Pevaryl

 • Skład

  1 g kremu zawiera 10 mg azotanu ekonazolu.

 • Działanie

  Lek przeciwgrzybiczy do stosowania miejscowego o szerokim spektrum działania. Lek działa na dermatofity, drożdżaki, pleśnie oraz na niektóre bakterie Gram-dodatnie. Mechanizm działania polega na niszczeniu błon komórkowych. Pod wpływem ekonazolu dochodzi do zwiększenia przepuszczalności w obrębie komórki oraz uszkodzenia błon wewnątrzkomórkowych w cytoplazmie. Lek jest tylko w niewielkim stopniu wchłaniany przez skórę. Po zastosowaniu miejscowym wchłania się mniej niż 0,1% przyjętej doustnie dawki. Maksymalne stężenie leku we krwi występuje po upływie 2 h; 90% leku wiąże się z białkami osocza. Metabolizm leku jest ograniczony, odbywa się głównie w wątrobie, a metabolity wydalane są z moczem.

 • Wskazania

  Leczenie miejscowe grzybiczych zakażeń skóry.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

 • Środki ostrożności

  Nie stosować u dzieci w wieku do 2 lat. Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 16 lat, ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Nie należy stosować leku do oczu ani doustnie. W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy przerwać leczenie (zgłaszano także uczulenie na azotan ekonazolu u osób uczulonych na leki z grupy pochodnych imidazoli). Preparat zawiera kwas benzoesowy i butylohydroksyanizol , które mogą powodować niewielkiego stopnia podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.

 • Ciąża i laktacja

  Wchłanianie układowe ekonazolu u ludzi jest małe (

 • Efekty uboczne

  Bardzo rzadko: nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka, pokrzywka, pęcherze, złuszczanie skóry. Ponadto może wystąpić: świąd, uczucie pieczenia skóry, ból, rumień, uczucie dyskomfortu, obrzęk.

 • Działanie z innymi lekami

  U pacjentów stosujących doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna i acenokumarol, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego leczenia ekonazolem i częściej kontrolować działanie przeciwzakrzepowe (czas protrombinowy - INR). Lek hamuje aktywność cytochromu CYP3A4/2C9. Ze względu na ograniczony całkowity wpływ ekonazolu na organizm po podaniu miejscowym, klinicznie istotne interakcje występują rzadko.

 • Dawkowanie

  Krem stosuje się 2 razy na dobę miejscowo na zmienione chorobowo miejsca na skórze i delikatnie wciera w skórę. Leczenie należy kontynuować do ustąpienia zmian chorobowych. W leczeniu grzybicy paznokci preparat należy stosować raz na dobę i przykrywać chore miejsce opatrunkiem okluzyjnym. Brak danych dotyczących zastosowania preparatu u osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat).

 • Danych o lekach dostarcza: