Scopolan

 • Skład

  1 tabl. draż. zawiera 10 mg butylobromku hioscyny. Preparat zawiera laktozę i sacharozę.

 • Działanie

  Lek wywiera działanie spazmolityczne na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i układu moczowo-płciowego. Obwodowe działanie antycholinergiczne (cholinolityczne) wynika z blokowania zwojów nerwowych w obrębie narządów wewnętrznych, a także z działania przeciwmuskarynowego. Butylobromek hioscyny słabo wchłania się z przewodu pokarmowego. Po podaniu doustnym maksymalne stężenie we krwi występuje po 1-3 h. Mimo małej dostępności biologicznej osiąga duże stężenie w miejscu działania. Wiąże się z białkami osocza w 8-13%. Bardzo słabo przenika przez barierę krew-mózg. T0,5 wynosi 4,8 h.

 • Wskazania

  Dolegliwości bólowe w stanach skurczowych przewodu pokarmowego (kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego), dróg żółciowych (kolka wątrobowa), układu moczowo-płciowego (kolka nerkowa, bóle menstruacyjne, hiperrefleksja wypieracza).

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na substancję czynną, alkaloidy tropanowe i ich pochodne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jaskra z wąskim kątem przesączania, rozrost gruczołu krokowego, zaparcia atoniczne, niedrożność porażenna jelit, zwężenie przełyku, wpustu lub odźwiernika, zwężenie szyi pęcherza moczowego, zaburzenia rytmu serca, myasthenia gravis, patologiczne poszerzenie jelita grubego (megacolon). Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat.

 • Środki ostrożności

  Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą refluksową przełyku, wrzodziejącym zapaleniem jelit, zaburzeniami rytmu serca z szybką czynnością komór, chorobą niedokrwienną serca, zwężeniem ujścia mitralnego oraz u osób w podeszłym wieku. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaburzeń ostrości widzenia lub bólu w gałce ocznej, spowodowanego wzrostem ciśnienia wewnątrzgałkowego, należy przerwać przyjmowanie preparatu. Ze względu na możliwość zmniejszenia potliwości, lek należy ostrożnie stosować u osób z gorączką. Ze względu na zawartość laktozy preparatu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Ze względu na zawartość sacharozy preparatu nie należy stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

 • Ciąża i laktacja

  Brak badań klinicznych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią. Preparatu nie należy stosować w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. W tym okresie lek można stosować tylko w bezwzględnych wskazaniach i ze szczególną ostrożnością. Brak badań dotyczących przenikania preparatu do mleka matki, cholinolityki mogą hamować wydzielanie mleka. Z tego względu nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  Niezbyt często: skórne odczyny alergiczne (pokrzywka), suchość w jamie ustnej, zaparcia atoniczne, niedociśnienie. Rzadko: utrudnienie wydalania moczu, zaburzenia widzenia. Częstość nieokreślona: nadwrażliwość na substancję czynną, wstrząs anafilaktyczny. Ponadto może wystąpić przyspieszenie akcji serca.

 • Działanie z innymi lekami

  Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki z grupy pochodnych fenotiazyny oraz klozapina i olanzapina, leki przeciwhistaminowe I-generacji, amantadyna, petydyna i dyzopyramid mogą nasilać działanie cholinolityczne preparatu. Metoklopramid, cyzapryd mogą osłabiać hamujący wpływ leku na przewód pokarmowy. Stosowanie z inhibitorami MAO może spowodować nasilenie antycholinergicznych działań niepożądanych preparatu.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1-2 tabl. 3-5 razy na dobę. Dzieci 6-12 lat: 1 tabl. 2 razy na dobę. Lek powinien być przyjmowany tylko doraźnie w stanach skurczowych przewodu pokarmowego i dróg moczowych.

 • Uwagi

  Preparat może powodować zaburzenia sprawności psychofizycznej oraz zaburzenia akomodacji - po zastosowaniu preparatu nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

 • Danych o lekach dostarcza: