Pyrantelum Medana

 • Skład

  1 ml zawiesiny zawiera 50 mg pyrantelu w postaci embonianu. Lek zawiera sorbitol.

 • Działanie

  Preparat o działaniu przeciwpasożytniczym, aktywny wobec robaków obłych. Działa głównie na Enterobius vermicularis i Ascaris lumbricoides. Może być stosowany w zakażeniu tęgoryjcem, przy czym jego skuteczność wobec Ancylostoma duodenale jest większa niż wobec Necator americanus. Mechanizm działania polega na porażeniu mięśni pasożytów w wyniku depolaryzacji płytki nerwowo-mięśniowej oraz zablokowaniu działania esterazy cholinowej; w następstwie tego unieruchomione pasożyty są usuwane z jelita na drodze perystaltyki. Jest aktywny wobec form dojrzałych i we wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie działa na larwy migrujące do tkanek. Słabo wchłania się z przewodu pokarmowego. Wchłonięta część leku jest szybko metabolizowana w wątrobie i wydalana z moczem oraz z kałem (w ponad 50% wydalany z kałem w postaci niezmienionej).

 • Wskazania

  Owsica i glistnica u dzieci lub dorosłych wywołana przez Enterobius vermicularis i Ascaris lumbricoides. Zakażenie tęgoryjcem dwunastnicy Ancylostoma duodenale i tęgoryjcem amerykańskim Necator americanus.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na składniki leku. Jednoczesne leczenie piperazyną. Unikać stosowania leku podczas leczenia pacjentów z miastenią.

 • Środki ostrożności

  Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat, pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (należy kontrolować aktywność AspAT; może wystąpić konieczność zmniejszenia dawki) oraz u pacjentów niedożywionych lub z niedokrwistością. Nie ma konieczności stosowania preparatów przeczyszczających przed podaniem leku. W owsicy należy objąć leczeniem wszystkich domowników. Po upływie 14 dni od zakończenia leczenia należy wykonać kontrolne badanie parazytologiczne. Lek zawiera sorbitol - nie należy stosować u pacjentów z dziedziczną nietolerancją fruktozy.

 • Ciąża i laktacja

  Nie zaleca się stosowania leku w ciąży, z wyjątkiem przypadków w których przewidywane korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. Nie zaleca się stosowania podczas karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  Rzadko: nudności, wymioty, zaburzenia łaknienia, bóle brzucha, biegunka, podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, alergiczne wysypki skórne, ból i zawroty głowy, senność lub bezsenność. Ze względu na zawartość sorbitolu lek może działać lekko przeczyszczająco.

 • Działanie z innymi lekami

  Pyrantel może zwiększać stężenie teofiliny we krwi. Jednoczesne stosowanie z piperazyną prowadzi do osłabienia działania obu leków.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dorośli i dzieci o mc. powyżej 10 kg: w owsicy i glistnicy - 11 mg/kg mc. jednorazowo (w przypadku owsicy dawkę należy powtórzyć po 2-3 tyg., w przypadku glistnicy dawkę powtórzyć w przypadku braku skuteczności); w zakażeniu wywołanym przez tęgoryjce - 11 mg/kg mc. raz na dobę przez 3 dni. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy rozważyć zmniejszenie dawki. Lek stosować w czasie lub po posiłku.

 • Danych o lekach dostarcza: