Luivac

 • Skład

  1 tabl. zawiera 3,0 mg lizatu bakteryjnego z: Staphylococcus aureus, Streptococcus mitis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Moraxella (Branhamella) catarrhalis oraz Haemophilus influenzae (każdy szczep co najmniej 1 x 109 drobnoustrojów).

 • Działanie

  Działanie preparatu opiera się na stymulacji systemu immunologicznego błon śluzowych. Powoduje wzrost odporności specyficznej wszystkich błon śluzowych, pobudza także niespecyficzne mechanizmy obronne. Preparat powoduje zwiększenie liczby komórek produkujących przeciwciała klasy IgA w kępkach Peyera, zwiększenie liczby przeciwciał klasy IgA w wydzielinach błony śluzowej, zwiększenie liczby specyficznych przeciwciał klasy IgA w płucach i w surowicy, zwiększenie aktywności fagocytarnej, stymulowanie aktywacji i proliferacji limfocytów T (zwłaszcza komórek T-helper), stymulowanie produkcji cytokin (interferon gamma, interleukina-2, interleukina-5 i interleukina-6), zmniejszenie reakcji zapalnych w płucach poprzez redukcję stężeń elastazy PMN. Doustne stosowanie preparatu powoduje w początkowej fazie stymulacji aktywację lokalnego aparatu immunologicznego błon śluzowych przewodu pokarmowego (GALT). Następnie aktywacja ta przyjmuje charakter uogólniony - aktywacji ulegają lokalne układy immunologiczne błon śluzowych innych narządów, w szczególności układu oddechowego (BALT). Substancja immunostymulująca preparatu, przechwycona przez wyspecjalizowane komórki śródbłonka (M-mikrofold), jest prezentowana w postaci przetworzonej (processing) komórkom limfocytarnym śródbłonka, które migrują do kępek Peyera. W konsekwencji następuje stymulacja kępek Peyera. Z kępek pobudzone limfocyty B migrują do węzłów chłonnych krezki jelitowej, gdzie zachodzi ich dalsze różnicowanie i skąd dostają się do krwiobiegu. Limfocyty o wykształconej już kompetencji docierają tą drogą do innych narządów i zasiedlają błony śluzowe (homing). Tu następuje ostateczne różnicowanie na plazmocyty produkujące przeciwciała różnych klas, w tym IgA. W błonach śluzowych przeciwciała klasy IgA w postaci dimeru z tzw. składnikiem wydzielniczym tworzą przeciwciała klasy sIgA, znajdujące się na powierzchni błon śluzowych.

 • Wskazania

  Nawracające zakażenia dróg oddechowych.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Dzieci do 3 rż. Stany ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego (działanie leku jest zaburzone w przypadku przyspieszonego pasażu jelitowego). Osoby z chorobami z autoagresji (brak dokładnych badań i możliwość złożonych interakcji). Podczas przyjmowania preparatu nie zaleca się jednoczesnego stosowania szczepień swoistych.

 • Ciąża i laktacja

  Ze względu na brak danych, preparatu nie należy stosować u kobiet w ciąży. Brak zastrzeżeń do stosowania leku w okresie karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  U niektórych chorych mogą wystąpić łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe. W rzadkich przypadkach obserwowano reakcje skórne.

 • Działanie z innymi lekami

  Nie stwierdzono dotychczas interakcji preparatu z innymi lekami. Równoległe stosowanie środków immunosupresyjnych może prowadzić do obniżenia skuteczności preparatu.

 • Dawkowanie

  Preparat należy przyjmować przez 28 kolejnych dni w 2 cyklach oddzielonych od siebie 28-dniową przerwą. Tabletki należy połykać na czczo, popijając niewielką ilością płynu. Przyjmowanie preparatu rozpoczyna się zazwyczaj w okresie wolnym od zakażenia. W przypadku ostrego zakażenia preparat może być stosowany jednocześnie z antybiotykiem, lecz nie może zastąpić antybiotykoterapii.

 • Danych o lekach dostarcza: