Sulfacetamidum WZF 10% HEC

 • Skład

  1 ml kropli do oczu zawiera 100 mg sulfacetamidu w postaci soli sodowej. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

 • Działanie

  Sulfonamid o miejscowym działaniu bakteriostatycznym, głównie wobec bakterii: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus (grupa viridans), Haemophilus influenzae, Klebsiella spp., Enterobacter spp. Oporność na działanie sulfonamidów wykazują: Neisseria spp., Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa i większość szczepów gronkowców. Sulfonamidy hamują syntezę kwasu dihydrofoliowego u bakterii, zapobiegając łączeniu się pterydyny z kwasem aminobenzoesowym poprzez konkurencyjne hamowanie enzymu syntetazy dihydropteronianu. Preparat zawiera hydroksyetylocelulozę, która przedłuża czas utrzymywania się leku w worku spojówkowym.

 • Wskazania

  Bakteryjne zapalenia brzegów powiek i spojówek, powodowane przez drobnoustroje wrażliwe na sulfacetamid.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na sulfacetamid sodu lub którykolwiek ze składników leku. Nie stosować u dzieci poniżej 2 mż.

 • Środki ostrożności

  Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów z nadwrażliwością na diuretyki pętlowe, furosemid, pochodne sulfonylomocznika lub inhibitory anhydrazy węglanowej, ze względu na możliwość wystąpienia uczuleń będących skutkiem alergii krzyżowej. Preparat nie jest przeznaczony do wstrzykiwania do oka. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów nadwrażliwości np. wysypka lub inne ciężkie objawy niepożądane oraz zwiększenia ilości ropnej wydzieliny, nasilenia bólu lub reakcji zapalnych należy odstawić lek. Długotrwałe stosowanie sulfacetamidu może prowadzić do zakażeń wywołanych przez bakterie oporne i grzyby. Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów z zespołem "suchego oka" ze względu na możliwość krystalizacji sulfonamidu w rogówce. Jeżeli stosowanie sulfacetamidu u tych osób jest niezbędne, należy stosować jednocześnie "sztuczne łzy" lub inne płyny zwilżające oko. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu preparatu z miękkimi soczewkami kontaktowymi oraz przed zakropleniem preparatu należy usunąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 min przed ponownym założeniem. Chlorek benzalkoniowy zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

 • Ciąża i laktacja

  Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Brak kontrolowanych badań dotyczących stosowania preparatów okulistycznych zawierających sulfonamidy u kobiet w ciąży. Sulfonamidy stosowane ogólnie mogą wywoływać żółtaczkę jąder podkorowych mózgu u noworodków. Z tego względu należy podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia piersią w czasie stosowania preparatu lub zaprzestaniu stosowania leku.

 • Efekty uboczne

  Najczęściej występują: objawy miejscowe - łzawienie, pieczenie, kłucie, przekrwienie spojówek, zapalenie spojówek, niekiedy niewyraźne widzenie lub ból w okolicy oka. Czasem mogą wystąpić: obrzęk powiek, rumień wielopostaciowy i inne objawy nadwrażliwości (np. wysypka, obrzęk skóry, świąd). Rzadko podczas długotrwałego stosowania kropli może pojawić się grzybicze lub spowodowane przez bakterie oporne na sulfacetamid owrzodzenie rogówki.

 • Działanie z innymi lekami

  Preparaty zawierające sulfacetamid wykazują niezgodność z azotanem srebra.

 • Dawkowanie

  Dorośli i dzieci ≥3 mż.: 1-2 krople wprowadza się do worka spojówkowego co 3-4 h przez 7-10 dni. Po uzyskaniu poprawy odstęp między dawkami można zwiększyć. Po zakropleniu zaleca się delikatne zamknięcie powiek i uciśnięcie przewodu nosowo-łzowego, aby zmniejszyć ogólnoustrojowe wchłanianie leku. W razie jednoczesnego stosowania innych leków podawanych do oka należy zachować odstęp 10-15 min pomiędzy podaniem poszczególnych preparatów.

 • Uwagi

  Z uwagi na możliwość łzawienia po zakropleniu, preparatu nie należy stosować bezpośrednio przed prowadzeniem pojazdów lub obsługą urządzeń mechanicznych.

 • Danych o lekach dostarcza: