Theovent

 • Skład

  1 tabl. zawiera 100 mg teofiliny; 1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 300 mg teofiliny. Tabletka w dawce 100 mg zawiera laktozę jednowodną (34,8 mg).

 • Działanie

  Preparat z grupy metyloksantyn o działaniu rozkurczającym mięśnie gładkie dróg oddechowych oraz przeciwzapalnym. Pobudza także ośrodek oddechowy w o.u.n. poprzez nasilenie jego wrażliwości na działanie CO2. Hamuje późną fazę reakcji alergicznej. Dostępny w dwóch dawkach: Theovent 100, Theovent 300 - o przedłużonym działaniu. Maksymalne stężenie w surowicy preparatu Theovent 100 występuje po około 1,5 h, T0,5 wynosi około 6 h, a maksymalne stężenie preparatu Theovent 300 występuje po około 6 h, T0,5 wynosi około 9 h. Teofilina w około 40% wiąże się z białkami osocza i jest metabolizowana w wątrobie. Wydala się z moczem: 90% w postaci metabolitów, reszta w postaci niezmienionej. Łatwo przenika przez łożysko, do śliny, płynu mózgowo-rdzeniowego i mleka matki.

 • Wskazania

  Tabl. 100 mg: Leczenie i zapobieganie skurczom oskrzeli w przewlekłych chorobach układu oddechowego: astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma płuc). Lek w dawce 300 mg (tabl. o przedłużonym uwalnianiu): Zapobieganie skurczom oskrzeli w przebiegu astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Lek nie jest przeznaczony do doraźnego leczenia stanu astmatycznego (ciężkiego napadu astmy oskrzelowej) lub nagłego skurczu oskrzeli (napady duszności spowodowane zwężeniem oskrzeli).

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nie stosować w skojarzeniu z efedryną u dzieci.

 • Środki ostrożności

  Ostrożnie stosować u pacjentów z sercem płucnym, z zaburzeniami rytmu serca (oprócz bradyarytmii), niestabilną dławicą piersiową, kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu, z nadciśnieniem tętniczym, z niedotlenieniem krwi, z porfirią, z chorobą wrzodową w wywiadzie oraz w przewlekłych chorobach płuc, w ostrym obrzęku płuc, we wstrząsie, w gorączce powyżej 38,5st.C trwającej ponad 24 h, w zaburzeniach czynności tarczycy, w trakcie szczepień i posocznicy, w chorobach nerek i u pacjentów, którzy przestali palić tytoń w trakcie leczenia. Należy stale monitorować stężenie teofiliny we krwi u pacjentów z niewydolnością krążenia (zastoinowa niewydolność serca), w przypadku alkoholizmu, w niewydolności wątroby, w przypadku infekcji wirusowych, ponieważ w wymienionych sytuacjach możliwe jest zmniejszenie klirensu teofiliny, co może doprowadzić do nadmiernego zwiększenia stężenia leku w osoczu. Nie należy jednocześnie stosować innych produktów zawierających teofilinę lub pochodne ksantyny. W przypadku konieczności jednoczesnego podawania aminofiliny należy prowadzić stałą obserwację stężenia teofiliny w osoczu. Należy monitorować stężenie teofiliny u pacjentów w podeszłym wieku (>60 lat), ze względu na wolniejsze wydalanie leku. Jeżeli u pacjenta otrzymującego teofilinę wystąpią nudności i wymioty, należy odstawić lek i oznaczyć stężenie teofiliny we krwi. Alkohol etylowy oraz tytoń zwiększają klirens teofiliny, dlatego przy jednoczesnym stosowaniu teofiliny może być konieczne zwiększenie dawkowania teofiliny. U pacjentów z epizodami padaczki w wywiadzie zaleca się zastosowanie alternatywnych terapii, gdyż teofilina może nasilać intensywność drgawek. Lek w dawce 100 mg ze względu na zawartość laktozy, nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniaia glukozy-galaktozy.

 • Ciąża i laktacja

  Teofilina przenika przez barierę łożyskową, dlatego nie zaleca się stosowania w ciąży. Lek w niewielkim stopniu przenika do mleka kobiecego i dlatego należy stosować go ostrożnie w okresie karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  Częstość nieznana: podrażnienie żołądka, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, nudności, wymioty, biegunka; bezsenność; ból głowy, pobudzenie o.u.n. (szczególnie u dzieci); kołatania serca; obniżenie ciśnienia tętniczego; nasilona diureza (szczególnie u dzieci).

 • Działanie z innymi lekami

  Preparatu nie należy stosować jednocześnie z innymi preparatami zawierającymi teofilinę. Stężenie teofiliny we krwi zmniejszają: barbiturany, karbamazepina, fenytoina, izoprenalina, ryfampicyna, prymidon, sulfinpirazon, preparaty zawierające ziele dziurawca. Stężenie teofiliny we krwi zwiększają: erytromycyna, troleandomycyna, klarytromycyna, jozamycyna, spiromycyna, fluorochinolony, izoniazyd, glikokortykosteroidy, allopurynol, cymetydyna, propranolol, propafenon, werapamil, diltiazem, furosemid, tiklopidyna, meksyletyna, fluwoksamina, interferon, tiabendazol, metotreksat, doustne środki antykoncepcyjne. Istnieją dowody na występowanie interakcji pomiędzy teofiliną i szczepionką przeciw grypie. Ksantyny mogą nasilać niedotlenienie oraz hipokaliemię spowodowaną przez jednoczesne stosowanie β2-agonistów, kortykosteroidów, leków moczopędnych. Nie należy stosować jednocześnie teofiliny i fluwoksaminy - jeżeli to konieczne, zaleca się zmniejszenie dawki teofiliny o połowę i monitorowanie stężenia teofiliny we krwi.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Preparat Theovent 100 - Dawka nasycająca: Dorośli i dzieci powyżej 3 rż. (>45 kg): 5 mg/kg m.c. - chorzy, którzy nie otrzymali preparatów teofiliny w ciągu 24 h; 0,5 mg/kg m.c. (każda dodatkowa dawka) - chorzy uprzednio leczeni teofiliną. Leczenie podtrzymujące: Dorośli i dzieci o m.c. > 45 kg: początkowo 3 tabl. w 3 dawkach podzielonych, następnie po 3 dniach przy dobrej tolerancji preparatu 4 tabl. w 4 dawkach podzielonych, po kolejnych 3 dniach przy dobrej tolerancji preparatu 6 tabl. w 3-4 dawkach podzielonych. Dzieci o m.c. < 45 kg i powyżej 3 rż.: dawka nasycająca - 5 mg/kg m.c. - chorzy, którzy nie otrzymali preparatów teofiliny w ciągu 24 h; 0,5 mg/kg m.c. (każda dodatkowa dawka) - chorzy uprzednio leczeni teofiliną; leczenie podtrzymujące: początkowo 3 tabl. dziennie w 3 dawkach podzielonych (12-14 mg bezwodnej teofiliny/kg m.c., maksymalnie 300 mg dziennie), następnie po 3 dniach w przypadku dobrej tolerancji preparatu 4 tabl. w 4 dawkach podzielonych (16 mg/kgm.c., maksymalnie 400 mg dziennie), po kolejnych 3 dniach przy dobrej tolerancji preparatu 6 tabl. w 4-6 dawkach podzielonych podawanych co 4-6 h (20 mg/kg m.c., maksymalnie 600 mg dziennie). Preparat należy stosować na czczo popijając wodą, a także w trakcie posiłku lub bezpośrednio po nim. Preparat Theovent 300 - Dorośli: 1 tabl. 2 razy dziennie (co 12 h) podczas posiłku. U pacjentów z astmą oskrzelową - 1 tabl. wieczorem. Dzieci powyżej 6 rż.: 1/2 tabl. 2 razy na dobę (co 12 h) podczas posiłku. U pacjentów z nasileniem objawów - 1/2 tabl. wieczorem. Tabletki należy połykać w całości lub podzielone wzdłuż kreski, nie rozgryzać lub nie miażdżyć.

 • Uwagi

  Teofilina może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy przyjmowana jest w skojarzeniu z alkoholem lub innymi lekami zaburzającymi sprawność psychofizyczną.

 • Danych o lekach dostarcza: