Nitrocard

 • Skład

  1 g maści zawiera 20 mg nitrogliceryny.

 • Działanie

  Lek o silnym, krótkotrwałym działaniu na mięśnie gładkie, głównie naczyń krwionośnych. Mechanizm działania związany jest z bezpośrednim wpływem jonów NO2 oraz prawdopodobnym wpływem na kanały wapniowe. Zastosowany w postaci maści na skórę wykazuje działanie miejscowe: rozszerzenie naczyń, przekrwienie, zaczerwienienie, uczucie ciepła oraz działanie ogólne po wchłonięciu się ze skóry. Powoduje: rozszerzenie żylnego łożyska naczyniowego przez co zmniejsza się ciśnienie napełniania serca, spada obciążenie wstępne i ciśnienie późnorozkurczowe lewej komory oraz ciśnienie w tętnicy płucnej; zmniejszenie oporu obwodowego i obciążenia następczego przez co spada praca i wydatek energetyczny mięśnia sercowego; zmniejszenie oporu przepływu wieńcowego, zwiększenie przepływu wieńcowego (może też powodować korzystną redystrybucję przepływu wieńcowego do strefy podwsierdziowej) i rozszerzenie naczyń wieńcowych; zmniejszenie zużycia tlenu przez mięsień sercowy. Skutkiem powyższych działań: w niewydolności wieńcowej - zmniejsza się niedotlenienie mięśnia sercowego; w niewydolności krążenia - poprawia się objętość minutowa. Nie wywiera bezpośredniego wpływu na serce - efekty hemodynamiczne i zmiana częstości akcji serca po podaniu leku są wynikiem wpływu na naczynia. Obniża ciśnienie tętnicze, nasila tendencję do hipotonii ortostatycznej. Podnosi ciśnienie śródczaszkowe i śródgałkowe. Działanie ogólne i wpływ na naczynia wieńcowe po zastosowaniu na skórę występują później niż po podaniu podjęzykowym (po około 10 min) i utrzymują się dłużej (4 do 6 h). Ma krótki okres półtrwania (kilka minut); metabolizowany w wątrobie do glukuronianów i w erytrocytach (diazotan, azotan glicerolu, glicerol); metabolity wydalane przez nerki.

 • Wskazania

  Zapobieganie bólom w dławicy piersiowej, w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwdławicowymi.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na lek. Jaskra, hipotonia, niedokrwistość, krwotok wewnątrzczaszkowy i inne zaburzenia związane z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym, niewydolność serca spowodowana kardiomiopatią przerostową, zwężeniem zastawki dwudzielnej i inne zaburzenia utrudniające przepływ krwi przez lewą komorę serca. Preparatu nie należy stosować w celu przerwania bólu dławicowego. Ostrożnie stosować u chorych z niskim ciśnieniem tętniczym i upośledzoną czynnością nerek, w prawokomorowej niewydolności krążenia i zawale mięśnia sercowego. Odstawiać stopniowo wydłużając przerwy między poszczególnymi dawkami, a w razie wystąpienia bólu podać nitroglicerynę podjęzykowo.

 • Ciąża i laktacja

  Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży (brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania). Nie wiadomo czy lek jest wydzielany do mleka, dlatego kobiety leczone nitrogliceryną nie powinny karmić piersią.

 • Efekty uboczne

  Niedociśnienie tętnicze, przyśpieszenie czynności serca. Bóle i zawroty głowy, zaczerwienienie twarzy, uczucie tętnienia w głowie i omdlenia ortostatyczne. Skórne reakcje nadwrażliwości, świąd, wysypka w miejscu podania.

 • Działanie z innymi lekami

  Alkohol nasila działanie hipotensyjne, tendencję do hipotonii ortostatycznej i zapaści. Nie stosować jednocześnie z syldenafilem (np. preparat Viagra). Jednoczesne stosowanie może powodować ciężkie, zagrażające życiu niedociśnienie. Leki przeciwnadciśnieniowe, beta-adrenolityczne, inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEl), blokujące kanały wapniowe stosowane w skojarzeniu z nitrogliceryną mogą powodować istotne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. Jednoczesne stosowanie heparyny i nitrogliceryny (w infuzji) może zmniejszyć skuteczność działania heparyny. Dihydroergotamina może powodować hamowanie działania nasercowego. Leki przeciwbólowe (aspiryna) mogą zwiększać lub zmniejszać stężenie nitrogliceryny we krwi. Nifedypina w dawce 20 mg stosowana 2 razy na dobę razem z nitrogliceryną zmniejsza skuteczność nitrogliceryny u chorych. Stosowanie leku trombolitycznego, alteplazy z nitrogliceryną powoduje zmniejszenie stężenia altepazy. Inhibitory konwertazy angiotensyny lub inhibitory receptora angiotensyny zmniejszają tolerancję na nitroglicerynę.

 • Dawkowanie

  Do stosowania zewnętrznie. Zalecana jednorazowa dawka wynosi 2,6 mg nitrogliceryny, tj. ok. 0,5 cm wyciśniętej maści, którą należy wcierać w skórę w okolicy przedsercowej (na pow. skóry o średnicy 2-5 cm). Maksymalna dopuszczalna jednorazowa dawka leku wynosi 10 mg nitrogliceryny, tj. 2 cm wyciśniętej maści. Zaleca się stosować 3-4 razy na dobę (działanie rozpoczyna się po ok. 10-30 min. i trwa przez 4-6 h). Przy stosowaniu długotrwałym rozwija się tzw. "tolerancja" na lek, co może spowodować konieczność zwiększenia dawki (rzadko). W celu zmniejszenia możliwości wystąpienia tolerancji zaleca się dawkowanie asymetryczne: w przypadku występowania dolegliwości głównie w dzień (np. w czasie wysiłku fizycznego) preparat należy stosować w ciągu dnia z przerwą nocną; w przypadkach bólów nocnych preparat należy stosować 4 godziny przed snem i tuż przed zaśnięciem.

 • Uwagi

  Wcieranie leku należy wykonywać w gumowej rękawiczce, a jeśli się tego nie przestrzega, należy po zastosowaniu maści natychmiast umyć rękę, by zapobiec dostaniu się nitrogliceryny do oczu lub do błon śluzowych, ponieważ lek działa silnie drażniąco. Jeśli w czasie leczenia wystąpią działania niepożądane (m.in. bóle i zawroty głowy) zaburzające sprawność psychofizyczną pacjenci nie powinni prowadzić i obsługiwać pojazdów i urządzeń mechanicznych.

 • Danych o lekach dostarcza: