Lomir

 • Skład

  1 kaps. zawiera 5 mg isradipiny.

 • Działanie

  Pochodna dihydropirydyny z grupy antagonistów kanału wapniowego o dużym powinowactwie do mięśni gładkich naczyń mięśnia sercowego, także w mózgu i mięśniach szkieletowych, bez upośledzenia czynności serca. W rezultacie działania na naczynia obwodowe następuje obniżenie ciśnienia tętniczego. W warunkach doświadczalnych stwierdzono wybiórczy hamujący wpływ leku na węzeł zatokowy, bez upośledzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego i kurczliwości mięśnia sercowego. Lomir w dawkach obniżających ciśnienie krwi ma umiarkowane, choć istotne działanie natriuretyczne. Obniżenie ciśnienia uzyskuje się w ciągu 2-3 h po podaniu pojedynczej dawki. Z przewodu pokarmowego wchłania się w 90-95%, ulega efektowi "pierwszego przejścia". Maksymalne stężenie we krwi osiąga po 5-7 h. W 95% wiąże się z białkami osocza. T0,5 wynosi 8,4 h. Całkowicie metabolizowany wydala się w postaci nieczynnych metabolitów w 60-65% z moczem i 25-30% z kałem.

 • Wskazania

  Nadciśnienie tętnicze.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na lek. Wstrząs kardiogenny; niestabilna dusznica bolesna; okres miesiąca od zawału serca. Środki ostrożności: zespół chorego węzła zatokowego (u pacjentów bez wszczepionego rozrusznika), niskie ciśnienie skurczowe, w przypadku niewydolności nerek i wątroby, przewlekłej niewydolności serca oraz w wieku podeszłym - konieczna indywidualizacja dawki. Szczególna ostrożność - u chorych ze zwężeniem tętnicy głównej oraz u ciężarnych, karmiących piersią i dzieci - do czasu zakończenia stosownych badań.

 • Ciąża i laktacja

  Doświadczenie w stosowaniu leku u kobiet w ciąży nie jest na tyle wystarczające, aby usprawiedliwić jego zastosowanie u kobiet w ciąży, chyba że spodziewana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla dziecka. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku u karmionych piersią niemowląt, nie zaleca się karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  Bardzo często: ból głowy; nagłe zaczerwienienie twarzy, obrzęk obwodowy. Często: zawroty głowy; tachykardia, kołatanie serca; duszność; dyskomfort w jamie brzusznej; wysypka; wielomocz; uczucie zmęczenia, złe samopoczucie. Niezbyt często: niedociśnienie, zwiększenie masy ciała. Bardzo rzadko: małopłytkowość; leukopenia, niedokrwistość; anoreksja, zmniejszenie apetytu; depresja, lęk, nerwowość; niedoczulica, parestezje, senność; zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie; komorowe zaburzenia rytmu, zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca, dusznica bolesna, migotanie przedsionków, bradykardia; kaszel; wymioty, nudności, rozrost dziąseł; zwiększenie wartości badań czynnościowych wątroby, zapalenie wątroby; skórne reakcje alergiczne, świąd, nadmierne pocenie się, reakcje anafilaktyczne i obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość na światło; ból stawów, ból pleców, kurcze mięśni, bóle kończyn; zaburzenia erekcji, ginekomastia; osłabienie. Częstość nieznana: bezsenność, przejściowy napad niedokrwienny, omdlenie, udar, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaparcie, biegunka, ból w klatce piersiowej.

 • Działanie z innymi lekami

  Podawanie jednocześnie cymetydyny  zwiększa o 50% biodostępność isradipiny. Nie stosować łącznie z lekami indukującymi enzymy - cytochrom P-450 ze względu na zmniejszanie działania leku (rifampicyna, fenobarbital). Należy unikać jednoczesnego stosowania z fenytoiną. Szczególnie ostrożnie stosować z silnymi inhibitorami CYP3A, takimi jak antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna, klarytromycyna, troleandomycyna), inhibitory proteazy HIV (np. rytonawir, indynawir, nelfinawir) czy inhibitory odwrotnej transkryptazy (np. delawirdyna) oraz azolowe środki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol, itrakonazol, worykonazol). Jednoczesne stosowanie z baklofenem podawanym doustnie może dodatkowo obniżyć ciśnienie tętnicze. Jednoczesne przyjmowanie leku z sokiem grejpfrutowym może zwiększyć biodostępność izradypiny.

 • Dawkowanie

  Zalecana dawka w nadciśnieniu łagodnym do umiarkowanego wynosi 1 kaps. raz dziennie. U osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z upośledzoną czynnością wątroby i nerek dawka początkowa powinna wynosić 1/2 kaps. raz dziennie.

 • Uwagi

  Lek może wywołać omdlenia, zawroty głowy, niedociśnienie, zaburzenia widzenia i niewyraźne widzenie, co może ograniczać sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.  

 • Danych o lekach dostarcza: