Lipofundin MCT/LCT

 • Skład

  1000 ml preparatu 10% zawiera 50 g oleju sojowego, 50 g triglicerydów o średniej długości łańcucha, 8 g lecytyny z jaj, 25 g glicerolu. Wartość energetyczna: 4280 kJ (1022 kcal); osmolarność - 345 mosmol/l. 1000 ml preparatu 20% zawiera 100 g oleju sojowego, 100 g triglicerydów o średniej długości łańcucha, 12 g lecytyny z jaj, 25 g glicerolu. Wartość energetyczna: 7999 kJ (1908 kcal); osmolarność - 380 mosmol/l.

 • Działanie

  Preparat lipidowy do żywienia parenteralnego. W jego skład wchodzi olej sojowy (składający się z triglicerydów i głównie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych), średniołańcuchowe triglicerydy, a także frakcjonowane fosfolipidy jaj oraz glicerol. Zawiera związki wysokoenergetyczne, poprawia bilans energetyczny organizmu, a także zapobiega niedoborowi egzogennych kwasów tłuszczowych, triglicerydów. Cząsteczki lipidów preparatu strukturą swoją są zbliżone do chylomikronów, co zwiększa ich biodostępność. Niska osmolarność sprawia, że może być podawany również przez żyły obwodowe, bez niebezpieczeństwa ich podrażnienia.

 • Wskazania

  Odżywianie pozajelitowe pacjentów wymagających zwiększonej podaży kalorii i niezbędnych kwasów tłuszczowych.

 • Przeciwwskazania

  Zaburzenia metabolizmu lipidów (patologiczna hiperlipidemia, ostre zapalenie trzustki z hiperlipidemią), kwasica ketonowa, hipoksja, choroba zakrzepowo-zatorowa, ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi, wstrząs lub zapaść, ostra zakrzepica, ostry zawał mięśnia sercowego. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z: kwasicą metaboliczną, ciężką niewydolnością wątroby, chorobami płuc, posocznicą, chorobami układu siateczkowo-śródbłonkowego, niedokrwistością, zaburzeniami krzepnięcia krwi, w przypadku ryzyka wystąpienia zatoru tłuszczowego.

 • Ciąża i laktacja

  Bezpieczeństwo stosowania preparatu w okresie ciąży i laktacji nie zostało ustalone. Żywienie pozajelitowe może być konieczne w trakcie trwania ciąży, jednak należy dokładnie rozważyć stosowanie preparatu w tym okresie. Brak danych o przenikaniu preparatu przez barierę łożyskową i do mleka matki. Nie zaleca się stosowania w okresie laktacji.

 • Efekty uboczne

  Reakcje typu natychmiastowego (ostre): zaburzenia oddychania, sinica, odczyny alergiczne, hiperlipidemia, nadkrzepliwość, nudności, wymioty, ból głowy, zaczerwienienie twarzy, gorączka, dreszcze, bezsenność, ból pleców, ból w klatce piersiowej. Reakcje typu opóźnionego: hepatomegalia, żółtaczka w następstwie zastoju żółci, splenomegalia, małopłytkowość, leukopenia, przejściowe zwiększenie wartości prób czynnościowych wątroby, "zespół przeładowania". Zbyt szybkie podanie może spowodować zwiększenie stężenia ciał ketonowych we krwi i/lub kwasicę metaboliczną, szczególnie w przypadku, gdy nie zastosowano jednoczesnego wlewu węglowodanów.

 • Działanie z innymi lekami

  Do butelki zawierającej emulsje tłuszczowe nie wolno dodawać elektrolitów, leków i innych substancji; emulsji tłuszczowych nie wolno mieszać z roztworami zawierającymi alkohol.

 • Dawkowanie

  Preparat podaje się w powolnym wlewie dożylnym. Dorośli i dzieci od 7 rż.: 1-2 g tłuszczu/kg m.c./dobę, tj. 10-20 ml preparatu 10%/kg m.c./dobę lub 5-10 ml preparatu 20% /kg m.c./dobę. Noworodki, niemowlęta i dzieci do 7 rż.: 2-3 g (do 4 g) tłuszczu/kg m.c./dobę, tj. 20-30 ml (do 40 ml) preparatu 10%/kg m.c./dobę lub 10-15 ml (do 20 ml) preparatu 20% /kg m.c./dobę. Podczas pierwszych 15 min podawania emulsji tłuszczowej szybkość wlewu nie powinna przekraczać 0,05-0,1 g tłuszczu/kg m.c./h, tj. 0,5-1 ml preparatu 10%/kg m.c./h lub 0,25-0,5 ml preparatu 20%/kg m.c./h. Przy braku działań niepożądanych szybkość wlewu może być zwiększona do 0,15-0,2 g tłuszczu/kg m.c./h, tj. 1,5-2 ml preparatu 10%/kg m.c./h lub 0,75-1 ml preparatu 20% /kg m.c./h. Szybkość infuzji powinna być tak dobrana, aby planowana dzienna dawka była podana w czasie nie krótszym niż 16 h (najlepiej w ciągu 24 h). W całkowitym żywieniu pozajelitowym preparat jest zazwyczaj podawany przez ponad 1-2 tyg.; czas podawania może być przedłużony pod warunkiem właściwego monitorowania.

 • Uwagi

  W celu uniknięcia kwasicy metabolicznej preparat podaje się z jednoczesnym wlewem węglowodanów w ilości pokrywającej co najmniej 40% całkowitego zapotrzebowania kalorycznego. Zwiększanie dawki powinno następować stopniowo. Pomiędzy kolejnymi wlewami preparatu należy określić poziom lipemii, ponadto należy kontrolować bilans wodny i m.c., a przy długotrwałym stosowaniu także parametry hematologiczne i czynność wątroby.

 • Danych o lekach dostarcza: