Paracetamol Filofarm

 • Skład

  1 tabl. zawiera 500 mg paracetamolu.

 • Działanie

  Pochodna fenacetyny o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, zapobiega tworzeniu się prostaglandyn w o.u.n., wskutek czego następuje podwyższenie progu bólowego. Spadek stężenia prostaglandyn w podwzgórzu wywołuje działanie przeciwgorączkowe. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. W 25-50% wiąże się z białkami osocza. Zasadniczą drogą eliminacji jest biotransformacja w wątrobie, tylko 2-4% wydalane jest przez nerki w postaci niezmienionej. T0,5 wynosi 2-4 h. Głównym metabolitem (90%) jest połączenie z kwasem glukuronowym, a u dzieci także z kwasem siarkowym. W rezultacie powstający hepatotoksyczny metabolit pośredni N-acetylo p-benzochinoimina (ok. 5%) wiąże się z wątrobowym glutationem, a następnie w połączeniu z cysteiną i kwasem merkapturowym wydalany jest z moczem.

 • Wskazania

  Bóle o różnej etiologii: głowy, mięśni, zębów, stawów, nerwobóle, bóle miesiączkowe. Gorączka, np. w przebiegu przeziębienia lub grypy.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Stosowanie inhibitorów MAO oraz okres do 2 tyg. po ich odstawieniu. Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

 • Środki ostrożności

  Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby, nerek i astmą oskrzelową oraz u pacjentów z chorobą alkoholową lub niedożywionych (ryzyko uszkodzenia wątroby).

 • Ciąża i laktacja

  Lek stosować w ciąży i podczas karmienia piersią, jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

 • Efekty uboczne

  Może wystąpić: ostre uszkodzenie wątroby, nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, reakcje alergiczne (pokrzywka, rumień, wysypka, plamica barwnikowa, wstrząs anafilaktyczny). Opisywano pojedyncze przypadki zaburzeń hematologicznych tj. trombocytopenia i agranulocytoza.

 • Działanie z innymi lekami

  Leku nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Jednoczesne stosowanie paracetamolu z inhibitorami MAO oraz przez okres do 2 tyg. po ich odstawieniu jest przeciwwskazane. Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (warfaryny, kumaryny). Jednoczesne podawanie z ryfampicyną, izoniazydem, lekami przeciwpadaczkowymi, barbituranami, diflunisalem, sulfinpyrazonem lub innymi lekami indukującymi enzymy mikrosomalne wątroby zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Stosowanie paracetamolu z zydowudyną może powodować neutropenię oraz zwiększać ryzyko uszkodzenia wątroby. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dorośli: 1-2 tabl. (500-1000 mg) 3-4 razy na dobę, maksymalnie 8 tabl. na dobę. Dzieci powyżej 12 lat: 1 tabl. 3-4 razy na dobę, maksymalnie 4 tabl. na dobę. Należy przestrzegać co najmniej 4 h odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami.

 • Uwagi

  W czasie przyjmowania leku nie wolno pić alkoholu.

 • Danych o lekach dostarcza: