Pyrantelum Polpharma

 • Skład

  1 tabl. zawiera 250 mg pyrantelu.

 • Działanie

  Lek przeciwpasożytniczy. Działa na robaki obłe w obrębie przewodu pokarmowego. Poraża mięśnie pasożytów poprzez aktywację receptorów nikotynowych, hamuje także esterazę cholinową. Zablokowanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego pasożytów prowadzi do ich porażenia, co ułatwia usuwanie z przewodu pokarmowego bez dodatkowego stosowania środków przeczyszczających. Lek działa zarówno na postacie dojrzałe pasożytów jak i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju; nie działa na larwy w trakcie ich migracji w tkankach. Pyrantel działa na następujące robaki obłe: Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Trichostrongylus orientalis i Trichostrongylus colubriformis. Lek bardzo słabo wchłania się z przewodu pokarmowego. Minimalna ilość leku wchłonięta z przewodu pokarmowego jest częściowo metabolizowana w wątrobie do N-metylo-1,3-propanediaminy. Więcej niż 50% doustnej dawki leku wydala się w stanie niezmienionym z kałem i mniej niż 15% z moczem w postaci niezmienionej lub metabolitu.

 • Wskazania

  Glistnica wywołana przez Ascaris lumbricoides. Owsica wywołana przez Enterobius vermicularis. Inwazja tęgoryjcami dwunastnicy Ancylostoma duodenale i Necator americanus.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na pyrantel lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

 • Środki ostrożności

  Pyrantel należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby oraz u pacjentów niedożywionych lub z niedokrwistością.

 • Ciąża i laktacja

  W okresie ciąży lek powinien być stosowany tylko wtedy, jeśli korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu i jest to bezwzględnie konieczne. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią. Jeśli leczenie pyrantelem jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

 • Efekty uboczne

  Rzadko: nudności, wymioty, bóle i skurcze żołądka, biegunki, brak łaknienia, ból i zawroty głowy, senność, bezsenność, wysypka, osłabienie, przejściowe zwiększenie aminotransferaz. Częstość nie znana: parcie na stolec, halucynacje z dezorientacją, parestezje, gorączka, zaburzenia słuchu.

 • Działanie z innymi lekami

  Pyrantelu nie należy stosować jednocześnie z piperazyną. Leki te działają antagonistycznie. Pyrantel może zwiększać stężenie teofiliny w osoczu.

 • Dawkowanie

  Doustnie. W inwazjach wywołanych Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale i Necator americanus: dorośli o mc. powyżej 75 kg: 4 tabl. (1000 mg); dorośli o mc. nie przekraczającej 75 kg: 3 tabl. (750 mg); dzieci powyżej 12 lat: 3 tabl. (750 mg); dzieci 6-12 lat: 2 tabl. (500 mg); dzieci 2-6 lat: 1 tabl. (250 mg). W glistnicy i owsicy (także w inwazjach mieszanych tymi pasożytami) dawkę przeznaczoną na całą kurację (10 mg/kg mc.) stosuje się jednorazowo. W inwazjach tęgoryjcem dawkę dobową (10 mg/kg mc.) stosuje się przez 3 kolejne dni. W masywnych inwazjach tęgoryjcem Necator americanus 20 mg/kg mc. przez 2 dni. Preparat stosuje się w czasie lub po posiłku popijając wodą. Przed połknięciem tabletkę należy dokładnie rozgryźć lub rozkruszyć.

 • Uwagi

  W leczeniu owsicy kurację powinna jednocześnie prowadzić cała rodzina. Konieczne jest szczególne zachowanie zasad higieny. Po kuracji należy przeprowadzić kontrolne badania parazytologiczne, po 14 dniach po podaniu leku.

 • Danych o lekach dostarcza: