PentoHEXAL

 • Skład

  1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 600 mg pentoksyfiliny.

 • Działanie

  Pentoksyfilina ma właściwości przeciwzakrzepowe, ułatwia przepływ krwi przez naczynia włosowate, poprawiając ukrwienie tkanek. Wykazuje następujące właściwości: zwiększa elastyczność krwinek czerwonych, hamuje agregację krwinek czerwonych, hamuje agregację płytek krwi poprzez zwiększenie syntezy prostacykliny, zmniejsza patologicznie zwiększone stężenie fibrynogenu, hamuje przyleganie leukocytów do śródbłonka, zmniejsza aktywację leukocytów i wynikające z niej uszkodzenie śródbłonka, zmniejsza lepkość krwi. Opisano też nieznaczne działanie rozszerzające naczynia i inotropowo dodatnie. Po podaniu doustnym wchłania się szybko i niemal całkowicie z przewodu pokarmowego. Lek metabolizowany jest prawie całkowicie w wątrobie. Ze względu na znaczący efekt pierwszego przejścia dostępność układowa wynosi 20-30%. Stężenie czynnego metabolitu jest dwukrotnie większe niż pentoksyfiliny. T0,5 pentoksyfiliny wynosi około 1,6 h. Wydalana jest głównie przez nerki w postaci metabolitów, tylko 4 % wydala się z kałem. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby T0,5 jest wydłużony, a biodostępność zwiększona.

 • Wskazania

  Zaburzenia ukrwienia obwodowego: miażdżyca tętnic kończyn dolnych z chromaniem przestankowym (II okres wg Fontaine'a), choroba Buergera. Łagodne objawy niedokrwienia o.u.n., zaburzenia krążenia w siatkówce oka w przebiegu cukrzycy lub nadciśnienia, o ile nie doszło do wylewu krwi do siatkówki.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na pentoksyfilinę, inne pochodne metyloksantyny lub pozostałe składniki preparatu. Niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu. Krwawienie o znacznym nasileniu i choroby z dużym ryzykiem krwotoków. Wylew krwi do siatkówki.

 • Środki ostrożności

  Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, niedociśnieniem tętniczym, miażdżycą naczyń wieńcowych, miażdżycą naczyń mózgowych, po zawale mięśnia sercowego, po zabiegu chirurgicznym. Ostrożnie stosować u pacjentów ze zmniejszonym lub zmiennym ciśnieniem tętniczym; może być konieczne dostosowanie dawkowania. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny

 • Ciąża i laktacja

  Nie stosować w okresie ciąży. Pentoksyfilina w niewielkich ilościach przenika do mleka matki - w okresie karmienia piersią stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach.

 • Efekty uboczne

  Często: nudności, wymioty, wzdęcia, uczucie pełności, biegunka, uderzenia gorąca (zaczerwienienie twarzy, uczucie gorąca). Niezbyt często: zaburzenia rytmu serca (np. tachykardia), ból i zawroty głowy, niepokój, zaburzenia snu, reakcje nadwrażliwości (świąd, rumień, pokrzywka). Rzadko: nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego i objawy dławicy piersiowej (głównie podczas stosowania dużych dawek), krótkotrwałe krwawienia (np. w obrębie skóry, błon śluzowych, żołądka i jelit). Bardzo rzadko: cholestaza wewnątrzwątrobowa oraz zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, małopłytkowość, aseptyczne zapalenie opon mózgowych (prawdopodobnie predysponowani są pacjenci z chorobami z autoagresji), ciężkie reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny).

 • Działanie z innymi lekami

  Pentoksyfilina może nasilać działanie leków zmniejszających ciśnienie krwi, leków przeciwzakrzepowych (należy zachować ostrożność ze względu na zwiększone ryzyko krwawień), insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych (należy regularnie kontrolować stężenie glukozy ze względu na ryzyko hipoglikemii). Pentoksyfilina zwiększa stężenie teofiliny we krwi oraz może nasilić jej działania niepożądane.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dorośli: 1 tabl. 2 razy na dobę, rano i wieczorem. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny

 • Danych o lekach dostarcza: