Proscar

 • Skład

  1 tabl. powl. zawiera 5 mg finasterydu.

 • Działanie

  Syntetyczny związek 4-azasteroidowy, należący do grupy swoistych inhibitorów 5-α-reduktazy typu II - wewnątrzkomórkowego enzymu metabolizującego testosteron do silniejszego androgenu - dihydrotestosteronu (DHT). Finasteryd nie ma powinowactwa do receptora androgenowego. Zmniejsza stężenie DHT we krwi krążącej i obecnego w tkance stercza. Zmniejszenie stężenia DHT prowadzi do zmniejszenia objętości gruczołu, zwiększenia przepływu cewkowego, zmniejszenia objawów subiektywnych. Finasteryd osiąga maksymalne stężenie we krwi w ciągu 2 h po podaniu doustnym, wchłania się 6-8 h, biodostępność wynosi około 80%. Około 93% leku wiąże się z białkami osocza krwi. Lek jest metabolizowany w wątrobie. T0,5 wynosi średnio 6-8 h. 39% podanej dawki jest wydalane z moczem, 57% - z kałem w postaci niezmienionej. W starszym wieku, po 70 rż., eliminacja leku jest zmniejszona, nie wymaga to jednak modyfikacji dawkowania.

 • Wskazania

  Leczenie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, stosowany w celu złagodzenia objawów związanych z rozrostem gruczołu krokowego, zmniejszenia ryzyka wystąpienia ostrego zatrzymania moczu oraz zmniejszenia ryzyka konieczności przeprowadzenia leczenia operacyjnego, w tym przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego TURP oraz prostatektomii.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na składniki preparatu. Kobiety w ciąży lub w wieku rozrodczym, dzieci.

 • Środki ostrożności

  Pacjentów z dużą objętością zalegającego moczu i(lub) znacznie ograniczonym przepływem moczu należy uważnie monitorować pod kątem uropatii zaporowej. Przed rozpoczęciem leczenia i okresowo w jego trakcie zalecane jest badanie gruczołu krokowego per rectum oraz inne badania służące wykrywaniu raka prostaty. U pacjentów leczonych finasterydem stężenie swoistego antygenu sterczowego (PSA) w surowicy krwi jest o ok. 50% mniejsze niż przed leczeniem, co należy wziąć pod uwagę w diagnostyce raka gruczołu. Zwiększenie stężenia PSA u pacjenta leczonego finasterydem powinno być dokładnie przeanalizowane. Podczas badań klinicznych oraz w okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano przypadki raka piersi u mężczyzn. Należy informować pacjentów o konieczności niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian zauważonych w tkance gruczołów sutkowych, takich jak guzki, bolesność, powiększenie gruczołów sutkowych czy wyciek z brodawki sutkowej. Tabletki zawierają laktozę jednowodną. Preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

 • Ciąża i laktacja

  Leku nie należy stosować u kobiet. Kobiety w ciąży lub w wieku rozrodczym nie powinny dotykać pokruszonych lub przełamanych tabletek preparatu, ze względu na możliwość przezskórnego wchłaniania leku i związanego z tym ryzyka zaburzeń rozwojowych płodu męskiego. Należy unikać kontaktu z nasieniem ze względu na obecność w nim preparatu.

 • Efekty uboczne

  Często: obniżone libido, impotencja, zmniejszenie objętości ejakulatu. Niezbyt często: wysypka, zaburzenia ejakulacji, tkliwość gruczołów sutkowych, powiększenie gruczołów sutkowych. Ponadto: reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk naczynioruchowy (w tym obrzęk warg, języka, gardła i twarzy), depresja, utrzymywanie się obniżonego libido po przerwaniu leczenia, kołatanie serca, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, świąd, pokrzywka, ból jąder, zaburzenia wzwodu utrzymujące się po przerwaniu leczenia, zaburzenia ejakulacji utrzymujące się po przerwaniu leczenia, niepłodność męska i (lub) słaba jakość nasienia. Po odstawieniu finsterydu zgłaszano unormowanie lub poprawę jakości nasienia. Odnotowano przypadki raka piersi u mężczyzn. W 7-letnim badaniu kontrolowanym placebo wskazano na nieznacznie mniejszą częstość występowania raka prostaty ale o wyższym stopniu złośliwości w grupie otrzymującej preparat. Oceniając wyniki oznaczeń PSA należy wziąć pod uwagę zmniejszenie stężenia PSA u pacjentów stosujących preparat.

 • Działanie z innymi lekami

  Finasteryd nie wydaje się wpływać znacząco na układ enzymów cytochromu P-450. Nie stwierdzono interakcji między finasterydem a propranololem, digoksyną, gliburydem, warfaryną, teofiliną i antypiryną.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dorośli: zazwyczaj 5 mg raz na dobę niezależnie od posiłków. Preparat należy stosować przez co najmniej 6 miesięcy. Nie ma konieczności zmniejszenia dawki leku u pacjentów z niewydolnością nerek, niewydolnością wątroby oraz u pacjentów w podeszłym wieku.  

 • Danych o lekach dostarcza: