Sudafed

 • Skład

  1 tabl. powl. zawiera 60 mg chlorowodorku pseudoefedryny. Preparat zawiera laktozę.

 • Działanie

  Lek zmniejszający przekrwienie błony śluzowej nosa do stosowania ogólnego, sympatykomimetyk. Pseudoefedryna wywiera bezpośredni i pośredni wpływ na układ współczulny. W porównaniu z efedryną charakteryzuje się znacznie mniejszą zdolnością wywoływania tachykardii i zwiększania skurczowego ciśnienia krwi oraz wyraźnie słabiej pobudza OUN. Po podaniu doustnym szybko i całkowicie się wchłania z przewodu pokarmowego. Cmax występuje po ok. 2h od podania leku. T0,5 wynosi ok. 5,5 h i wydłuża się u pacjentów z alkalicznym odczynem moczu, a skraca się w przypadku kwaśnego odczynu moczu.

 • Wskazania

  Lek stosuje się w objawowym leczeniu zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat w przebiegu przeziębienia, grypy, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na substancję czynną lub pozostałe składniki preparatu. Ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka choroba wieńcowa. Nie stosować u pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie 2 tyg. leki z grupy inhibitorów MAO (jednoczesne stosowanie pseudoefedryny i tego rodzaju leków może niekiedy prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi lub przełomu nadciśnieniowego). Nie stosować u pacjentów przyjmujących furazolidon (przeciwbakteryjny furazolidon wykazuje zależne od dawki działanie hamujące aktywność MAO).

 • Środki ostrożności

  Należy przyjmować pod nadzorem lekarza u pacjentów z chorobą układu sercowo-naczyniowego (szczególnie u pacjentów z chorobą wieńcową i pacjentów z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym). Bez zalecenia lekarza nie stosować u pacjentów z cukrzycą, chorobą tarczycy, podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym lub mających trudności w oddawaniu moczu wywołane powiększeniem gruczołu krokowego. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (szczególnie u pacjentów ze współistniejącą chorobą układu sercowo-naczyniowego). Zaleca się unikać jednoczesnego przyjmowania leku i alkoholu lub innych działających ośrodkowo leków uspokajających. Ze względu na zawartość laktozy, preparatu nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

 • Ciąża i laktacja

  Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu lub karmionego piersią dziecka. Pseudoefedryna przenika do mleka matki (stężenie leku w mleku jest od 2 do 3 razy większe niż w osoczu).

 • Efekty uboczne

  Bardzo rzadko: arytmia, kołatanie serca, tachykardia, uczucie roztrzęsienia, nadwrażliwość, zwiększenie ciśnienia krwi, ból głowy, nadmierna aktywność psychoruchowa (u dzieci), niepokój, euforia, dyzuria, zatrzymanie moczu, wysypka.

 • Działanie z innymi lekami

  Inhibitory MAO mogą nasilać działanie pseudoefedryny, powodujące zwiększenie ciśnienia krwi, ponieważ hamują metabolizm amin sympatykomimetycznych i zwiększają zapasy uwalnianej noradrenaliny w adrenergicznej tkance nerwowej. W literaturze medycznej zgłaszano przypadki wystąpienia ostrego przełomu nadciśnieniowego podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów MAO oraz amin sympatykomimetycznych. Jednoczesne stosowanie leku oraz trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub leków sympatykomimetycznych (takich jak leki zmniejszające przekrwienie błon śluzowych, leki hamujące łaknienie, leki psychotropowe o działaniu podobnym do amfetaminy) może niekiedy powodować wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Ze względu na zawartość pseudoefedryny lek może częściowo odwracać działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi leków, które zaburzają czynność układu współczulnego, takich jak bretylium, betanidyna, guanetydyna, debryzochina, metylodopa oraz leki blokujące receptory α- i β-adrenergiczne.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 tabl. 3-4 razy na dobę (u dzieci powyżej 12 lat maksymalny okres stosowania wynosi 4 dni). Szczególne grupy pacjentów. Zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się stosowanie dawkowania jak u dorosłych oraz zwrócenie szczególnej uwagi na czynność nerek i wątroby. Jeśli występuje ciężkie zaburzenie czynności tych narządów, lek należy stosować ostrożnie.

 • Uwagi

  Nie wiadomo, czy pseudoefedryna ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 • Danych o lekach dostarcza: