Ovestin

 • Skład

  1 tabl. zawiera 2 mg estriolu.

 • Działanie

  Preparat naturalnego estriolu do stosowania doustnego. Jest szczególnie skuteczny w leczeniu miejscowych objawów wypadowych w okresie pre- i menopauzalnym. Powoduje normalizację nabłonka zanikającej błony śluzowej pochwy, przywraca normalną jej florę i fizjologiczne pH, likwiduje uczucie tzw. suchej pochwy, zwiększa odporność komórek nabłonka pochwy na zakażenie. Zmniejsza też objawy ze strony układu moczowego, towarzyszące okresowi przekwitania. Po podaniu doustnym estriol wchłania się z przewodu pokarmowego szybko i prawie całkowicie, metabolizowany głownie w wątrobie. Maksymalne stężenie w surowicy krwi nieskoniugowanego estriolu występuje w ciągu 1h po podaniu. Wydalany głównie z moczem.

 • Wskazania

  Występujące u kobiet po menopauzie objawy niedoboru estrogenów (dyspareunia, suchość, świąd, nawracające infekcje dróg moczowych). Przed- i pooperacyjnie u kobiet po menopauzie poddawanym operacjom pochwowym. Niepłodność w przebiegu wrogości śluzu szyjkowego. Diagnostyka patologii szyjki macicy.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na składniki leku. Występowanie obecnie lub w przeszłości raka piersi (bądź jego podejrzenie), występowanie obecnie nowotworów złośliwych estrogenozależnych lub ich podejrzenie (np. rak endometrium). Krwawienie z dróg rodnych o nieznanym pochodzeniu. Nieleczona hiperplazja endometrium. Wcześniejsza bądź obecnie żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna). Stwierdzone zaburzenie krzepnięcia (np. niedobór białka C, S lub antytrombiny). Występowanie kiedykolwiek zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic (np. dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego). Ostra lub przebyta choroba wątroby, do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do normy. Porfiria. Rzadkie dziedziczne schorzenia nietolerancji galaktozy, niedoboru laktazy Lappa czy zespołu złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

 • Środki ostrożności

  W leczeniu objawów menopauzy, HTZ powinna być stosowana wyłącznie w przypadku, kiedy wpływają one ujemnie na jakość życia. Przynajmniej raz w roku należy dokonać oceny ryzyka i korzyści stosowania HTZ, oraz przeprowadzić badania kontrolne. Ostrożnie stosować u pacjentek z następującymi stanami (obecnymi bądź przebytymi): mięśniak gładkomórkowy (mięśniak macicy) lub endometrioza, czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych oraz wystąpienia nowotworów estrogenozależnych (np. rak piersi u krewnych I stopnia), nadciśnienie, choroby wątroby (np. gruczolak wątroby), cukrzyca z lub bez zmian naczyniowych, kamica żółciowa, migrena lub silny ból głowy, toczeń rumieniowaty układowy, hiperplazja endometrium w wywiadzie, padaczka, astma, otoskleroza. Leczenie powinno być przerwane w przypadku żółtaczki lub zaburzeń czynności wątroby, znacznego wzrostu ciśnienia krwi, wystąpienia de novo bólu głowy o charakterze migrenowym, ciąży. Lek może zwiększać ryzyko wystąpienia raka endometrium, szczególnie przy długotrwałym stosowaniu. Należy dokładnie badać przyczyny ewentualnych krwawień z pochwy, corocznie przeprowadzać badania andometrium, alternatywnie stosować progestagen przez co najmniej 12-14 dni każdego miesiąca. Lek wpływa na ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i powinien być odstawiony w przypadku wystąpienia jej potencjalnych objawów (bolesny obrzęk kończyn, nagły ból w klatce piersiowej, duszność). Estrogeny mogą powodować retencję płynów, tak więc pacjentki z niewydolnością serca lub nerek powinny pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza.

 • Ciąża i laktacja

  Preparat jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie stosowania preparatu, leczenie należy natychmiast przerwać. Wyniki badań epidemiologicznych związanych z nieumyślną ekspozycją płodu na działanie estrogenów nie wykazują działania teratogennego ani toksycznego. Preparat nie jest wskazany u kobiet w czasie laktacji. Estriol jest wydzielany z pokarmem kobiecym i może zmniejszać jego ilość.

 • Efekty uboczne

  Nudności, dyskomfort i ból piersi, plamienia z dróg rodnych, wydzielina z szyjki macicy, zatrzymanie płynów. Objawy te zazwyczaj mijają, ale mogą wskazywać również na zbyt dużą dawkę leku. Inne obserwowane działania niepożądane: estrogenozależne nowotwory łagodne i złośliwe (np. rak endometrium), zapalenie pęcherzyka żółciowego, podskórne i skórne zaburzenia typu ostuda, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, plamica naczyniowa, prawdopodobna demencja u pacjentek pow. 65 r.ż. Podwyższone ryzyko raka piersi (zależne od czasu trwania terapii), niewielkie ryzyko raka jajnika, ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (szczególnie w pierwszym roku terapii), ryzyko choroby wieńcowej (u kobiet przyjmujących HTZ estrogenowo-progastegenową w wieku pow. 60 lat), oraz ryzyko udaru niedokrwiennego.

 • Działanie z innymi lekami

  Leki indukujące enzymy mikrosomalne wątroby, takie jak barbiturany, hydantoina, karbamazepina, meprobamat, fenylbutazon czy rifampicyna mogą zmieniać metabolizm hormonów. Estriol może nasilać farmakologiczne działanie kortykosteroidów, sukcynylocholiny, teofiliny i troleandomycyny.

 • Dawkowanie

  W leczeniu objawów niedoboru estrogenów po menopauzie: początkowo 4-8 mg dziennie, w miarę ustępowania objawów dawkę stopniowo zmniejsza się. Podczas długoterminowego leczenia u kobiet z zachowaną macicą zaleca się obserwację endometrium lub alternatywnie równoczesne stosowanie progestagenu. Jako przygotowanie do leczenia operacyjnego: 4-8 mg/dobę przez 2 tygodnie przed i 1-2 mg/dobę przez 2 tygodnie po zabiegu. W diagnostyce szyjki macicy: 2-4 mg/dobę przez 1 tydzień. W leczeniu niepłodności: zwykle 1-2 mg/dobę (w wyjątkowych przypadkach do 8 mg/dobę) w okresie 6-15 dnia kolejnego cyklu miesiączkowego, aż do osiągnięcia optymalnego stanu śluzu szyjkowego. Pomoc diagnostyczna w przypadku wątpliwego obrazu cytologicznego wymazu z szyjki macicy: 2-4 mg/dobę przez 7 dni przed pobraniem wymazu. W przypadku pominięcia dawki lek należy przyjąć jak najszybciej, jeżeli przerwa nie jest dłuższa niż 12 h. W przypadku dłuższej przerwy należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjmować następne tabletki według ustalonego schematu. Tabletki należy przyjmować o tej samej porze dnia. Kobiety nie stosujące HTZ lub kobiety, które chcą zmienić ciągłą złożoną HTZ, mogą rozpocząć przyjmowanie leku w każdej chwili. Kobiety, które zmieniają z sekwencyjnych produktów HTZ powinny rozpocząć terapię lekiem tydzień po zakończeniu cyklu.

 • Danych o lekach dostarcza: