyczny agonista obwodowych receptorów opioidowych mi, delta, kappa. Mechanizm działania polega na bezpośrednim oddziaływaniu na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i regulacji zaburzeń czynności motorycznej bez wpływu na o.u.n. W odróżnieniu od pozostałych opioidów nie wykazuje selektywności w stosunku do żadnego z 3 typów receptorów opioidowych, dzięki czemu charakteryzuje się zarówno działaniem pobudzającym, jak i hamującym na perystaltykę przewodu pokarmowego. Normalizacja czynności motorycznej rozpoczyna się już po 30 min po podaniu leku. Po podaniu doustnym niemal całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga w ciągu 30 min po podaniu. Lek metabolizowany jest w wątrobie, wydalany z moczem w postaci metabolitów. Z białkami osocza wiąże się w ok. 5%.

 • Wskazania

  Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego, określane jako zespół jelita drażliwego. Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego oraz dróg żółciowych: biegunka, zaparcia, ból brzucha, stany skurczowe jelit.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na trimebutynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Granulat: fenyloketonuria.

 • Środki ostrożności

  Granulat. Preparat zawiera sacharozę (600 mg/ml) co należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy; preparat zawiera żółcień pomarańczową, która może powodować reakcje alergiczne. Tabletki. Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją glukozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

 • Ciąża i laktacja

  Brak wystarczających danych dotyczących stosowania w okresie ciąży. Nie zaleca się stosowania leku w I trymestrze ciąży. Nie przewiduje się wystąpienia szkodliwego działania na organizm matki lub dziecka, jednak zastosowanie trimebutyny w czasie II lub III trymestru ciąży należy rozważyć jedynie w razie konieczności. W trakcie leczenia trimebutyną można karmić piersią.

 • Efekty uboczne

  Często: senność, ospałość, uczucie zmęczenie, zawroty głowy, uczucie ciepła lub zimna, ból głowy, apatia, suchość w ustach, zaburzenia smaku, biegunka, niestrawność, bóle nadbrzusza, odrętwienie ust, nudności, wymioty, zaparcia, uczucie pragnienia. Niezbyt często: wysypka. Rzadko: zaburzenia rytmu serca, zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT). Bardzo rzadko: niepokój, osłabienie słuchu, zapalenie wątroby, świąd, pokrzywka, zaczerwienienie skóry, pęcherze, grudki, wysięk, rumień wielopostaciowy, zatrzymanie moczu, zaburzenia menstruacji, bolesne powiększenie piersi u kobiet, ginekomastia u mężczyzn, ból piersi.

 • Działanie z innymi lekami

  Zotepina może zwiększać działanie antycholinergiczne trimebutyny. Trimebutyna przedłuża i nasila działanie d-tubokuraryny. Trimebutyna osłabia działanie cyzaprydu. Jednoczesne stosowanie trimebutyny i prokainamidu może nasilać hamujący wpływ nerwu błędnego na przewodnictwo w mięśniu sercowym, co może objawiać się nadmiernym przyspieszeniem akcji serca. Jednoczesne stosowanie trimebutyny i leków działających na kanały wapniowe (np. antagoniści kanałów wapniowych, kaptopryl, rezerpina, midazolam) zmniejsza dokomórkowy napływ jonów wapniowych, co może prowadzić do hamowania skurczu mięśni gładkich jelit.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Granulat. Dorośli: zazwyczaj 15 ml 3 razy na dobę; w wyjątkowych przypadkach dawkę dobową można zwiększyć do 15 ml 6 razy na dobę. Dzieci: zazwyczaj 1 ml/kg mc./dobę w 2-3 dawkach podzielonych. Przykładowe dawkowanie: dzieci powyżej 5 lat: 10 ml 3 razy na dobę; 1-5 lat: 5 ml 3 razy na dobę; 6-12 miesięcy: 5 ml 2 razy na dobę; poniżej 6 miesięcy: 2,5 ml 2-3 razy na dobę. Dawkę odmierza się za pomocą załączonego dozownika. Zaleca się przelać zawartość dozownika do butelki z pokarmem, na łyżkę lub do szklanki i natychmiast podać dziecku lek do wypicia. U niemowląt zawartość dozownika można dodać do butelki z wodą lub mlekiem. Tabletki. Dorośli: 1 tabl. (100 mg) 3 razy na dobę, przed posiłkiem. W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć do 6 tabl. na dobę w dawkach podzielonych. Dzieci powyżej 12 lat: dawka nie wyższa niż 6 mg/kg mc./dobę. Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką przegotowanej wody. Tabletki Forte. Dorośli. Zespół jelita drażliwego: 100 mg (1/2 tabl.) 3 razy na dobę, przed posiłkiem. W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć do 600 mg na dobę w dawkach podzielonych (1 tabl. 3 razy na dobę). Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego oraz dróg żółciowych: biegunka, zaparcia - 200 mg (1 tabl.) 1-2 razy ma dobę, przed posiłkiem; bóle brzucha, stany skurczowe jelit - 100 mg (1/2 tabl.) 3 razy na dobę, przed posiłkiem. W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć do 600 mg na dobę w dawkach podzielonych (1 tabl. 3 razy na dobę). Dzieci powyżej 12 lat: dawka nie wyższa niż 6 mg/kg mc./dobę. Tabletki należy połykać, popijając szklanką wody. Tabl. Forte są podzielne.

 • Danych o lekach dostarcza: