Tetracyclinum TZF

 • Skład

  1 tabl. powl. zawiera 250 mg chlorowodorku tetracykliny. Tabl. zawierają laktozę i sacharozę.

 • Działanie

  Antybiotyk tetracyklinowy o szerokim spektrum działania w stosunku do bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich oraz pierwotniaków. Bakteriostatyczny mechanizm polega na zahamowaniu syntezy białek na poziomie rybosomu. Zakres działania przeciwbakteryjnego in vitro obejmuje: bakterie Gram-ujemne (Neisseria gonorrhoeae, Calymmatobacterium granulomatis, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Yersinia pestis, Francisella tularenis, Vibrio cholerae, Bartonella bacilliformis, Brucella spp.; zmienną wrażliwość wykazują: Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter aerogenes, Shigella spp., Mima spp., Herellea spp., Bacteroides spp.), bakterie Gram-dodatnie (Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus faecalis, Streptococcus faecium, α-hemolizujące paciorkowce - grupa A paciorkowców zieleniejących), inne mikroorganizmy (Rickettsia, Chlamydia psittaci, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum, Borrelia recurrentis, Treponema pallidum, Treponema pertenue, Clostridium spp., Fusobacterium fusiforme, Actinomyces spp., Bacillus anthracis, Propionibacterium acnes, Entamoeba spp., Balantidium coli, Plasmodium falciparum). Oporność na tetracyklinę występuje wśród różnych szczepów, zwłaszcza wśród bakterii Gram-dodatnich. Lek szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Wiąże się z białkami osocza w 65%. T0,5 wynosi około 8 h. Tetracyklina wykazuje dużą objętość dystrybucji, dobrze przenika do tkanek i narządów (z wyjątkiem płynu mózgowo-rdzeniowego). Przenika przez barierę łożyska i do mleka matki. Wydalana jest w 60% przez nerki w postaci czynnej oraz częściowo z żółcią.

 • Wskazania

  Wszystkie odmiany trądziku pospolitego (Acne vulgaris) zwłaszcza postaci grudkowo-krostkowej.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na tetracykliny, inny antybiotyk z grupy tetracyklin lub inny składnik preparatu, dzieci do 12 lat, ciężka niewydolność wątroby.

 • Środki ostrożności

  Podczas stosowania leku należy unikać nasłonecznienia lub sztucznego promieniowania UV (np. solarium). Zaleca się stosowanie kremów z filtrem UV. Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby lub otrzymujących inne leki hepatotoksyczne. U pacjentów leczonych tetracykliną przez dłuższy czas należy kontrolować czynność wątroby, nerek oraz obraz krwi. Zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek (zaleca sie zmniejszenie dawki), z miastenią (możliwość nasilenia męczliwości mięśni). Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (możliwość zaostrzenia objawów). Wystąpienie biegunki w trakcie przyjmowania lub zaraz po odstawieniu antybiotyku może być oznaką rzekomobłoniastego zapalenia jelit - zaleca się odstawienie preparatu i zastosowanie odpowiedniego leczenia (stosowanie środków hamujących perystaltykę lub innych działających zapierająco jest przeciwwskazane). Podczas leczenia tetracykliną może wystąpić nadmierne namnażanie się niewrażliwych na lek drobnoustrojów (należy wówczas odstawić lek i rozpocząć właściwe leczenie). W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy odstawić lek i zastosować leczenie objawowe (reakcje te mogą być ciężkie). Pokarm (zwłaszcza produkty mleczne) oraz leki zawierające jony metali zmniejszają wchłanianie tetracykliny z przewodu pokarmowego (lek należy przyjmować 1 do 3 h przed lub po ich spożyciu). Ze względu na zawartość sacharozy, lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi, dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Ze względu na zawartość laktozy, lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

 • Ciąża i laktacja

  Stosowanie leku w ciąży jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy jego zastosowanie u matki jest bezwzględnie konieczne, a stosowanie bezpieczniejszego leku alternatywnego jest niemożliwe lub przeciwwskazane. Leku nie należy podawać kobietom karmiącym piersią.

 • Efekty uboczne

  Zwiększenie stężenia azotu pozabiałkowego w surowicy krwi; niedokrwistość spowodowana rozpadem krwinek, zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby niektórych krwinek białych we krwi, zwiększenie liczby niektórych granulocytów we krwi, porfiria; ból głowy, zawroty głowy, nagłe zaczerwienie twarzy, uwypuklenie ciemiączka u niemowląt, łagodne nadciśnienie śródczaszkowe; szumy uszne; brak łaknienia, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, zapalenie języka, trudności w przełykaniu, owrzodzenie przełyku, zapalenie jelita, zmiany zapalne okolic odbytu; zwiększenie stężenia mocznika we krwi; objawy choroby posurowiczej, obrzęk naczynioruchowy, plamica anafilaktyczna, niedociśnienie, duszność, tachykardia, zapalenie osierdzia, wstrząs anafilaktyczny, wysypki, świąd, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka; zaostrzenie objawów tocznia rumieniowatego, brązowo-czarne przebarwienia tarczycy bez wpływu na jej działania; bóle stawów, bóle mięśni, zaburzenia rozwoju zębów, przebarwienia szkliwa; złe samopoczucie; niewielkie podwyższenie aktywności aminotransferaz wątrobowych, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka, zapalenie trzustki. Podczas przedłużonego lub powtórnego leczenia może dojść do miejscowych zakażeń skóry lub nabłonka niewrażliwymi na lek bakteriami lub grzybami, objawiających się: swędzeniem odbytu, zapaleniem nabłonka jamy ustnej i języka, zewnętrznych narządów płciowych oraz pochwy. Obserwowano także rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego oraz gronkowcowe zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy.

 • Działanie z innymi lekami

  Związki żelaza, wapnia, glinu, magnezu, węgiel aktywowany, cholestyramina zmniejszają wchłanianie tetracykliny z układu pokarmowego. Tetracyklina nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny oraz leków przeciwcukrzycowych pochodnych sulfonylomocznika; zmniejsza skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych oraz przeciwbakteryjne działanie penicylin i innych antybiotyków o działaniu przeciwbakteryjnym; wpływa na wyniki oznaczeń glukozy, urobilinogenu, białka i katecholamin w moczu; zwiększa toksyczność metotreksatu, cyklosporyny A oraz metoksyfluranu i innych potencjalnie nefrotoksycznych leków. Jednoczesne stosowanie tetracykliny z teofiliną zwiększa częstotliwość działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego.

 • Dawkowanie

  750 mg - 1,5 g na dobę w dawkach podzielonych, co 6 h. Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami (co najmniej 1 h przed lub 2 h. po posiłku) z dużą ilością płynów (co najmniej 250 ml - szklanka).

 • Uwagi

  Przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić badanie lekowrażliwości drobnoustroju wywołującego zakażenie. Leczenie może być wdrożone przed uzyskaniem wyniku lekowrażliwości drobnoustroju i w razie potrzeby skorygowane po uzyskaniu wyniku antybiogramu. Lek należy podawać zgodnie z oficjalnymi zaleceniami lokalnymi, dotyczącymi właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

 • Danych o lekach dostarcza: