Serevent

 • Skład

  1 dawka Serevent aerozol zawiera 25 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu salmeterolu); 1 dawka Serevent Dysk zawiera 50 µg salmeterolu (w postaci ksynafonianu salmeterolu).

 • Działanie

  Wybiórczy, długo działający agonista receptorów β2-adrenergicznych, o długim łańcuchu bocznym, który wiąże się z miejscem pozareceptorowym. Preparat zapobiega wywoływanemu przez histaminę skurczowi oskrzeli i powoduje rozszerzenie oskrzeli trwające przynajmniej 12 h. Salmeterol hamuje wczesną i późną fazę reakcji na alergeny, a działanie to utrzymuje się do 30 h po podaniu pojedynczej dawki leku nawet wówczas, gdy działanie rozszerzające oskrzela już ustąpi. Ponadto pojedyncza dawka leku zmniejsza nadreaktywność oskrzeli. Lek działa miejscowo w płucach.

 • Wskazania

  Serevent aerozol: regularne, objawowe leczenie, w skojarzeniu z wziewnymi kortykosteroidami, odwracalnej obturacji dróg oddechowych u pacjentów z astmą oskrzelową, w tym u pacjentów z dusznościami nocnymi, u których objawy nie są odpowiednio kontrolowanie wziewnymi kortykosteroidami podawanymi zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi leczenia. Leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Zapobieganie astmie indukowanej przez wysiłek fizyczny. Serevent Dysk: regularne, długotrwałe objawowe leczenie odwracalnej obturacji dróg oddechowych u pacjentów z astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Lek jest wskazany szczególnie u pacjentów z dusznościami nocnymi i (lub) objawami występującymi w ciągu dnia związanymi z odwracalną obturacją oskrzeli (np. duszność powysiłkowa, trudny do uniknięcia kontakt z alergenami). U pacjentów wymagających stosowania więcej niż 2 razy na dobę krótko działających leków rozszerzających oskrzela (np. salbutamol) lub doustnego regularnego stosowania teofiliny, można zastąpić wymienione leki salmeterolem. U pacjentów leczonych optymalnymi dawkami steroidów wziewnych, dołączenie salmeterolu może spowodować dodatkową redukcję objawów choroby.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na ksynafonian salmeterolu lub substancje pomocnicze.

 • Środki ostrożności

  Salmeterol nie powinien być stosowany (i nie jest odpowiedni) do rozpoczynania leczenia astmy. Leku nie należy stosować do leczenia ostrych objawów astmy. Salmeterol nie zastępuje kortykosteroidów stosowanych doustnie lub wziewnie w astmie, należy go stosować w skojarzeniu z nimi. Pomimo że preparat może być stosowany w terapii skojarzonej, kiedy wziewne kortykosteroidy nie zapewniają odpowiedniej kontroli przebiegu astmy, nie należy rozpoczynać leczenia preparatem u pacjentów w czasie ciężkiego zaostrzenia astmy oraz gdy nastąpiło znaczące lub ostre pogorszenie przebiegu choroby. W leczeniu podtrzymującym astmy salmeterol należy stosować w skojarzeniu z wziewnymi lub doustnymi kortykosteroidami; długo działających leków rozszerzających oskrzela nie należy stosować jako jedynych lub podstawowych preparatów w leczeniu podtrzymującym astmy. W przypadku wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy natychmiast odstawić lek i zastosować odpowiednie postępowanie. Preparat stosować ostrożnie u pacjentów z nadczynnością tarczycy oraz z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Odnotowano bardzo rzadkie przypadki zwiększenia stężenia glukozy we krwi - należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą w wywiadzie. W czasie leczenia β2-mimetykami może wystąpić potencjalnie ciężka hipokaliemia. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ostrej, ciężkiej astmy, gdyż hipokaliemia może być zwiększona przez niedotlenienie oraz jednoczesne leczenie pochodnymi ksantyny, steroidami lub diuretykami. W takich sytuacjach należy kontrolować stężenie potasu w surowicy. U pacjentów o pochodzeniu afroamerykańskim występuje zwiększone ryzyko poważnych objawów związanych z układem oddechowym lub zgonu - pacjenci o pochodzeniu afrykańskim lub afrokaraibskim powinni być poinformowani, że jeśli w trakcie leczenia preparatem nasilą się objawy astmy lub nie będą one prawidłowo kontrolowane, to należy kontynuować leczenie oraz zasięgnąć porady lekarskiej. Należy unikać jednoczesnego stosowania salmeterolu z ketokonazolem lub innymi silnymi inhibitorami CYP3A4, chyba że korzyści przeważają nad potencjalnym zwiększeniem ryzyka wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych salmeterolu. Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 4 lat ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Brak danych dotyczących stosowania preparatu u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby. Preparat Serevent Dysk zawiera laktozę, ale ilość zawarta w preparacie (1,25 mg laktozy/dawkę) nie powoduje zwykle żadnych problemów u pacjentów z nietolerancją laktozy.

 • Ciąża i laktacja

  Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania leku w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję z wyjątkiem doniesień o wystąpieniu szkodliwego działania na płód po zastosowaniu bardzo dużych dawek. Zaleca się unikanie stosowania preparatu w okresie ciąży. Salmeterol przenika do mleka - nie można wykluczyć zagrożenia dla dziecka karmionego piersią. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać stosowanie preparatu, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

 • Efekty uboczne

  Często: ból głowy, drżenia, kołatanie serca, kurcze mięśni. Niezbyt często: nerwowość, tachykardia, skórne reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, zaczerwienienie). Rzadko: bezsenność, zawroty głowy, hipokaliemia. Bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca (w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy, skurcze dodatkowe), nudności, hiperglikemia, podrażnienie jamy ustnej i gardła, paradoksalny skurcz oskrzeli, bóle stawów, niespecyficzne bóle w klatce piersiowej, reakcje anafilaktyczne (w tym: obrzęk, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny).

 • Działanie z innymi lekami

  Leki blokujące receptory β-adrenergiczne mogą osłabiać lub antagonizować działanie salmeterolu, nie należy stosować leków blokujących receptory β-adrenergiczne, chyba że istnieją przyczyny uzasadniające ich użycie. W trakcie leczenia agonistami receptorów β2 może wystąpić potencjalnie ciężka hipokaliemia. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ostrej, ciężkiej astmy, gdyż ten wpływ może być zwiększony przez jednoczesne leczenie pochodnymi ksantyny, steroidami lub diuretykami. Należy unikać jednoczesnego stosowania salmeterolu z ketokonazolem, chyba że korzyści przeważają nad potencjalnym zwiększeniem ryzyka wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych salmeterolu. Wydaje się prawdopodobne, że podobne ryzyko interakcji dotyczy również innych silnych inhibitorów CYP3A4 (np. itrakonazol, telitromycyna, rytonawir). Jednoczesne podawanie salmeterolu z erytromycyną (inhibitor CYP3A4 o umiarkowanej sile działania) nie było związane z wystąpieniem żadnych poważnych działań niepożądanych.

 • Dawkowanie

  Wziewnie. Astma oskrzelowa. Dorośli i młodzież od 12 lat: 2 inhalacje Serevent aerozol (po 25 µg) 2 razy na dobę lub 1 inhalacja Serevent Dysk (50 µg) 2 razy na dobę. U pacjentów z astmą, u których stwierdzono ciężką obturację dróg oddechowych, można zalecić zwiększenie dawki do 4 inhalacji po 25 µg 2 razy na dobę lub 2 inhalacji po 50 µg salmeterolu 2 razy na dobę. Dzieci powyżej 4 lat: 2 inhalacje Serevent aerozol (po 25 µg) 2 razy na dobę lub 1 inhalacja Serevent Dysk (50 µg) 2 razy na dobę. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Dorośli: 2 inhalacje Serevent aerozol (po 25 µg) 2 razy na dobę lub 1 inhalacja Serevent Dysk (50 µg) 2 razy na dobę. Pełne działanie lecznicze może wystąpić po przyjęciu kilkunastu dawek leku.Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Brak danych dotyczących stosowania preparatu u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby.

 • Uwagi

  Pacjenci powinni być poinstruowani, jak właściwie stosować inhalator. Technika inhalacji powinna być sprawdzona, aby zapewnić optymalne dostarczenie wdychanego leku do płuc. Pacjenci, którzy mają trudności z synchronizacją wdechu z uwolnieniem odpowiedniej dawki leku z inhalatora, mogą stosować Serevent aerozol z komorą inhalacyjną Volumatic (dzieci i pacjenci w podeszłym wieku). Reakcję pacjenta na leczenie należy monitorować poprzez kliniczną ocenę objawów choroby, jak i badania czynności płuc.

 • Danych o lekach dostarcza: