Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny

 • Skład

  100 ml płynu zawiera 550 mg chlorku sodu, 680 mg octanu sodu, 45 mg chlorku potasu.

 • Działanie

  Izotoniczny roztwór elektrolitowy zbliżony składem do soku jelitowego. 1000 ml zawiera 144 mmol sodu, 6 mmol potasu, 100 mmol chlorków i 50 mmol octanów. Osmolarność wynosi 300 mosmol/l.

 • Wskazania

  Biegunki przebiegające z odwodnieniem izotonicznym, uzupełnianie utraty płynów przez przetoki żołądkowe, żółciowe, jelitowe i okrężnicze.

 • Przeciwwskazania

  Niewydolność krążenia. Niewydolność nerek ze skąpomoczem lub bezmoczem. Przewodnienie. Kwasica metaboliczna. Zbyt wysokie stężenie któregoś z jonów zawartych w preparacie.

 • Efekty uboczne

  Przewodnienie. Zbyt szybkie podanie może powodować obrzęki obwodowe, obrzęk płuc, niewydolność krążenia, szczególnie u osób w podeszłym wieku i chorych z zaburzeniami czynności układu krążenia.

 • Działanie z innymi lekami

  Możliwe niezgodności farmakologiczne z podawanymi jednocześnie lekami.

 • Dawkowanie

  Dożylnie: zależnie od stanu chorego, zapotrzebowania na płyny, elektrolity oraz ilości traconego płynu, zawsze w oparciu o pomiary poziomu elektrolitów osocza. Nie przekraczać szybkości wlewu 10 ml/min. U niemowląt zalecane podawanie jednoczesne z 5% roztworem glukozy w stosunku 1:1.

 • Uwagi

  Podczas podawania płynu zaleca się kontrolowanie parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej (hematokryt, jonogram, diureza).

 • Danych o lekach dostarcza: