Priorix™

 • Skład

  1 dawka (0,5 ml) zawiera żywe atenuowane wirusy odry (szczep Schwarz), wirusy świnki (szczep RIT 4385) i wirusy różyczki (szczep Wistar RA 27/3).

 • Działanie

  Szczepionka do jednoczesnego uodporniania czynnego przeciw zakażeniom wywoływanym wirusem odry, świnki i różyczki. Zawiera żywe atenuowane wirusy uzyskane z hodowli tkanek zarodka kurzego (wirusy świnki i odry) oraz ludzkich komórek diploidalnych (wirusy różyczki). Obecność przeciwciał przeciw odrze stwierdzano u 98%, przeciw śwince u 96,1%, a przeciw różyczce u 99,3% osób zaszczepionych, uprzednio seronegatywnych.

 • Wskazania

  Czynne uodpornianie przeciwko odrze, śwince i różyczce dzieci po ukończeniu 9. mż., nastolatków oraz osób dorosłych.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na neomycynę lub inne składniki szczepionki (kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez neomycynę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia). Uczulenie na białko jaja kurzego. Ostre i ciężkie choroby przebiegające z gorączką. Zaburzona odpowiedź układu immunologicznego (pierwotne i wtórne niedobory odporności). Ciąża (należy unikać zajścia w ciążę w ciągu 3 mies. od zaszczepienia).

 • Środki ostrożności

  Szczepionka w żadnym przypadku nie może być podana donaczyniowo. Ograniczone działanie ochronne przeciwko odrze można osiągnąć po zastosowaniu szczepionki do 72 h od kontaktu z chorym na odrę. Niemowlęta szczepione w 1. rż. mogą nie wytworzyć wystarczającej odpowiedzi immunologicznej na składniki szczepionki, w związku z możliwą obecnością przeciwciał matczynych w organizmie. Należy zachować ostrożność u osób z zaburzeniami o.u.n., u których istnieje ryzyko występowania drgawek gorączkowych lub z drgawkami w wywiadzie rodzinnym oraz u pacjentów z chorobami alergicznymi w wywiadzie lub wywiadzie rodzinnym. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z reakcjami anafilaktycznymi, anafilaktoidalnymi lub innymi reakcjami typu natychmiastowego w wywiadzie (np. uogólniona pokrzywka, obrzęk jamy ustnej i gardła, trudności w oddychaniu, obniżenie ciśnienia tętniczego lub wstrząs) występującymi po spożyciu jaj. U pacjentów z trombocytopenią po pierwszej dawce szczepionki obserwowano przypadki nasilenia lub nawrotu choroby, stąd należy dokładnie ocenić stosunek korzyści i ryzyka ze szczepienia. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni być szczepieni ze względu na zawartość w szczepionce sorbitolu.

 • Ciąża i laktacja

  Podawanie szczepionki jest przeciwwskazane w okresie ciąży. Należy zapobiegać zajściu w ciążę przez okres 1 mies. od zaszczepienia. Istnieją tylko ograniczone dane dotyczące zastosowania szczepionki u kobiet karmiących piersią. Badania wykazały, że kobiety karmiące piersią, zaszczepione żywą atenowaną szczepionką przeciw różyczce mogą wydzielać wirusy wraz z mlekiem i przenosić je na dziecko karmione piersią, bez dowodu na wystąpienie klinicznych objawów choroby. Immunizację należy przeprowadzić tylko w przypadkach, w których korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem.

 • Efekty uboczne

  Bardzo często: zaczerwienienie w miejscu podania, gorączka (mierzona w odbytnicy ≥38st.C, mierzona pod pachą lub w ustach ≥37,5st.C). Często: zakażenie górnych dróg oddechowych, wysypka, ból i obrzęk w miejscu podania, gorączka (mierzona w odbytnicy >39,5st.C, mierzona pod pachą lub w ustach >39st.C). Niezbyt często: zapalenie ucha środkowego, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, jadłowstręt, nerwowość, bezsenność, nietypowy płacz, zapalenie spojówek, zapalenie oskrzeli, kaszel, biegunka, wymioty, obrzęk ślinianki przyusznej. Rzadko: reakcje alergiczne, drgawki gorączkowe. Kategorie częstości występowania działań niepożądanych były podobne po podaniu pierwszej i drugiej dawki szczepionki, z wyjątkiem bólu w miejscu wstrzyknięcia, który występował często po pierwszej dawce szczepionki i bardzo często po drugiej dawce szczepionki. Działania niepożądane zgłoszone po wprowadzeniu szczepionki do obrotu: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie jąder i najądrzy, nietypowe łagodne lub słabe objawy przypominające odrę lub świnkę, trombocytopenia, plamica małopłytkowa, reakcje anafilaktyczne, poprzeczne zapalenie rdzenia, zespół Guillain-Barre, zapalenie nerwów obwodowych, zapalenie mózgu, rumień wielopostaciowy, bóle stawów, zapalenie stawów, choroba Kawasaki.

 • Działanie z innymi lekami

  Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce może być podana w tym samym czasie (ale w inne miejsce wstrzyknięcia) z każdą z następujących monowalentnych lub skojarzonych szczepionek: szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, DTPa), szczepionka przeciw Haemophilus influenzae typu B (Hib), inaktywowana szczepionka przeciw polio (IPV), szczepionka przeciw Hepatitis B (HBV), szczepionka przeciw Hepatitis A (HAV), szczepionka przeciw meningokokom grupy C, koniugowana (MenC), szczepionka przeciw ospie (VZV), doustna szczepionka przeciw polio (OPV) oraz 10-walentna skoniugowana szczepionką przeciw pneumokokom, zgodnie z oficjalnymi zaleceniami. Jeśli szczepionka nie może być podana w tym samym czasie, co inne szczepionki zawierające żywe atenuowane wirusy, należy zachować odstęp co najmniej 1 mies. pomiędzy szczepieniami. U pacjentów, którzy otrzymywali ludzką immunoglobulinę lub transfuzję krwi należy wstrzymać się z podawaniem szczepionki przez okres 3 mies. lub dłużej (aż do 11 mies.) w zależności od podanej dawki immunoglobuliny, z powodu możliwości nie wytworzenia u nich odporności na skutek obecności biernie nabytych przeciwciał przeciwko śwince, odrze lub różyczce.

 • Dawkowanie

  Podskórnie lub domięśniowo. Zastosowany schemat szczepienia powinien być zgodny z Programem Szczepień Ochronnych. Zaleca się podawanie szczepionki najwcześniej po ukończeniu 9 mż. Niemowlęta w 1 rż. mogą nie wytworzyć wystarczającej odpowiedzi na szczepionkę. Jednak w przypadku, gdy sytuacja epidemiologiczna wymaga szczepienia niemowląt  w 1. rż. (np. wybuch epidemii lub podróż w rejony endemiczne), zaleca się podanie drugiej dawki szczepionki w 2 rż., najlepiej 3 mies. po podaniu pierwszej dawki (okres pomiędzy dawkami nie powinien być krótszy niż 4 tyg.). Lek można podawać jako szczepienie przypominające także tym pacjentom, którzy uprzednio zostali zaszczepieni innymi skojarzonymi szczepionkami przeciw odrze, śwince i różyczce.

 • Uwagi

  Alkohol, a także inne środki dezynfekujące powinny wyparować ze skóry przed podanie szczepionki, ponieważ mogą unieczynnić atenuowane wirusy znajdujące się w szczepionce. Testy tuberkulinowe należy wykonać przed lub równocześnie z podaniem szczepionki lub po 6 tyg. po szczepieniu (żywe wirusy odry mogą powodować przejściowe obniżenie wrażliwości na tuberkulinę). Należy unikać kontaktu szczepionki ze środkami dezynfekującymi. Szczepionkę przechowywać w temperaturze 2-8st.C.

 • Danych o lekach dostarcza: