Nilogrin

 • Skład

  1 tabl. powl. zawiera 10 mg lub 30 mg nicergoliny.

 • Działanie

  Lek rozszerzający naczynia obwodowe. Nicergolina jest półsyntetyczną pochodną alkaloidów sporyszu o działaniu zbliżonym do alkaloidów ergotoksynowych. Wykazuje różne mechanizmy działania: blokuje receptory α-adrenergiczne i rozszerza naczynia krwionośne, wpływa na aktywność układu serotoninergicznego i dopaminergicznego, poprawia metabolizm energetyczny mózgu w warunkach niedokrwienia i niedotlenienia, wykazuje aktywność przeciwpłytkową i przyczynia się do poprawy zapisu EEG. Nicergolina wykazuje natychmiastowe działanie blokujące obwodowe receptory α-adrenergiczne, powodujące zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, oraz ujawniające się z opóźnieniem działanie ośrodkowe, które może powodować zwolnienie akcji serca i zmniejszenie ciśnienia krwi. Nicergolina dobrze wchłania się po podaniu doustnym (90-100% dawki). Maksymalne stężenie we krwi osiąga po upływie 1-1,5 h od podania. Wiązanie nicergoliny z białkami osocza, wyznaczone in vitro, wynosiło 82-87%. Metabolizm nicergoliny zachodzi we krwi i tkankach na drodze hydrolizy (przy udziale esteraz) i demetylacji, oraz w wątrobie na drodze sprzęgania z kwasem glikuronowym. W wymienionych reakcjach szybkiemu metabolizmowi ulega co najmniej 90% wchłoniętej dawki. Głównym aktywnym metabolitem nicergoliny jest 10-metoksy-6-metyloergolino-8-beta-metanol (MDL), pozostałe dwa główne metabolity to 10-metoksy-1,6-dimetyloergolino-8-beta-metanol (1-MMDL) i 1-hydroksymetylo-10-metoksy-6-metyloergolino-8-beta-metanol (1-OHMMDL). Nicergolina wydala się głównie przez nerki (66-80%), a w niewielkim stopniu z kałem (10-20%). T0,5 niezmienionej nicergoliny wynosi 2,5 h, zaś metabolitów 12-17 h (MDL) i 2-4 h (1-MMDL).

 • Wskazania

  Ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia mózgowego oraz zaburzenia metabolizmu mózgu spowodowane miażdżycą tętnic, zakrzepami, zatorami lub atakami przemijającego niedokrwienia mózgu (np. zaburzenia poznawcze, upośledzenie pamięci oraz koncentracji charakterystyczne dla łagodnej oraz umiarkowanej demencji starczej, bóle głowy). Ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia obwodowego na tle organicznym i czynnościowym w naczyniach obwodowych spowodowane chorobami kończyn (np. arteriopatia kończyn, choroba Burgera i Raynauda). Migreny i bóle głowy pochodzenia naczynioruchowego. Ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia w naczyniach krwionośnych siatkówki i naczyniówki, retinopatie naczyniowe, nawrotowe skurcze tętnicy środkowej. Ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia w uchu wewnętrznym (zawroty głowy, szumy uszne, skurcze, zakrzepy i zatory naczyń tętniczych).

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na nicergolinę lub którykolwiek inny składnik leku. Ostry krwotok mózgowy. Niedociśnienie tętnicze lub skłonność do ortostatycznych spadków ciśnienia krwi. Ciąża i karmienie piersią. Świeży zawał mięśnia sercowego. Ciężka bradykardia. Jednoczesne stosowanie leków α- lub β-adrenomimetycznych.

 • Środki ostrożności

  U pacjentów z nadciśnieniem, stosowanie nicergoliny może powodować stopniowe zmniejszanie ciśnienia krwi. Nicergolina może nasilać efekty działania stosowanych jednocześnie leków przeciwnadciśnieniowych. Należy zachować ostrożność w okresie rozpoczynania leczenia, ponieważ może dojść do nadmiernego zmniejszenia ciśnienia krwi i konieczności zmniejszenia dawek leków przeciwnadciśnieniowych lub zmiany dotychczasowego leczenia hipotensyjnego. Należy zachować ostrożność u pacjentów ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego we krwi, skazą moczanową w wywiadzie oraz u pacjentów leczonych lekami mogącymi wpływać na metabolizm i wydalanie kwasu moczowego. Zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki przeciwpłytkowe oraz przeciwzakrzepowe, ponieważ nicergolina zmniejsza agregację płytek oraz lepkość krwi i może nasilać ich działanie. Ze względu na brak wystarczających danych o bezpieczeństwie i skuteczności nie należy stosować leku u dzieci. Zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek.

 • Ciąża i laktacja

  Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  Mogą wystąpić: niedociśnienie, bradykardia, nadmierna potliwość, zaburzenia snu, omdlenia, pobudzenie, senność, zawroty głowy, bezsenność, niepokój, uderzenia gorąca (uczucie gorąca i zaczerwienienie twarzy), zwiększenie apetytu, nudności, wymioty, nadkwaśność treści żołądka, zgaga, rumień, pokrzywka, reakcje nadwrażliwości, złe samopoczucie. Opisano 1 przypadek niemożności osiągnięcia ejakulacji oraz 1 przypadek wystąpienia wysypki liszajowatej. Przy długotrwałym stosowaniu pochodnych ergoliny opisywano przypadki występowania zmian w opłucnej i w płucach, zmniejszenia grubości opłucnej lub powstania wysięków (u 2 pacjentów rozwinęła się śródmiąższowa choroba płuc).

 • Działanie z innymi lekami

  Nicergolina może nasilać działanie leków przeciwnadciśnieniowych, przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych. Alkohol może nasilać działania niepożądane nicergoliny na o.u.n.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dawki dobowe leku wynoszą 10-60 mg. Przeciętnie podaje się 30 mg na dobę (1 tabl. 10 mg 3 razy na dobę) lub 60 mg na dobę (1 tabl. 30 mg 2 razy na dobę). Dawkowanie ustala się indywidualnie, w zależności od reakcji na leczenie. U pacjentów wrażliwych, u których lek powoduje trudności w zasypianiu lub bezsenność, zaleca się podawanie w dwóch dawkach dobowych, rezygnując z dawki wieczornej. U pacjentów wymagających podawania leku raz na dobę, całą dawkę leku należy podawać rano. U pacjentów z niewydolnością nerek (kreatynina w osoczu powyżej 2 mg/dl) dawkowanie powinno być zmniejszone. Lek należy przyjmować przed posiłkiem.

 • Uwagi

  Leczenie nicergoliną jest długotrwałe; co 6 miesięcy należy weryfikować celowość dalszego stosowania leku. Podczas stosowania leku zachować ostrożność i unikać prowadzenia pojazdów oraz obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu. Podczas stosowania leku nie spożywać alkoholu.

 • Danych o lekach dostarcza: