Promethazine

 • Skład

  5 ml syropu zawiera 5 mg prometazyny w postaci chlorowodorku.

 • Działanie

  Pochodna fenotiazyny, antagonista receptorów H1. Wykazuje działanie przeciwhistaminowe, przeciwalergiczne, uspokajające i przeciwwymiotne.

 • Wskazania

  Choroby alergiczne, choroba lokomocyjna, astma oskrzelowa, choroba posurowicza. Jako lek uspokajający przed i po zabiegach chirurgicznych.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na prometazynę, jej pochodne lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat.

 • Środki ostrożności

  Szczególnie ostrożnie stosować prometazynę u dzieci powyżej 2 lat, przy czym nie należy jej podawać dzieciom w wymiotach o nieznanej etiologii oraz w objawach ze strony dolnych dróg oddechowych, w tym w astmie. Ostrożnie stosować u pacjentów z jaskrą, padaczką, zwężeniem ujścia cewki moczowej, rozrostem gruczołu krokowego, zaburzeniami czynności wątroby, niedrożnością odźwiernika dwunastnicy, chorobą wrzodową żołądka.

 • Ciąża i laktacja

  Dopuszcza się stosowanie w ciąży wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności. Nie stosować w okresie karmienia piersią ze względu na ryzyko wystąpienia u niemowlęcia poważnych działań niepożądanych.

 • Efekty uboczne

  Suchość błony śluzowej jamy ustnej, zagęszczenie śluzu w drogach oddechowych (mogące być przyczyną świszczącego oddechu, chrapliwego sapania lub sapki), zmniejszenie ciśnienia tętniczego, tachykardia, zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie, diplopia, rozszerzenie źrenic), nadwrażliwość na światło. Rzadko obserwowano zmiany w wątrobie i nerkach, zaburzenia rytmu serca inne niż tachykardia, zwiększenie ciśnienia tętniczego, depresję lub pobudzenie o.u.n. (częściej pobudzenie i halucynacje). Może także wystąpić gorączka, rumień na twarzy, hipokaliemia, hiperglikemia. U dzieci, zwłaszcza małych, zachodzi potencjalnie śmiertelne ryzyko wystąpienia depresji układu oddechowego.

 • Działanie z innymi lekami

  Prometazyna nasila działanie leków przeciwbólowych, barbituranów oraz działanie depresyjne narkotyków. Działa synergicznie z neuroleptykami, lekami parasympatykolitycznymi i alkoholem. Może znosić wazopresyjne działanie epinefryny (nie należy jej stosować w hipotonii wywołanej podaniem prometazyny). Lek może powodować zafałszowanie wyników testów ciążowych.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Przeciwalergicznie. Dorośli: 2-4 razy na dobę po 10 mg (10 ml syropu). Dzieci 2-12 lat: 0,125 mg/kg mc. co 4-6 h. Przeciwwymiotnie. Dorośli: 25 mg jednorazowo, następnie 10-25 mg co 4-6 h. Dzieci 2-12 lat: 0,25-0,5 mg/kg mc. co 4-6 h. W chorobie lokomocyjnej. Dorośli: 25 mg jednorazowo na 30 min przed podróżą; dawkę można powtórzyć po 8-12 h. Dzieci 2-12 lat: 0,25-0,5 mg/kg mc. co 12 h. Uspokajająco. Dorośli: 25-50 mg jednorazowo. Dzieci 2-12 lat: 0,5-1 mg/kg mc. jednorazowo. Uwaga. Lek stosuje się przed posiłkami oraz przed snem. U dzieci nie należy przekraczać połowy dawki dla dorosłych.

 • Uwagi

  Lek może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn (należy zachować ostrożność). Podobnie jak inne leki przeciwhistaminowe lek należy odstawić na kilka dni przed wykonaniem testów skórnych.

 • Danych o lekach dostarcza: