Primolut Nor

 • Skład

  1 tabl. zawiera 5 mg octanu noretysteronu. Preparat zawiera laktozę.

 • Działanie

  Silny progestagen. Całkowita przemiana błony śluzowej trzonu macicy z fazy proliferacyjnej do fazy wydzielniczej u kobiet poddanych działaniu estrogenów następuje po doustnym podaniu 100-150mg preparatu na cykl. Zahamowanie wydzielania hormonów gonadotropowych oraz brak jajeczkowania można osiągnąć po podaniu 0,5 mg preparatu na dobę. Stabilizuje endometrium. Ma działanie termogenne i wpływa na podstawową temperaturę ciała (podobnie jak progesteron). Podany doustnie dobrze wchłania sie się z przewodu pokarmowego osiągając maksymalne stężenie we krwi po 2 h. Wiąże się z albuminami oraz z globuliną wiążącą hormony płciowe (SHBG). Biotransformacja leku zachodzi w wątrobie, a T0,5 większości metabolitów wynosi 19 h. Wydalany jest w znacznym stopniu w postaci zmienionej z moczem i kałem.

 • Wskazania

  Krwawienia na tle zaburzeń czynnościowych, endometrioza.

 • Przeciwwskazania

  Ciąża lub jej podejrzenie. Karmienie piersią. Czynna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Choroby tętnic lub choroba sercowo-naczyniowa występujące obecnie lub w wywiadzie (np. zawał serca, incydenty naczyniowo-mózgowe, choroba niedokrwienna serca). Cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi. Ciężka choroba wątroby występująca obecnie lub w wywiadzie, jeśli wyniki testów wątrobowych nie powróciły do normy. Nowotwory wątroby (łagodne lub złośliwe) występujące obecnie lub w wywiadzie. Obecność lub podejrzenie nowotworów złośliwych zależnych od hormonów płciowych. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

 • Środki ostrożności

  Zachować szczególną ostrożność u pacjentek z: zaburzeniami zakrzepowo-zatorowymi w wywiadzie lub czynnikami ryzyka wystąpienia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (np. dodatni wywiad osobisty lub rodzinny, wiek, otyłość, długotrwałe unieruchomienie, rozległy zabieg chirurgiczny lub rozległy uraz, okres połogu), zaburzeniami depresyjnymi w wywiadzie, ze skłonnością do ostudy (unikać słońca lub promieniowania UV w czasie stosowania leku), cukrzycą. W przypadku stosowania noretysteronu obserwowano w rzadkich przypadkach występowanie łagodnych i złośliwych nowotworów wątroby. Leczenie należy natychmiast przerwać, jeżeli wystąpi: żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby, znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, ból głowy o typie migrenowym, nawrót ciężkiej depresji, nagłe zaburzenia percepcji, żylna choroby zakrzepowo-zatorowa, ból i uczucie ucisku w klatce piersiowej lub jeśli pacjentka zajdzie w ciążę. Należy przerwać stosowanie preparatu na 6 tyg. przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lub długotrwałym unieruchomieniem. Ze względu na zawartość laktozy, nie stosować preparatu u pacjentek z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

 • Ciąża i laktacja

  Stosowanie leku w czasie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.

 • Efekty uboczne

  Bardzo często: krwawienie z macicy/pochwy w tym plamienie i skąpe miesiączki (we wskazaniu endometrioza). Często: ból głowy, nudności, obrzęki, brak miesiączki (we wskazaniu endometrioza). Niezbyt często: migrena. Rzadko: reakcje nadwrażliwości, pokrzywka, wysypka. Bardzo rzadko: duszność, zaburzenia widzenia.

 • Działanie z innymi lekami

  Leki indukujące enzymy mikrosomalne wątroby, takie jak fenytoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina, ryfampicyna, okskarbazepina, dziurawiec zwyczajny, ryfabutyna oraz prawdopodobnie gryzeofulwina mogą zwiększać klirens hormonów płciowych i zmniejszać skuteczność terapeutyczną leku. Progestageny mogą zakłócać metabolizm innych leków i wpływać na ich stężenie w osoczu i tkankach (np. cyklosporyny).

 • Dawkowanie

  Krwawienia na tle zaburzeń czynnościowych: 1 tabl. 3 razy na dobę przez 10 dni. W większości przypadków zahamowanie krwawienia z macicy wystąpi w ciągu 1-3 dni. W celu zapewnienia skuteczności leczenia preparat należy stosować przez pełne 10 dni. 2-4 dni po zakończeniu leczenia wystąpi krwawienie z odstawienia (porównywalne pod względem obfitości i czasu trwania z normalnym krwawieniem miesiączkowym). Czasem po wstępnym zatrzymaniu może wystąpić nawrót krwawienia, należy wówczas kontynuować przyjmowanie preparatu. Jeśli pomimo prawidłowego zażywania leku krwawienie nie ustanie, należy wziąć pod uwagę inne stany prowadzące do krwawień z dróg rodnych i wykonać stosowne badania. Dotyczy to również przypadków, gdy po początkowym zatrzymaniu krwawienia występuje nawrót stosunkowo silnego krwawienia podczas zażywania tabletek. W zapobieganiu nawrotom krwawień na tle zaburzeń czynnościowych u pacjentek z cyklami bezowulacyjnymi profilaktycznie 1 tabl. 1 - 2 razy na dobę od 16 do 25 dnia cyklu (1 dzień cyklu = 1 dzień ostatniego krwawienia). W ciągu kilku dni po zażyciu ostatniej tabletki wystąpi krwawienie z odstawienia. Endometrioza: 1 tabl. 2 razy na dobę od 1-5 dnia cyklu. W przypadku plamienia dawkę można zwiększyć do 2 tabl. 2 razy na dobę. Jeśli krwawienie ustąpi, należy rozważyć zmniejszenie dawki do dawki początkowej. Leczenie należy prowadzić przez co najmniej 4 do 6 miesięcy. Przy niezakłóconym przyjmowaniu leku owulacja i menstruacja zazwyczaj nie występują. Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością płynu.

 • Uwagi

  Przed rozpoczęciem lub ponownym stosowaniem leku należy zebrać pełen wywiad lekarski (w tym rodzinny) oraz przeprowadzić dokładne badania przedmiotowe (łącznie z badaniem ginekologicznym, badaniem piersi i brzucha, pomiarem ciśnienia krwi) i badanie cytologiczne wymazu z szyjki macicy w celu wykluczenia przeciwwskazań do stosowania preparatu. Badania kontrolne należy powtarzać okresowo w trakcie stosowania preparatu. Należy je przeprowadzać według ustalonych wytycznych, dostosowując go do indywidualnych potrzeb. Jeśli konieczne jest zabezpieczenie antykoncepcyjne, należy stosować dodatkowe, niehormonalne (mechaniczne) metody antykoncepcyjne. Stosowanie preparatu może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, np. parametry czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenie białek osocza (nośnikowych), np. globulin wiążących kortykosteroidy oraz frakcji lipidów / lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów oraz krzepliwości i fibrynolizy.

 • Danych o lekach dostarcza: