Neomycinum TZF

 • Skład

  1 g zawiesiny zawiera 11,72 mg neomycyny w postaci siarczanu.

 • Działanie

  Antybiotyk aminoglikozydowy o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego w postaci preparatu do miejscowego stosowania. Działa bakteriobójczo na wiele bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Mechanizm działania polega zahamowaniu inicjacji syntezy białek komórki bakteryjnych poprzez wiązanie się z podjednostką rybosomy 30S bakterii. Preparat stosowany na nieuszkodzoną skórę działa miejscowo i praktycznie nie wchłania się do krwi.

 • Wskazania

  Ropne choroby skóry, zwłaszcza wywołane przez gronkowce (np. czyraczność, liszajec), ropne powikłania alergicznych chorób skóry (w połączeniu z kortykosteroidami), zakażone niewielkie oparzenia i odmrożenia.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nie stosować na uszkodzone i duże powierzchnie skóry, sączące zmiany chorobowe i owrzodzenia żylakowate. Nie stosować łącznie z innymi lekami ototoksycznymi i neurotoksycznymi.

 • Środki ostrożności

  Nie bandażować powierzchni skóry, na którą naniesiono preparat i nie stosować preparatu pod opatrunkami okluzyjnymi (stosowanie takiego opatrunku zwiększa przenikanie preparatu przez skórę do krwi). Nie należy stosować na rozległe powierzchnie skóry, zwłaszcza uszkodzonej z uwagi na możliwość wchłonięcia leku do krwi (możliwość wystąpienia reakcji charakterystycznych dla ogólnoustrojowego działania leku). Nie określono bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci, w przypadku konieczności zastosowania preparatu u dzieci zachować szczególną ostrożność. Długotrwałe stosowanie preparatu może doprowadzić do rozmnażania szczepów bakterii opornych na neomycynę, grzybów oraz alergii na neomycynę.

 • Ciąża i laktacja

  W okresie ciąży i karmienia preparat można stosować wyłącznie wtedy, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu lub karmionego dziecka. W przypadku konieczności zastosowania preparatu w tym okresie, należy unikać stosowania na duże powierzchnie ciała, w dużych dawkach i przez dłuższy czas.

 • Efekty uboczne

  Nefrotoksyczność, ototoksyczność ( przy długotrwałym stosowaniu na duże powierzchnie skóry, zwłaszcza uszkodzonej - wchłanianie do krwi i ogólnoustrojowe działanie neomycyny). Podrażnienie skóry w miejscu aplikacji (swędzenie, wysypka, zaczerwienienie, obrzęk). Alergia kontaktowa.

 • Działanie z innymi lekami

  Stosowany długotrwale jednocześnie z lekami działającymi nefro- i ototoksycznie (np. gentamycyna, kwas etakrynowy, kolistyna) może nasilać toksyczność neomycyny. Jednoczesne miejscowe stosowanie dwóch lub więcej preparatów może wpływać na stężenie substancji w miejscu aplikacji lub powodować zaczerwienienie skóry.

 • Dawkowanie

  2-3 razy na dobę spryskuje się (w ciągu 1-3 sekund) miejsca zmienione chorobowo, trzymając pojemnik pionowo w odległości około 15-20 cm.

 • Uwagi

  Należy chronić oczy przed działaniem aerozolu. Nie wdychać rozpylonej substancji.

 • Danych o lekach dostarcza: