Salbutamol Hasco

 • Skład

  5 ml syropu zawiera 2 mg salbutamolu w postaci siarczanu salbutamolu. Preparat zawiera sacharozę.

 • Działanie

  Sympatykomimetyk o wybiórczym działaniu pobudzającym receptory β2. Receptory te znajdują się głównie w mięśniach gładkich oskrzeli, naczyń krwionośnych, układu moczowego i macicy. Agoniści receptorów β2-adrenergicznych aktywują cyklazę adenylową, która katalizuje przemianę ATP do cAMP. Zwiększone stężenie cAMP prowadzi do rozkurczu mięśni gładkich oskrzeli. Podawany w dużych dawkach może wpływać na receptory β-adrenergiczne w sercu, naczyniach krwionośnych i macicy. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Biodostępność wynosi 50%. Działanie rozpoczyna się po ok. 30 min po zażyciu syropu, maksymalne stężenie w osoczu występuje w ciągu ok. 2 h. T0,5 wynosi średnio 5 h. Z białkami osocza wiąże się w 8-10%. 65-90% dawki wydalane jest z moczem, a 4% z kałem.

 • Wskazania

  Stany skurczowe oskrzeli w przebiegu astmy oskrzelowej i w odwracalnej obturacji dróg oddechowych.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na salbutamol lub inne składniki preparatu. Nie stosować w zapobieganiu poronieniu zagrażającemu oraz w zapobieganiu porodowi przedwczesnemu, mimo że w tych stanach chorobowych stosuje się salbutamol w postaci dożylnej lub sporadycznie w postaci tabletek.

 • Środki ostrożności

  Nie stosować jako jedyne lub podstawowe leki w leczeniu pacjentów z ciężkim lub niestabilnym przebiegiem astmy; należy rozważyć stosowania kortykosteroidów doustnych i (lub) maksymalnych zalecanych dawek kortykosteroidów wziewnych. Pacjenci przyjmujący salbutamol w postaci syropu mogą także stosować krótko działające wziewne leki rozszerzające oskrzela w celu złagodzenia objawów. Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela, w tym krótko działających leków z grupy agonistów receptorów β2-adrenergicznych, świadczy o pogorszeniu astmy. W takiej sytuacji należy ponownie ocenić stan pacjenta i rozważyć zwiększenie dawki dotychczas stosowanych wziewnie kortykosteroidów lub zastosowania kortykosteroidów doustnie. Szczególnie ostrożnie należy stosować lek u pacjentów z ciężką astmą, ponieważ niedotlenienie tkanek i narządów oraz jednoczesne stosowanie innych leków tj. pochodne ksantyny, glikokortykosteroidy, leki moczopędne mogą nasilać hipokaliemię; zaleca się kontrolę stężenia potasu w surowicy. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z nadczynnością tarczycy. Preparat może powodować przemijające zaburzenia metaboliczne, tj. zwiększenie stężenia glukozy we krwi, u pacjentów z cukrzycą może to prowadzić do kwasicy ketonowej. Jednoczesne stosowanie salbutamolu i kortykosteroidów może nasilać to działanie. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze współistniejącą ciężką chorobą serca (np. chorobą niedokrwienną serca, z zaburzeniami rytmu serca lub z ciężką niewydolnością serca), ze względu na doniesienia o występowaniu niedokrwienia mięśnia sercowego związanego ze stosowaniem salbutamolu; należy zwrócić uwagę na wszelkie objawy zaburzeń serca i układu oddechowego. Ze względu na zawartość sacharozy, preparatu nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Preparat zawiera czerwień koszenilową i czerń brylantową, które mogą powodować reakcje alergiczne.

 • Ciąża i laktacja

  Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Salbutamol prawdopodobnie przenika do mleka matki. Jeśli konieczne jest zastosowanie leku, pacjentka powinna przerwać karmienie piersią.

 • Efekty uboczne

  Bardzo często: drżenie mięśni. Często: ból głowy; tachykardia, kołatanie serca; kurcze mięśni. Rzadko: zmniejszenie stężenia potasu we krwi; zaburzenia rytmu serca (w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze dodatkowe); rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych. Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia krwi i zapaść; nadmierna potliwość; osłabienie siły mięśniowej. Częstość nieznana: niedokrwienie mięśnia sercowego.

 • Działanie z innymi lekami

  Nie należy stosować salbutamolu jednocześnie z nieselektywnymi lekami blokującymi receptory β-adrenergiczne, tj. propranolol.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 4 mg (10 ml) 3-4 razy na dobę. Dzieci 6-12 lat: 2 mg 3-4 razy na dobę. Dzieci 2-6 lat: 1-2 mg 3-4 razy na dobę.

 • Danych o lekach dostarcza: