Strepsils Intensive

 • Skład

  1 tabl. do ssania zawiera 8,75 mg flurbiprofenu.

 • Działanie

  Lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych o silnych właściwościach przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn poprzez mieszaną inhibicję cyklooksygenzy 1 i 2 (COX-1 i COX-2), przy pewnej selektywności w kierunku COX-1. Działanie, które polega na redukcji bólu i zmniejszeniu obrzęku gardła, rozpoczyna się po 30 min. od przyjęcia i utrzymuje się 2-3 h. Dobrze się wchłania, a maksymalne stężenie w osoczu krwi obserwuje się po 30-40 min. Posiada dużą zdolność wiązania z białkami. Metabolizm zachodzi w wątrobie, głównie na drodze hydroksylacji. Wydalanie następuje przez nerki, a T0,5 w fazie eliminacji wynosi 3-6 h. W bardzo niewielkich ilościach jest wydzielany do mleka kobiet karmiących.

 • Wskazania

  Krótkotrwałe objawowe leczenie bólu gardła.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na składniki preparatu lub inne NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy. Objawy nadwrażliwości w postaci nieżytu błony śluzowej nosa, astmy oskrzelowej lub pokrzywki po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Czynna lub przebyta choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, perforacja lub krwawienie, również po zastosowaniu innych NLPZ. Przyjmowanie innych NLPZ, w tym inhibitorów COX-2; Ciężka niewydolność serca. III trymestr ciąży.

 • Środki ostrożności

  Ze względu na ryzyko nasilenia skurczy oskrzeli należy zachować ostrożność u pacjentów z czynną lub przebytą astmą oskrzelową. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, serca lub wątroby, szczególnie w podeszłym wieku, z uwagi na możliwość zmniejszenia czynności nerek oraz wystąpienia śródmiąższowego zapalenia nerek, zespołu nerczycowego i/lub niewydolności nerek. U pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi flurbiprofen może przedłużać czas krwawienia. Preparat zawiera sacharozę - nie należy stosować u pacjentów z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą wieńcową, chorobą naczynio-mózgową, czynnikami ryzyka choroby wieńcowej (nadciśnienie, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu) oraz z przebytym nadciśnieniem i obrzękiem związanym ze stosowaniem NLPZ. Nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka zatorów tętnic związanego z przyjmowaniem NLPZ. W przypadku długotrwałego stosowania NLPZ może dochodzić do zaostrzenia stanów zapalnych (np. rozwój martwicy powięzi). Istnieje również prawdopodobieństwo przemijającego wpływu na owulację i wystąpienia zaburzeń płodności, ustępujących po zakończeniu terapii. W razie wystąpienia objawów infekcji bakteryjnej w obrębie gardła i migdałków należy zastosować antybiotykoterapię. Preparatu nie należy stosować u dzieci < 12 rż. Przyjmowanie leku w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

 • Ciąża i laktacja

  W I i II trymestrze ciąży stosować jedynie w razie absolutnej konieczności. Nie należy stosować w III trymestrze ciąży ze względu na możliwość przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego i ryzyko wystąpienia nadciśnienia płucnego u noworodka. Przyjmowanie preparatu w ciąży może też prowadzić do jej przedłużenia oraz ciężkiego i opóźnionego porodu. Flurbiprofen przenika do mleka w bardzo małych ilościach, nie zaleca się jednak podawania leku w okresie karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  Bardzo często: uczucie gorąca lub pieczenia w ustach (13,6% przypadków), zaburzenia smaku. Często: nudności, biegunka, bóle brzucha, ból i/lub zawroty głowy, mrowienie w ustach, owrzodzenia i/lub suchość błony śluzowej jamy ustnej. Niezbyt często: niestrawność, wymioty, wzdęcia, wysypka. Rzadko: senność lub bezsenność. Bardzo rzadko (pojedyncze przypadki): krwawienie z przewodu pokarmowego (w skojarzeniu z przyjmowaniem innego NLPZ), obrzęk naczynioruchowy (przy współistniejącym uczuleniu na kwas acetylosalicylowy), skurcz oskrzeli. Podczas stosowania flurbiprofenu w większych dawkach przez dłuższy okres czasu w rzadkich przypadkach obserwowano dodatkowo: reakcje skórne (włącznie z zespołem Stevensa-Johnsona oraz zespołem Lyela, nadwrażliwość (duszność, gorączka, wstrząs anafilaktyczny), owrzodzenia i perforacje w obrębie przewodu pokarmowego, niewydolność wątroby (włącznie z zapaleniem wątroby i żółtaczką), zaburzenia czynności nerek (włącznie z śródmiąższowym zapaleniem nerek, zespołem nerczycowym oraz uszkodzeniem nerek), reakcje hematologiczne (włącznie z anemią, przedłużonym czasem krwawienia, trombocytopenią, neutropenią, agranulocytozą, anemią plastyczną oraz anemią hemolityczną). Dodatkowo do możliwych działań niepożądanych całej grupy NLPZ należą: obrzęk, nadciśnienie i uszkodzenie mięśnia sercowego.

 • Działanie z innymi lekami

  Flurbiprofen może zwiększać działanie leków przeciwzakrzepowych: heparyny, pochodnych kumaryny i leków przeciwpłytkowych ((m.in. dipirydamolu i sulfinpirazonu). Może zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego podczas leczenia glikokortykoidami oraz działania nefrotoksycznego podczas leczenia diuretykami i cyklosporynami. Preparat może zwiększać działanie litu, metotreksatu oraz leków oszczędzających potas (należy monitorować stężenia potasu we krwi). Flurbiprofen zmniejsza działanie: glikozydów nasercowych (ryzyko zwiększenia niewydolności serca), leków hipotensyjnych oraz furosemidu i innych leków moczopędnych. Nie można wykluczyć interakcji z fenytoiną. Nie stwierdzono interakcji z tolbutamidem i lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy. Ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych nie stosować łącznie z innymi NLPZ.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dorośli i dzieci > 12 rż. 1 tabl. co 3-6 h, maksymalnie 5 tabl. na dobę, nie dłużej niż 3 dni. Tabletki ssać powoli.

 • Uwagi

  1 tabl. zawiera 2,5 g sacharozy i glukozy co odpowiada około 0,25 jednostkom chlebowym. W czasie ssania należy zmieniać położenie tabletki w ustach, aby uniknąć miejscowego podrażnienia.

 • Danych o lekach dostarcza: