Polopiryna S

 • Skład

  1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego.

 • Działanie

  Niesteroidowy lek przeciwzapalny.  Kwas acetylosalicylowy jest estrem kwasu salicylowego o właściwościach przeciwbólowych, przeciwzapalnych i przeciwgorączkowych. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn - prostaglandyny E2 (PGE2), prostaglandyny I2 (PGI2) oraz tromboksanu A2 - na skutek zahamowania cyklooksygenazy kwasu arachidonowego (hamowanie aktywności COX-1 i (lub) COX-2). Kwas acetylosalicylowy hamuje również agregację płytek krwi. Wchłania się z przewodu pokarmowego w 80-100%. Pokarm nie zmniejsza jego dostępności biologicznej, ale może wydłużyć czas wchłaniania. Działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe kwasu acetylosalicylowego zastosowanego w postaci zawiesiny (po rozpuszczeniu tabletki w wodzie) rozpoczyna się po 30 min od zastosowania, osiągając maksimum po 1-3 h. Po zastosowaniu jednorazowej dawki utrzymuje się przez 3-6 h. Pełne działanie przeciwzapalne występuje w ciągu 1-4 dni leczenia. Kwas acetylosalicylowy jest hydrolizowany w osoczu do kwasu salicylowego. T0,5 wynosi około 2-3 h, a kwasu salicylowego około 6 h. Około 1% dawki kwasu acetylosalicylowego wydala się z moczem w postaci niezhydrolizowanej, pozostała część wydalana jest z moczem w postaci kwasu salicylowego i jego metabolitów.

 • Wskazania

  Dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o lekkim i średnim nasileniu, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśni, bóle stawów. Dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie z gorączką. Stany chorobowe wymagające długotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego w dużych dawkach, jak reumatoidalne zapalenie stawów (z przepisu lekarza). Zawał mięśnia sercowego i profilaktyka powtórnego zawału mięśnia sercowego.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w tym u 20% chorych na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet wstrząs, mogą wystąpić w ciągu 3 h od przyjęcia kwasu acetylosalicylowego. Nadwrażliwość na inne NLPZ, przebiegająca z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs. Astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na NLPZ napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego pokarmowego (może dojść do wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej). Ciążka niewydolność wątroby lub nerek. Ciężka niewydolność serca. Zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz jednoczesne leczenie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna). Niedobór G-6-PD. Równoczesne leczenie metotreksatem w dawce ≥15 mg na tydzień, ze względu na mielotoksyczność. Dzieci poniżej 16 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a. III trymestr ciąży i okres karmienia piersią.

 • Środki ostrożności

  Ostrożnie stosować w przypadku nadwrażliwości na NLPZ i leki przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące; podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych; u pacjentów z chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie; u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz z przewlekłą niewydolnością nerek; u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i (lub) toczniem rumieniowatym układowym oraz niewydolnością wątroby (zwiększa się toksyczność salicylanów) - u tych pacjentów należy kontrolować czynność wątroby; podczas stosowania z metotreksatem w dawkach

 • Ciąża i laktacja

  Preparat jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią. W I i II trymestrze ciąży może być stosowany jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Kwas acetylosalicylowy bardzo łatwo przenika przez barierę łożyskową. Jeśli zachodzi potrzeba zastosowania kwasu acetylosalicylowego u kobiet, które właśnie zaszły w ciążę lub podczas I lub II trymestru ciąży należy podawać najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy okres czasu. Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka oraz płodu. Dane pochodzące z badań epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko poronienia oraz występowania wad serca oraz wad przewodu pokarmowego, związane ze stosowaniem inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnych tygodniach ciąży. Prawdopodobnie ryzyko występowania wrodzonych wad układu sercowo-naczyniowego zwiększa się wraz ze stosowaniem większych dawek leku i z wydłużaniem okresu terapii. U noworodków, których matki stosowały kwas acetylosalicylowy przed porodem, obserwowano nieprawidłowe krwawienia, takie jak: wylewy podspojówkowe, krwiomocz, wybroczyny, krwiak podokostnowy czaszki. Obserwowano częstsze występowanie krwawień wewnątrzczaszkowych u wcześniaków urodzonych przez matki, które stosowały kwas acetylosalicylowy na tydzień przed porodem. W III trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą wpływać uszkadzająco u płodu na układ krążenia (nadciśnienie płucne z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego Botalla) i na nerki (niewydolność nerek z małowodziem) oraz u matki hamować kurczliwość macicy i wydłużać czas krwawienia (również u noworodków). Leki hamujące cyklooksygenazę mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację; działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

 • Efekty uboczne

  W trakcie leczenia mogą wystąpić: niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej, perforacje; ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby (szczególnie u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie), przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny; szumy uszne (zazwyczaj jako objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu, zawroty głowy; białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek; niewydolność serca; nadciśnienie; małopłytkowość, niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem G-6-PD, leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu protrombinowego; wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs.

 • Działanie z innymi lekami

  Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z metotreksatem w dawkach ≥15 mg na tydzień jest przeciwwskazane (mielotoksyczność). Szczególnie ostrożnie  stosować z metotreksatem w dawkach

 • Dawkowanie

  Doustnie. Leczenie objawowe bez porady lekarskiej można prowadzić nie dłużej niż 3 dni. Przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Dorośli: 1-2 tabl. co 4 h. Maksymalna dawka dobowa wynosi 3 g. Młodzież >16 lat: 2-3 tabl. na dobę. W stanach zapalnych według wskazań lekarza, zwykle: w gorączce reumatycznej - 3 tabl. 4 razy na dobę; w reumatoidalnym zapaleniu stawów - 2 tabl. 3-4 razy na dobę. Zawał mięśnia sercowego, profilaktyka zawału mięśnia sercowego: 1/2-1 tabl. na dobę. Tabletki należy przyjmować w czasie lub po posiłku z dużą ilością płynu. Tabletkę można rozpuścić w 1/2 szklanki wody lub mleka.

 • Danych o lekach dostarcza: