Liv 52

 • Skład

  1 tabl. zawiera 65 mg Capparis spinosae cortex, 65 mg Cichorium intybus semen, 32 mg Solani nigri herba, 32 mg Terminalie arjunae cortex, 16 mg Cassiae occidentalis semen, 16 mg Achilleae milefolii semen, 16 mg Tamarix gallicae herba, 33 mg Mandur Bhasma (o zawartości żelaza Fe2+ i Fe3+ w ilości 3 mg).

 • Działanie

  Preparat ziołowo-mineralny o działaniu ochronnym na wątrobę i pobudzającym jej czynność wydzielniczą. Zmniejsza objawy infekcji bakteryjnych i wirusowych oraz wpływ substancji toksycznych (leki, środki chemiczne, alkohol) na wątrobę. Wykazuje korzystne działanie u pacjentów z uszkodzeniem wątroby spowodowanym przez radioterapię.

 • Wskazania

  Wspomagająco w odwracalnych uszkodzeniach wątroby oraz w okresie rekonwalescencji.

 • Środki ostrożności

  Nie zaleca się stosowania preparatu u pacjentów z poważniejszymi uszkodzeniami wątroby, z marskością i zwłóknieniem wątroby, ponieważ jego stosowanie nie jest w takich przypadkach skuteczne; decyzję o podawaniu w takich stanach należy podjąć na podstawie właściwej diagnostyki i wyników badań.

 • Ciąża i laktacja

  Nie przeprowadzono dobrze kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośrednie lub pośrednie szkodliwe działanie na ciążę lub w okresie okołourodzeniowym. Należy zachować ostrożność stosując preparat u kobiet w ciąży.

 • Działanie z innymi lekami

  Podczas stosowania preparatu jednocześnie z ibuprofenem, obserwowano istotne zmniejszenie jego stężenia w surowicy krwi, prawdopodobnie wywołane przez opóźnienie wchłaniania ibuprofenu bez istotnej zmiany jego biodostępności.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dorośli. Wspomagająco po odwracalnych uszkodzeniach wątroby: 2-3 tabl. 3-4 razy dziennie. Wspomagająco w stanach po zatruciach lekami: 1-2 tabl. 2 razy dziennie. W alkoholowych uszkodzeniach wątroby: 2-3 tabl. 3 razy dziennie. W okresie rekonwalescencji: 2 tabl. 2 razy dziennie. Dzieci i młodzież 12-16 lat: 1-2 tabl. 3-4 razy dziennie. Tabletki należy przyjmować 0,5 h przed posiłkiem.

 • Danych o lekach dostarcza: