Ranigast

 • Skład

  1 fiolka 100 ml zawiera 50 mg ranitydyny w postaci chlorowodorku.

 • Działanie

  Specyficzny, szybko działający antagonista receptorów histaminowych H2. Hamuje zarówno podstawowe, jak i poposiłkowe wydzielanie kwasu solnego oraz zmniejsza wydzielanie pepsyny w soku żołądkowym. Działanie jednorazowej dawki 50 mg utrzymuje się przez 6-8 h. W około 15% wiąże się z białkami osocza. T0,5 wynosi około 2,5-3 h. Wydalany jest przez nerki, głównie w postaci nie zmienionej (około 70%).

 • Wskazania

  Wyłącznie u pacjentów hospitalizowanych, u których wskazane jest zmniejszenie wydzielania kwaśnego soku żołądkowego, a niemożliwe jest stosowanie preparatu w postaci doustnej, np. w chorobie wrzodowej dwunastnicy i żołądka, innych zespołach z objawowym nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na ranitydynę lub pozostałe składniki preparatu.

 • Środki ostrożności

  U pacjentów ze skłonnością do zaburzeń rytmu serca nie należy przekraczać zalecanej szybkości wlewu. Należy unikać stosowania u pacjentów z ostrą porfirią w wywiadzie. Bezpieczeństwo i skuteczność pozajelitowego stosowania u dzieci nie zostały ustalone. U pacjentów leczonych ranitydyną w postaci dożylnej w dawce powyżej 400 mg na dobę przez okres dłuższy niż 5 dni obserwowano zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

 • Ciąża i laktacja

  Preparat stosować w ciąży tylko wtedy, kiedy jest to bezwzględnie konieczne, a w okresie karmienia piersią jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

 • Efekty uboczne

  Rzadko: reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, gorączka, skurcz oskrzeli, niedociśnienie tętnicze, ból w klatce piersiowej), przemijające i odwracalne zmiany wskaźników enzymów wątrobowych, wysypka skórna. Bardzo rzadko: leukopenia, trombocytopenia (zwykle przemijające), agranulocytoza lub pancytopenia z aplazją lub hipoplazją szpiku, wstrząs anafilaktyczny, odwracalna dezorientacja, depresja i omamy (szczególnie u pacjentów ciężko chorych i w podeszłym wieku), bóle głowy (czasami ostre), zawroty głowy, odwracalne zaburzenia dotyczące ruchów mimowolnych, odwracalne niewyraźne widzenie, bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy, zapalenie naczyń, ostre zapalenie trzustki, biegunka, zapalenie wątroby przebiegające z żółtaczką lub bez (zwykle przemijające), rumień wielopostaciowy, wypadanie włosów, bóle stawów i mięśni, przemijająca impotencja, ginekomastia.

 • Działanie z innymi lekami

  Ranitydyna może zmniejszać wchłanianie ketokonazolu i innych leków, których wchłanianie zależy od kwasowości soku żołądkowego. Ranitydyna nie hamuje aktywności oksygenazy związanej z wątrobowym cytochromem P450 - dlatego nie nasila działania leków tj.: amoksycylina, diazepam, lidokaina, fenytoina, metronidazol, propranolol, teofilina, warfaryna. Palenie tytoniu zmniejsza skuteczność ranitydyny.

 • Dawkowanie

  Dożylnie. 50 mg we wlewie kroplowym trwającym 15-20 min (z szybkością 5-7 ml/min). W razie konieczności wlew można powtarzać co 6-8 h. Preparat można też podawać w ciągłym wlewie dożylnym z szybkością 6,25 mg/h. Preparat nie wymaga rozcieńczania. Dobowa dawka nie może przekraczać 400 mg. U chorych z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 50 ml/min) zaleca się zmniejszenie dawki o połowę lub podawanie 50 mg co 18-24 h, w razie konieczności podawać co 12 h lub częściej.

 • Uwagi

  Przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z owrzodzeniem żołądka należy wykluczyć nowotworowy charakter choroby (preparat maskuje objawy nowotworu żołądka). W przypadku wystąpienia bólu i zawrotów głowy lub niewyraźnego widzenia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

 • Danych o lekach dostarcza: