Telfast

 • Skład

  1 tabl. powl. zawiera 180 mg chlorowodorku feksofenadyny (co odpowiada 168 mg feksofenadyny).

 • Działanie

  Lek przeciwhistaminowy, blokujący receptory H1, nie wywierający działania sedatywnego. Feksofenadyna jest farmakologicznie czynnym metabolitem terfenadyny. Nie wywiera działania uspokajającego, ani nie wywołuje istotnych zmian odstępu QTc w obrazie EKG. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Tmax osiągane jest po około 1-3 h po podaniu. Feksofenadyna wiąże się w 60-70% z białkami osocza i w minimalnym stopniu jest metabolizowana (w wątrobie i poza wątrobą). T0,5 w końcowej fazie eliminacji wynosi 11-15 h po podaniu wielokrotnym. Wydalany jest z głównie z żółcią, do 10% dawki wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej.

 • Wskazania

  Leczenie objawowe przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na składniki preparatu.

 • Środki ostrożności

  Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobą układu krążenia obecnie lub w wywiadzie (ryzyko wystąpienia tachykardii lub kołatania serca). Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

 • Ciąża i laktacja

  Nie stosować leku w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  Często: bóle głowy, senność, zawroty głowy, nudności. Niezbyt często: zmęczenie. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność, nagłe zaczerwienienie skóry i uogólnione objawy anafilaksji), bezsenność, nerwowość, zaburzenia snu lub koszmary senne/wyraziste sny, tachykardia, kołatanie serca, biegunka, wysypka, pokrzywka, świąd.

 • Działanie z innymi lekami

  Jednoczesne stosowanie z erytromycyną lub ketokonazolem powoduje 2-3-krotne zwiększenie stężenia feksofenadyny w osoczu (nie zaobserwowano wpływu na odstęp QT ani nasilenia działań niepożądanych). Leki zobojętniające sok żołądkowy zawierające wodorotlenek glinu i magnezu zmniejszają biodostępność feksofenadyny - zaleca się zachowanie 2 h przerwy między podaniem tych leków i feksofenadyny. Nie zaobserwowano interakcji między feksofenadyną i omeprazolem.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabl. raz na dobę, przed posiłkiem.

 • Uwagi

  W trakcie stosowania preparatu można prowadzić pojazdy mechaniczne i wykonywać zadania wymagające koncentracji, jednak zaleca się sprawdzenie indywidualnej reakcji pacjenta na lek.

 • Danych o lekach dostarcza: