Oxazepam GSK

 • Skład

  1 tabl. zawiera 10 mg oksazepamu. Preparat zawiera laktozę.

 • Działanie

  Lek psychotropowy, pochodna benzodiazepiny. Miejscami działania leku są układ limbiczny, wzgórze i podwzgórze. Z badań biochemicznych wynika, że oksazepam wzmacnia działanie hamujące neuroprzekaźnika - kwasu γ-aminomasłowego (GABA) poprzez wiązanie z receptorami tego kwasu lub antagonistyczne działanie na białko hamujące wiązanie GABA z receptorem. Oksazepam wykazuje działanie przeciwlękowe, uspokajające, nasenne oraz przeciwdrgawkowe. Po podaniu doustnym oksazepam dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po około 3 h po podaniu. W około 98% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie, tworząc połączenia z kwasem glukuronowym. Metabolity są wydalane głównie z moczem (67-80%), 3% podanej dawki jest wydalane z kałem. Niewielka część podanej dawki jest wydalana w postaci nie zmienionej. T0,5 wynosi około 14 h.

 • Wskazania

  Leczenie stanów lękowych. Wspomagające leczenie niepokoju związanego z depresją. Leczenie objawów nagłego odstawienia alkoholu. Stany napięcia i niepokoju związane z trudnościami dnia codziennego nie są wskazaniem do stosowania leku.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na benzodiazepiny lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność oddechowa. Myasthenia gravis. Uzależnienie od leków i alkoholu z wyjątkiem przypadków leczenia ostrych objawów odstawiennych (drgawki, stany lękowe u alkoholików). Dzieci poniżej 12 rż.

 • Środki ostrożności

  Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności u pacjentów z niewydolnością oddechową (np. POCHP i bezdechem sennym) oraz z niewydolnością nerek i/lub wątroby (ryzyko encefalopatii). Oksazepam nie jest przeznaczony do pierwotnego leczenia zaburzeń psychotycznych i depresji, nie należy go stosować w monoterapii u pacjentów ze stanami lękowymi i bezsennością. Ostrożnie stosować u osób, u których obniżenie ciśnienia może spowodować zaburzenia sercowo-naczyniowe i mózgowo-naczyniowe oraz u pacjentów w podeszłym wieku. Należy unikać stosowania preparatu u pacjentów z alkoholizmem lub uzależnieniem od leków w wywiadzie, albo u pacjentów z zaburzeniami osobowości (zwiększone ryzyko uzależnienia). Regularne stosowanie może prowadzić do rozwoju tolerancji. Istnieje też możliwość wystąpienia reakcji paradoksalnych zwłaszcza u osób w podeszłym wieku - wystąpienie tych reakcji jest wskazaniem do przerwania leczenia oksazepamem. Stosowanie leku może prowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego. Nagłe odstawienie oksazepamu może spowodować wystąpienie objawów odstawiennych: drżenia, niepokoju, problemów z zasypianiem, splątania, zawrotów głowy, drażliwości, depresji, lęku, bólu głowy, napięcia mięśniowego, zjawiska "z odbicia”, zaburzeń nastroju, utraty poczucia rzeczywistości, zaburzeń osobowości, nadwrażliwości na dźwięk, drętwienia i mrowienia kończyn, nadwrażliwości na światło, zaburzeń odbierania wrażeń i postrzegania, ruchów mimowolnych, utraty pamięci krótkotrwałej, zaburzeń koncentracji, hipertermii; poza tym: wzmożonego pocenia się, nudności, wymiotów, biegunki, utraty apetytu, palpitacji i tachykardii, nadmiernej odpowiedzi na odruchy, skurczu mięśni, skurczowego bólu brzucha, zaburzeń postrzegania, a w rzadkich przypadkach delirium, omamów, ataków paniki, ataków i drgawek mózgowych. W celu uniknięcia lub zmniejszenia objawów odstawiennych należy stopniowo redukować dawkę leku. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

 • Ciąża i laktacja

  Podawanie leków z grupy benzodiazepin w ciąży może powodować uszkodzenie płodu. Oksazepamu nie należy stosować w ciąży. Podawanie leku w ostatniej fazie ciąży lub podczas porodu może doprowadzić do wystąpienia zespołu odstawiennego u noworodka (hipotermia, hipotonia, depresja oddechowa, bezdech, zmniejszona ruchliwość, problemy z karmieniem lub piciem). Lek przenika do mleka matki - nie należy go stosować w czasie karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  Bardzo często: uspokojenie, wyczerpanie, senność. Często: depresja, niezborność, splątanie, osłupienie, osłabienie mięśni, osłabienie. Niezbyt często: nudności. Częstość nieznana: małopłytkowość, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, reakcje nadwrażliwości, reakcje anafilaktyczne/anafilaktoidalne, zespół Schwartza i Barttera (SIADH), hiponatremia, niepokój, pobudzenie, pobudliwość, lęk, wrogość, złość, agresywność, urojenia, mania, koszmary senne, omamy, psychozy, zaburzenia zachowania, brak zahamowań, euforia, myśli i wyobrażenia samobójcze, próby samobójcze, objawy pozapiramidowe, drżenie, zawroty głowy, zaburzenia mowy, niewyraźna spowolniała mowa, bóle głowy, drgawki/napady, śpiączka, zaburzenia widzenia (np. podwójne widzenie, niewyraźne widzenie), depresja oddechowa, bezdech, pogorszenie się bezdechu sennego, pogorszenie się choroby obstrukcyjnej płuc. (nasilenie tych objawów jest uzależnione od dawki), zaparcia, żółtaczka, podwyższone stężenie bilirubiny, podwyższona aktywność transaminazy i fosfatazy alkalicznej, skórne zmiany alergiczne, łysienie, obniżenie temperatury ciała. Oksazepam podawany w dawkach terapeutycznych może powodować niepamięć następczą, a ryzyko jej wystąpienia zwiększa się ze zwiększaniem dawek. Wcześniej istniejąca depresja, uzależnienie i objawy odstawienne mogą ujawnić się podczas stosowania benzodiazepin.

 • Działanie z innymi lekami

  Oksazepam nasila działanie alkoholu i leków wpływających depresyjnie na o.u.n. (barbiturany, leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne, nasenne, uspokajające, przeciwlękowe, przeciwdrgawkowe, przeciwhistaminowe I generacji, znieczulające, opioidowe leki przeciwbólowe, inhibitory MAO), co wymaga zmniejszenia dawek ww. leków (ryzyko depresji oddechowej). Podczas jednoczesnego stosowania oksazepamu i opioidowych leków przeciwbólowych może wystąpić nasilona euforia, co prowadzi do nasilenia psychicznego uzależnienia. Probenecyd może zaburzać tworzenie połączeń oksazepamu z kwasem glukuronowym i w rezultacie nasilać hamujące działanie leku na OUN. Benzodiazepiny mogą nasilać działanie leków zwiotczających. Spożycie alkoholu może nasilać działanie uspokajające oksazepamu (nie zaleca sie jednoczesnego stosowania). Stosowanie teofiliny/aminofiliny może osłabić działanie uspokajające benzodiazepin.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dorośli: zwykle 10-30 mg 3-4 razy na dobę; osoby powyżej 65 lat - początkowo 10 mg 3 razy na dobę, następnie dawkę można zwiększyć, w zależności od skuteczności i nasilenia działań niepożądanych, do 15 mg 3-4 razy na dobę. Leczenie powinno trwać tak krótko jak to możliwe. Całkowity czas terapii nie powinien wynosić więcej niż 8-12 tygodni, wliczając w to okres stopniowego odstawiania produktu leczniczego. W niektórych przypadkach terapia może trwać dłużej, pod warunkiem przeprowadzenia specjalistycznej oceny stanu pacjenta. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek dawkę należy dostosować do odpowiedzi pacjenta, ponieważ niższe dawki mogą być wystarczająco skuteczne. Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży.

 • Uwagi

  Podczas leczenia należy kontrolować czynność wątroby i układu krwiotwórczego. Lek może powodować zaburzenia sprawności psychofizycznej - w trakcie leczenia nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu, ani spożywać alkoholu.

 • Danych o lekach dostarcza: