Nalergine

 • Skład

  1 tabl. zawiera 10 mg loratadyny.

 • Działanie

  Trójpierścieniowy lek przeciwhistaminowy drugiej generacji, blokujący wybiórczo obwodowe receptory H1. Charakteryzuje się silnym działaniem, które pojawia się po 1-3 h i utrzymuje do 24 h. Praktycznie nie przenika do o.u.n. i nie wykazuje powinowactwa do receptorów H1 w o.u.n. Nie wywiera działania uspokajającego, nie działa przeciwcholinergicznie. Loratadyna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego; początek działania występuje po około 30 min, a jego największe nasilenie - po 4-6 h. Wiązanie z białkami osocza wynosi 97%. Jest intensywnie metabolizowana w wątrobie do czynnych metabolitów. T0,5 we krwi dla loratadyny wynosi 3-20 h (średnio 8,4 h); dla jej głównego czynnego metabolitu (dekarboetoksyloratadyna) - 9-92 h (średnio 28 h). Loratadyna i jej metabolity są wydalane zarówno z moczem (około 41%), jak i z kałem (około 41%). Podanie preparatu znosi lub łagodzi objawy alergicznego nieżytu nosa i spojówek (hamowanie wycieku z nosa, kichania, przekrwienia i obrzęku błon śluzowych, łzawienia i pieczenia oczu), a także leczy zmiany skórne (łagodzenie świądu).

 • Wskazania

  Objawowe leczenie alergicznego nieżytu nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na loratadynę, dzieci do 3 rż.

 • Środki ostrożności

  Zaleca się ostrożność w skojarzeniu z itrakonazolem, ketokonazolem, erytromycyną, klarytromycyną, cymetydyną, lekami moczopędnymi oraz innymi lekami powodującymi utratę potasu, pomimo braku klinicznych skutków interakcji tych leków z loratadyną.

 • Ciąża i laktacja

  W ciąży stosować jedynie w przypadku, gdy przewidywane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu (brak odpowiednich, kontrolowanych badań u ludzi). Nie stosować w okresie karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  Rzadko obserwowano ból głowy, zmęczenie, suchość błony śluzowej jamy ustnej, senność (częstość występowania porównywalna z placebo). Niezwykle rzadko występowały: nudności, zaburzenia czynności wątroby, reakcje alergiczne.

 • Działanie z innymi lekami

  Jednoczesne stosowanie z cimetydyną, ketokonazolem, itrakonazolem, erytromycyną klarytromycyną, ranitydyną może spowodować nieznaczne zwiększenie stężenia loratadyny we krwi.

 • Dawkowanie

  Doustnie dorośli i dzieci od 7 rż.: 10 mg raz dziennie; dzieci 3-6 rż.: 5 mg raz dziennie. Pacjentom z niewydolnością wątroby lub nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min) podaje się początkowo 10 mg co drugi dzień.

 • Uwagi

  Preparat należy odstawić na 7 dni przed wykonaniem testów skórnych.

 • Danych o lekach dostarcza: