Megace

 • Skład

  1 ml zawiesiny zawiera 40 mg octanu megestrolu w postaci zmikronizowanej. Preparat zawiera sacharozę.

 • Działanie

  Octan megestrolu jest syntetycznym steroidem o działaniu gestagennym i hamującym owulację. Mechanizm działania może polegać na hamowaniu wytwarzania gonadotropin przez przysadkę. Przyrost masy ciała po leczeniu octanem megestrolu związany jest z poprawą łaknienia, zwiększeniem masy tkanki tłuszczowej i mięśniowej. Stężenie leku we krwi zależy od inaktywacji jelitowej i wątrobowej leku, na którą mogą wpływać: perystaltyka przewodu pokarmowego, flora bakteryjna jelit, równoczesne podawanie antybiotyków, masa ciała, dieta i czynność wątroby. Jedynie 5-8% podanej dawki jest metabolizowane. Lek wydalany jest głównie z moczem (około 66%) i z kałem (około 20%). Pozostała część podanej dawki leku może być wydzielana w drogach oddechowych oraz gromadzona w tkance tłuszczowej.

 • Wskazania

  Leczenie braku łaknienia (anoreksji) lub utraty masy ciała będącej wynikiem choroby nowotworowej lub zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS).

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na octan megestrolu lub pozostałe składniki preparatu. Ciąża i okres karmienia piersią.

 • Środki ostrożności

  Preparat należy ostrożnie stosować u pacjentów z zakrzepowym zapaleniem żył w wywiadzie oraz u pacjentów z cukrzycą (możliwość wystąpienia zwiększonego zapotrzebowania na insulinę). W przypadku nagłego odstawienia leku należy uważnie obserwować pacjenta, szczególnie w kierunku takich objawów jak: hipotonia, nudności, wymioty, zawroty głowy, osłabienie. U pacjentów stosujących lek lub przerywających przewlekłe leczenie preparatem istnieje ryzyko wystąpienia niedoczynności nadnerczy - wskazane może być podanie odpowiednich dawek glikokortykosteroidów. Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci. Preparat zawiera sacharozę - nie powinien być stosowany przez pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

 • Ciąża i laktacja

  Lek jest przeciwwskazany w okresie ciąży i karmienia piersią. Liczne doniesienia sugerują możliwość potencjalnego uszkadzającego wpływu leków tej grupy na płód w przypadku stosowania ich w pierwszych 4 mies. ciąży. Kobietom w wieku rozrodczym należy zalecić stosowanie skutecznych metod zapobiegania ciąży podczas leczenia preparatem.

 • Efekty uboczne

  Często: nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, wysypka, obrzęki, ból, osłabienie, krwawienia z macicy, impotencja. Częstość nieznana: szybki przyrost masy guza, niewydolność nadnerczy, objawy przypominające zespół Cushinga, zespół Cushinga, cukrzyca, zaburzenia tolerancji glukozy, hiperglikemia, zwiększone łaknienie, zmiany nastroju, zespół cieśni nadgarstka, letarg, niewydolność krążenia, zakrzepowe zapalenie zył, zatorowość płucna (niekiedy o śmiertelnym przebiegu), nadciśnienie, uderzenia gorąca do głowy, duszność, łysienie, zaparcie, częstomocz, przyrost masy ciała. W badaniach klinicznych u pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności nie stwierdzono znamiennej statystycznie różnicy pomiędzy grupą pacjentów leczonych i otrzymujących placebo, którzy zgłosili przynajmniej jedno działanie niepożądane. Objawy niepożądane opisywane przez ponad 5% badanych to: biegunka, impotencja, wysypki, wzdęcia, osłabienie i bóle. Oprócz impotencji wszystkie te objawy występowały częściej w grupie otrzymującej placebo.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dorośli: 400-800 mg w pojedynczej dawce dobowej. Zaleca się kontynuowanie leczenia przez okres co najmniej 2 miesięcy. Przed podaniem zawiesinę dokładnie wymieszać. U pacjentów w wieku podeszłym leczenie rozpoczyna się od dawki z dolnej granicy zakresu dawkowania.

 • Danych o lekach dostarcza: