Paracetamol Farmina

 • Skład

  1 czopek zawiera 50 mg, 125 mg, 250 mg lub 500 mg paracetamolu.

 • Działanie

  Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, głównie poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej w o.u.n. Paracetamol ulega dystrybucji tkankowej. Przechodzi przez łożysko i do mleka matki. Przy stosowaniu dawek terapeutycznych paracetamol w bardzo małym stopniu wiąże się z białkami krwi. Stopień wiązania z białkami rośnie wraz ze wzrostem stężenia leku we krwi. Metabolizowany jest głównie w wątrobie i wydalany z moczem w postaci glukuronidu lub siarczanu. Niecałe 5% leku wydalane jest w postaci niezmienionej.

 • Wskazania

  Bóle różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, mięśniowe, stawowe i kostne, bolesne miesiączkowanie, po zabiegu chirurgicznym lub stomatologicznym, bolesne ząbkowanie). Gorączka (np. w przeziębieniach i stanach grypowych, po szczepieniach). Leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przeziębienia.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na paracetamol lub inne składniki leku. Ciężka niewydolność nerek i (lub) wątroby. Choroba alkoholowa.

 • Środki ostrożności

  Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby, z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej oraz u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol.

 • Ciąża i laktacja

  W ciąży i w okresie karmienia piersią lek można stosować w razie zdecydowanej konieczności.

 • Efekty uboczne

  Rzadko: reakcje uczuleniowe, głównie skórne (pokrzywka, rumień, świąd, wysypka, obrzęk naczynioruchowy). Bardzo rzadko: zmiany w obrazie morfologicznym krwi (trombocytopenia z objawami plamicy trombocytopenicznej) oraz przy długotrwałym stosowaniu paracetamolu w dużych dawkach może zwiększyć się ryzyko wystąpienia niewydolności nerek lub wątroby.

 • Działanie z innymi lekami

  Leki zwiększające aktywność enzymów wątrobowych, tj. karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, omeprazol, rifampicyna. Zydowudyna, barbiturany, dziurawiec oraz etanol mogą zwiększać hepatotoksyczność paracetamolu. Probenecyd może opóźniać eliminację paracetamolu i wydłużać jego okres półtrwania. Paracetamol stosowany długotrwale w dużych dawkach nasila działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna), powodując ryzyko wystąpienia krwawień.

 • Dawkowanie

  Doodbytniczo. Czopki 50 mg - niemowlęta: zalecana dawka jednorazowa wynosi 10-15 mg/kg mc., można podawać 1-2 czopki 3-4 razy na dobę (maksymalnie 60 mg/kg mc./dobę), stosować nie częściej niż co 4 h. Czopki 125 mg - niemowlęta i dzieci: zalecana dawka jednorazowa wynosi 10-15 mg/kg mc., można podawać 1 czopek 3-4 razy na dobę (maksymalnie 60 mg/kg mc./dobę), stosować nie częściej niż co 4 h. Czopki 250 mg - dzieci: zalecana dawka jednorazowa wynosi 10-15 mg/kg mc., można podawać 1 czopek 3-4 razy na dobę (maksymalnie 60 mg/kg mc./dobę), stosować nie częściej niż co 4 h. Czopki 500 mg - dorośli i dzieci >50 kg (>12 lat): 1-2 czopki co 4-6 h, zalecana dawka jednorazowa u dzieci wynosi 10-15 mg/kg mc., można podawać 1 czopek 3-4 razy na dobę (maksymalnie 60 mg/kg mc./dobę), nie przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 4 g/dobę, uwzględniając wszystkie leki zawierające paracetamol. Nie stosować równocześnie innych leków zawierających paracetamol.

 • Danych o lekach dostarcza: