Syntarpen

  • Wskazania

    Zakażenia wywołane przez gronkowce: zakażenia skóry, tkanek miękkich (czyraczność), dolnych dróg oddechowych, ropne powikłania pooparzeniowe i pooperacyjne, zapalenie kości i stawów, głównie pourazowe (w późniejszym etapie leczenia podaje się postać doustną), posocznica. Przed rozpoczęciem leczenia kloksacyliną należy przeprowadzić badanie lekowrażliwości wyizolowanego drobnoustroju, wywołującego zakażenie. Leczenie może być wdrożone przed uzyskaniem wyniku lekowrażliwości drobnoustroju. Po uzyskaniu wyniku antybiogramu może być konieczna odpowiednia zmiana leku. W przypadku, kiedy szczep wrażliwy na kloksacylinę jest także wrażliwy na penicylinę, należy stosować penicylinę benzylową, która wykazuje wyższą aktywność od kloksacyliny w stosunku do wrażliwych szczepów gronkowców.

  • Danych o lekach dostarcza: