Panadol dla dzieci

 • Skład

  5 ml zawiesiny zawiera 120 mg paracetamolu. Preparat zawiera azorubinę, sorbitol, maltitol, nipasept sodu oraz sód.

 • Działanie

  Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Paracetamol hamuje biosyntezę prostaglandyn poprzez hamowanie cyklooksygenazy kwasu arachidowego w OUN. Tylko w niewielkim stopniu hamuje obwodowo enzym cyklooksygenazę, nie powodując uszkodzenia błony śluzowej żołądka. Paracetamol nie wpływa na agregację płytek krwi. Po podaniu doustnym szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając Cmax w czasie 30-60 min (pokarm opóźnia wchłanianie). Jest metabolizowany w wątrobie, głównie na drodze sprzęgania (głównym metabolitem u dorosłych jest połączenie z kwasem glukuronowym, u dzieci - z kwasem siarkowym) i wydalany z moczem w postaci metabolitów. Mniej niż 5% dawki jest wydalane w postaci niezmienionej. Niewielka ilość przyjętego paracetamolu ulega utlenieniu do toksycznego metabolitu pośredniego, który jest szybko sprzęgany z glutationem i także wydalany z moczem, w połączeniu z cysteiną lub kwasem merkapturowym. W przypadku zastosowania dużych dawek paracetamolu może nastąpić wyczerpanie zapasów wątrobowego glutationu, co powoduje nagromadzenie hepatotoksycznego metabolitu. U niemowląt i dzieci metabolit odpowiedzialny za powikłania wątrobowe jest wytwarzany rzadziej lub w znacznie mniejszej ilości niż u dorosłych, co sprawia, że paracetamol ma wyższy indeks terapeutyczny u dzieci niż u dorosłych. T0,5 wynosi 1-3 h. W ciężkiej niewydolności wątroby T0,5 leku może się wydłużyć. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek zdolność wydalania polarnych metabolitów jest ograniczona, co może prowadzić do ich kumulacji.

 • Wskazania

  Gorączka i ból występujące, np.: w czasie przeziębienia i grypy, po szczepieniach. Bóle różnego pochodzenia, np.: bolesne ząbkowanie, ból zębów, ból głowy, ból gardła, ból ucha.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.

 • Środki ostrożności

  Nie przyjmować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol. Przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do niewydolności wątroby, co może zakończyć się przeszczepem wątroby lub zgonem. Stosowanie leku przez osoby z niewydolnością wątroby oraz niedożywione stwarza ryzyko uszkodzenia wątroby. Równoczesne picie alkoholu zwiększa ryzyko hepatotoksyczności. Lek stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek. Odnotowano przypadki wystąpienia niewydolności wątroby u pacjentów w stanach obniżonego poziomu glutationu, zwłaszcza u pacjentów ciężko niedożywionych, cierpiących z powodu anoreksji, posiadających niski wskaźnik masy ciała (BMI) i regularnie pijących alkohol. Należy zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów w stanach obniżonego poziomu glutationu (takich jak posocznica). Stosowanie paracetamolu może zwiększyć ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej. Należy zachować ostrożność stosując paracetamol u pacjentów z niedoborem G-6-PD i reduktazy methemoglobinowej. Preparat zawiera azorubinę i może powodować reakcje alergiczne. Ze względu na obecność sorbitolu preparatu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Ze względu na zawartość maltitolu ciekłego preparatu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy i z rzadkimi zaburzeniami związanymi z nietolerancją glukozy. Nipasept sodu może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Lek zawiera 5,25-39 mg sodu na dawkę, należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

 • Ciąża i laktacja

  Duża liczba danych dotyczących kobiet w ciąży wskazuje na to, że paracetamol nie powoduje anomalii rozwojowych ani nie jest toksyczny dla płodów i noworodków. Paracetamol można stosować podczas ciąży, jeżeli jest to klinicznie uzasadnione. Należy wówczas podawać najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie jak najkrótszy czas i jak najrzadziej. Paracetamol przenika do mleka matki w ilościach niemających znaczenia klinicznego. Brak przeciwwskazań do karmienia piersią w czasie przyjmowania leku.

 • Efekty uboczne

  Bardzo rzadko: trombocytopenia, reakcje anafilaktyczne, reakcje anafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości skórnej włącznie z wysypką skórną, obrzękiem naczynioruchowym i ciężkie reakcje skórne, takie jak: ostra uogólniona osutka krostkowa, zespół Stevensa-Johnsona (pęcherzowy rumień wielopostaciowy) i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ, zaburzenia czynności wątroby.

 • Działanie z innymi lekami

  Regularne codzienne przyjmowanie paracetamolu może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, dawki przyjmowane sporadycznie nie mają na to istotnego wpływu. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) oraz ryfampicyna może prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania zalecanych dawek leku. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu. Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę. Skojarzone podawanie leku i NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Absorpcja paracetamolu jest przyspieszona przez leki przyspieszające opróżnianie żołądka (np. metoklopramid, domperidon) i opóźniona przez leki opóźniające opróżnianie żołądka (np. kolestyramina). Stosowanie paracetamolu w skojarzeniu z zydowudyną może powodować neutropenię.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dawka jednorazowa: 15 mg/kg mc. Dawkę ustala się wg mc. dziecka (wg siatki centylowej). Dzieci w wieku: 3 miesiące (mc. 6 kg) dawka jednorazowa - 3,5 ml; 6 miesięcy (mc. 8 kg) - 5 ml; 9 miesięcy (mc. 9 kg) - 5,5 ml. Dzieci w wieku: 1 rok (mc. 10 kg) - 6 ml; 2 lata (mc. 12,5 kg) - 8 ml; 3 lata (mc. 15 kg) - 9 ml; 4 lata (mc. 17 kg) - 10,5 ml; 5 lat (mc. 19 kg) - 12 ml; 6 lat (mc. 21 kg) - 13 ml; 9 lat (mc. 30 kg) - 19 ml; 12 lat (mc. 42 kg) - 26 ml. Nie stosować częściej niż co 4 h. Nie stosować więcej niż 4 dawki w ciągu doby (60 mg/kg mc./24 h). Maksymalny czas regularnego podawania leku bez zalecenia lekarza wynosi 3 dni. Nie stosować dawki większej niż zalecana. Należy stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku.

 • Uwagi

  Lek nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

 • Danych o lekach dostarcza: