Osteogenon

 • Skład

  1 tabl. powl. zawiera 830 mg kompleksu osseiny i hydroksyapatytu, co odpowiada ok. 444 mg hydroksyapatytu, 178 mg wapnia, 82 mg fosforu.

 • Działanie

  Preparat zawiera składniki organiczne macierzy kostnej wraz z mikrokryształami hydroksyapatytu, w których wapń i fosfor występują w fizjologicznej, zbilansowanej proporcji. Osseina zawiera składniki zarówno białkowe, jak i niebiałkowe, co ma pozytywny wpływ na formowanie tkanki kostnej. Kompleks osseiny i hydroksyapatytu jest wchłaniany z jelit powoli w sposób ciągły, nie powoduje znacznych wahań stężenia wapnia we krwi, w porównaniu z solami wapnia. Powolne rozpuszczanie kompleksu prowadzi do przedłużonego wchłaniania.

 • Wskazania

  Osteoporoza różnego pochodzenia (u osób w podeszłym wieku, u kobiet po menopauzie, po stosowaniu steroidów). Regulacja równowagi wapniowo-fosforowej w okresie ciąży i karmienia piersią. Pomocniczo po złamaniach kości.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek i pacjenci dializowani. Hiperkalcemia, hiperkalciuria. Kamica nerkowa pochodzenia wapniowego lub zwapnienia tkanek. Dzieci w wieku poniżej 6 rż., ze względu na postać farmaceutyczną.

 • Środki ostrożności

  Podawanie w skojarzeniu z witaminą D należy ściśle monitorować, sprawdzając stężenie wapnia w surowicy krwi i w moczu. U pacjentów ze zwiększonym stężeniem wapnia w surowicy krwi lub w moczu, należy odpowiednio dostosować dawkowanie. W przypadku niewydolności nerek należy regularnie sprawdzać stężenie wapnia w surowicy krwi i w moczu. Należy unikać podawania dużych dawek leku i (lub) długotrwałego stosowania. W przypadku długotrwałego leczenia i (lub) niewydolności nerek, niezbędne jest sprawdzenie stężenia wapnia w moczu i zmniejszenie dawki lub odstawienie leku, jeżeli wydalanie wapnia osiągnie 7,5 mmol/24 h (300 mg/24 h) u osób dorosłych i 0,12 do 0,15 mmol/kg mc./24 h (5 do 6 mg/kg mc./24 h) u dzieci. U pacjentów ze stwierdzoną kamicą nerkową pochodzenia wapniowego w wywiadzie zaleca się: zastosowanie właściwej diety (tj. woda, sól, białka pochodzenia zwierzęcego), ograniczenie przyjmowanej dawki wapnia do 500 mg/dobę; dostosowanie ilości wapnia dostarczanego z pokarmem, tak aby nie przekraczać całkowitej dawki dobowej tj. 1,5 g; unikanie jednoczesnego stosowania suplementacji witaminy D. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek, zalecane jest monitorowanie stężenia fosforu we krwi.

 • Ciąża i laktacja

  Dane otrzymane z ograniczonej liczby zastosowań leku w okresie ciąży nie wskazują, że kompleks osseiny i hydroksyapatytu wywołuje wady rozwojowe lub działa szkodliwie na płód/noworodka. Można rozważyć stosowanie leku w okresie ciąży, jeśli to konieczne. Kompleks osseiny i hydroksyapatytu, a w szczególności wapń, potencjalnie przenikają do mleka ludzkiego, ale w dawkach leczniczych zawartych w preparacie nie przewiduje się ich wpływu na organizm noworodków/dzieci karmionych piersią. Lek może być stosowany podczas karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  Częstość nieznana: hiperkalcemia (w przypadku długotrwałego leczenia dużymi dawkami), nudności, bóle brzucha, zaparcia, wysypka, świąd, hiperkalciuria (w przypadku długotrwałego przyjmowania dużych dawek).

 • Działanie z innymi lekami

  Nie zaleca się łączenia leku z tiazydowymi lekami moczopędnymi ze względu na zwiększone ryzyko hiperkalcemii, spowodowanej zmniejszonym wydalaniem wapnia w moczu. Należy zachować ostrożność stosując preparat w skojarzeniu z glikozydami naparstnicy ze względu na ryzyko zaburzeń częstości rytmu serca - należy obserwować objawy kliniczne i jeśli konieczne, wykonać badanie EKG oraz oznaczyć stężenie wapnia w surowicy. Ze względu na ryzyko zmniejszonego wchłaniania, należy zachować odstęp co najmniej 2 h pomiędzy podawaniem preparatu z następującymi lekami: tetracykliny, preparaty zawierające żelazo i cynk, bisfosfoniany, chinolony, glikokortykosteroidy, stront, hormony tarczycy, estramustyna (podanie doustne). Stosowanie leku w takich skojarzeniach wymaga zachowania ostrożności.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dorośli. Osteoporoza: 2-4 tabl. 2 razy na dobę. Regulacja równowagi wapniowo-fosforowej w okresie ciąży i karmienia piersią, terapia wspomagająca w leczeniu złamań: 1-2 tabl. na dobę. Tabletki należy popijać niewielką ilością wody.

 • Uwagi

  Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

 • Danych o lekach dostarcza: