Parlodel

 • Skład

  1 tabl. zawiera 2,5 mg bromokryptyny.

 • Działanie

  Agonista receptorów dopaminergicznych D2, inhibitor wydzielania prolaktyny - hormonu przedniego płata przysadki. W warunkach fizjologicznych nie wpływa bezpośrednio na wydzielanie pozostałych hormonów przysadki, z wyjątkiem pacjentów z akromegalią, u których lek redukuje stężenie hormonu wzrostu. Nie upośledza inwolucji macicy w połogu i nie zwiększa zagrożenia zakrzepicą i zatorami. W przypadkach gruczolaków przysadki mózgowej produkujących prolaktynę hamuje wzrost lub zmniejsza rozmiar guza. Zarówno przy braku miesiączki i (lub) owulacji (z mlekotokiem lub bez) przywraca prawidłowy cykl miesiączkowy i jajeczkowanie. Normalizuje wydzielanie hormonu luteinizującego w przypadku zespołu policystycznych jajników. Agonistyczne działanie leku na post- i presynaptyczne receptory dopaminergiczne istoty czarnej i układu rąbkowego wykorzystane zostało w leczeniu chorych z parkinsonizmem. Lek zmniejsza sztywność mięśniową, występowanie akinezy i zaburzeń chodu. Zmniejsza też objawy depresji, często towarzyszące parkinsonizmowi. Dobrze wchłania się po podaniu doustnym, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 1-3 h. Po 1-2 h występuje efekt leczniczy, który utrzymuje się do 8-12 h. Maksymalne obniżenie stężenia prolaktyny we krwi o ponad 80% wartości wyjściowych następuje między 5 a 10 h po przyjęciu leku. Eliminacja leku jest dwufazowa: T0,5 wynosi 8-20 h. Metabolizowany jest w wątrobie i prawie całkowicie wydalany z żółcią. Z moczem wydala się tylko 6% leku. W 96% wiąże się z białkami osocza. Niewydolność wątroby wydłuża klirens leku.

 • Wskazania

  Wszystkie okresy samoistnej i pozapalnej choroby Parkinsona w mono- i politerapii. Gruczolaki przysadki mózgowej produkujące prolaktynę (prolaktynoma): mikro- i makrogruczolaki przysadki wydzielające prolaktynę; przed operacjami w celu zmniejszenia wielkości guza; po operacji, jeżeli stężenie prolaktyny jest nadal podwyższone. Leczenie wspomagające akromegalii lub w wybranych przypadkach akromegalii, jako alternatywa dla zabiegu chirurgicznego lub radioterapii. Hiperprolaktynemia u mężczyzn (oligospermia, utrata libido, impotencja). Zaburzenia cyklu miesiączkowego, bezpłodność kobiet: zależne od prolaktyny stany hiperprolaktynemii i pozornej normoprolaktynemii - brak krwawienia miesiączkowego (z mlekotokiem lub bez), skąpe miesiączkowanie, brak fazy lutealnej, hiperprolaktynemia polekowa; bezpłodność kobiet zależna od prolaktyny - zespół policystycznych jajników, cykle miesiączkowe bezowulacyjne (jako leczenie wspomagające do leczenia antyestrogenami, np. klomifenem). Zapobieganie lub hamowanie laktacji z przyczyn medycznych.Preparat nie jest zalecany w celu rutynowego zapobiegania lub zmniejszania obrzęku piersi w okresie połogu.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na lek, na inne alkaloidy sporyszu lub pozostałe składniki preparatu. Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze w ciąży, rzucawka i stan przedrzucawkowy, nadciśnienie po porodzie i w połogu. Choroba wieńcowa, ciężkie zaburzenia układu krążenia lub zaburzenia psychiczne (obecnie lub w wywiadzie) u pacjentów, u których preparat stosuje się w celu zahamowania laktacji lub w stanach zagrożenia życia.

 • Środki ostrożności

  Ze względu na brak wystarczających dowodów potwierdzających skuteczność bromokryptyny w leczeniu zespołu napięcia przedmiesiączkowego i łagodnych chorób gruczołu sutkowego nie zaleca się stosowania w tych wskazaniach. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami płuc lub opłucnej. Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową (także w wywiadzie) lub u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci z chorobą wieńcową, ciężkimi zaburzeniami układu krążenia lub zaburzeniami psychicznymi (występującymi obecnie lub w wywiadzie) mogą stosować preparat jedynie w przypadku, gdy korzyści przeważają nad potencjalnymi zagrożeniami. U pacjentów z makrogruczolakiem przysadki wydzielającym prolaktynę obserwowano wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z nosa (może to być spowodowane obkurczaniem inwazyjnych guzów). Preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 15 rż. Nie stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

 • Ciąża i laktacja

  U pacjentek planujących zajście w ciążę, w momencie potwierdzonej ciąży należy przerwać stosowanie bromokryptyny. U pacjentek z objawami wyraźnego powiększenia gruczolaków typu prolaktynoma, min. ból głowy lub zmniejszenie pola widzenia, należy rozważyć ponowne zastosowanie bromokryptyny lub leczenie operacyjne. Pacjentki w wieku rozrodczym, które nie planują ciąży powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji (podczas stosowania bromokryptyny może zostać przywrócona płodność). Bromokrytptyna hamuje laktację - nie należy jej stosować w okresie karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  Często (≥ 1/100, < 1/10): ból i zawroty głowy, senność, przekrwienie błony śluzowej nosa, nudności zaparcia, wymioty. Niezbyt często (≥1/1000,

 • Działanie z innymi lekami

  Bromokrytpyna jest zarówno substratem, jak i inhibitorem CYP3A4, dlatego należy zachować ostrożność stosując jednocześnie leki będące inhibitorami i (lub) substratami tego enzymu (azolowe leki przeciwgrzybicze, inhibitory proteazy HIV). Jednoczesne stosowanie antybiotyków makrolidowych (takich jak erytromycyna, josamycyna) zwiększa stężenie bromokryptyny we krwi. Łączne podawanie bromokryptyny i oktreotydu pacjentom z akromegalią spowodowało zwiększenie stężenia bromokryptyny we krwi. Antagoniści dopaminy (fenotiazyny, butyrofenony, tioksanteny, metoklopramid, domperydon) mogą osłabiać działanie bromokryptyny. Alkohol zmniejsza tolerancję na lek. Należy zachować ostrożność w połączeniu z lekami wpływającymi na ciśnienie tętnicze krwi; nie zaleca się jednoczesnego stosowania tych leków z bromokryptyną w okresie połogowym.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Choroba Parkinsona: przez pierwszy tydzień 1,25 mg na dobę, najlepiej wieczorem; zwiększanie dawek powinno być stopniowe, o 1,25 mg co tydzień, w celu określenia w każdym przypadku minimalnej dawki skutecznej; dawkę dobową należy podawać w 2-3 dawkach; jeśli efekt leczniczy nie zostanie osiągnięty w ciągu 6-8 tyg., dawka może być dalej zwiększana o 2,5 mg na dobę co tydzień; zwykle stosuje się 10-40 mg na dobę (niekiedy konieczne jest dalsze zwiększanie dawki). W przypadku wystąpienia działań niepożądanych podczas zwiększania dawki, dawkę dobową należy zmniejszyć i kontynuować leczenie tą dawką co najmniej przez tydzień, po ustąpieniu działań niepożądanych, dawkę można zwiększyć. U pacjentów leczonych lewodopą, u których występują zaburzenia ruchowe, należy rozważyć zmniejszenie dawki lewodopy przed rozpoczęciem terapii bromokryptyną; po uzyskaniu zadowalającej reakcji na leczenie bromokryptyną można rozważyć stopniowe dalsze zmniejszanie dawki lewodopy; u niektórych pacjentów możliwe jest odstawienie lewodopy. Prolaktynoma: 1,25 mg 2-3 razy na dobę, dawkę należy stopniowo zwiększać do kilku tabletek na dobę. Akromegalia: początkowo 1,25 mg 2 do 3 razy na dobę, dawkę należy stopniowo zwiększać od 10 mg do 20 mg na dobę, w zależności od efektu terapeutycznego i działań niepożądanych. Hiperprolaktynemia u mężczyzn: 1,25 mg 2-3 razy na dobę, dawkę należy stopniowo zwiększać od 5 mg do 10 na dobę. Zaburzenia cyklu miesiączkowego, bezpłodność kobiet: 1,25 mg 2-3 razy na dobę; gdyby dawka okazała się nieskuteczna, należy ją stopniowo zwiększyć do 2,5 mg 2-3 razy na dobę; leczenie należy kontynuować aż do powrotu prawidłowego cyklu miesiączkowego i (lub) przywrócenia jajeczkowania; w razie potrzeby leczenie może być kontynuowane przez kilka cykli w celu uniknięcia nawrotów. Hamowanie laktacji z przyczyn medycznych: 2,5 mg 1. dnia, po 2-3 dniach 2,5 mg 2 razy na dobę przez 14 dni.

 • Uwagi

  Preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn (możliwość wystąpienia senności, senności napadowej). Zaleca się okresową kontrolę ciśnienia tętniczego. U pacjentów z makrogruczolakami przysadki, przed zastosowaniem bromokryptyny, należy przeprowadzić kompleksowe badania czynności przysadki i wdrożyć leczenie substytucyjne. U pacjentów z makrogruczolakiem przysadki wydzielającym prolaktynę, w celu wczesnego rozpoznania wtórnych zaburzeń pola widzenia związanego z wklinowaniem skrzyżowania nerwów wzrokowych i modyfikacją dawki bromokryptyny, zaleca się kontrolowanie pola widzenia.

 • Danych o lekach dostarcza: