Physiotens

 • Skład

  1 tabl. powl. zawiera 0,2 mg lub 0,4 mg moksonidyny.

 • Działanie

  Lek hipotensyjny działający ośrodkowo. Moksonidyna jest selektywnym agonistą receptorów imidazolowych w rdzeniu przedłużonym. Zmniejsza aktywność układu współczulnego, prowadząc do redukcji oporu naczyniowego i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Po podaniu doustnym lek szybko i niemal całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi występuje po 1 h. Pokarm nie wpływa na wchłanianie leku. W około 7% wiąże się z białkami osocza. Biodostępność wynosi 88%. Moksonidyna i jej metabolity są wydalane prawie całkowicie z moczem, tylko 1% jest wydalany z kałem. T0,5 moksonidyny wynosi 2,5 h, metabolitów 5h.

 • Wskazania

  Leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Zespół chorego węzła zatokowego. Bradykardia (tętno spoczynkowe

 • Środki ostrożności

  Ostrożnie stosować u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym Ist. w celu uniknięcia bradykardii. Ponieważ moksonidyna jest wydalana głównie przez nerki zalecana jest ostrożność przy podawaniu jej pacjentom z niewydolnością nerek. Ze względu na zawartość laktozy, pacjenci z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni przyjmować tego preparatu.

 • Ciąża i laktacja

  Preparatu nie wolno stosować w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  Bardzo często (≥1/10): suchość błony śluzowej jamy ustnej. Często (≥1/100,

 • Działanie z innymi lekami

  Jednoczesne przyjmowanie innych leków obniżających ciśnienie krwi nasila hipotensyjne działanie moksonidyny. W przypadku jednoczesnego podawania leku ß-adrenolitycznego, w razie konieczności odstawienia obu leków, lek ß-adrenolityczny należy odstawić jako pierwszy, a następnie moksonidynę. W przypadku jednoczesnego stosowania benzodiazepin z moksonidyną, działanie uspokajające może być nasilone. U pacjentów przyjmujących lorazepam, moksonidyna może nasilać zaburzenia funkcji poznawczych. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą osłabiać działanie leków przeciwnaciśnieniowych - nie zaleca się jednoczesnego stosowania. Moksonidyna może nasilać działanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków uspokajających, alkoholu, leków nasennych.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dorośli: dawka początkowa wynosi 0,2 mg na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 0,6 mg (podawana w 2 dawkach podzielonych). Maksymalna dawka pojedyncza wynosi 0,4 mg. Dawka powinna być dostosowana do indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie. Dawka początkowa u pacjentów z umiarkowaną (30 ml/min < GFR < 60 ml/min) do ciężkiej (GFR

 • Uwagi

  Preparat należy odstawiać stopniowo przez okres 2 tygodni. Ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy lub uczucia zmęczenia, preparat może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

 • Danych o lekach dostarcza: