Lignocainum Jelfa

 • Skład

  1 g żelu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy.

 • Działanie

  Środek miejscowo znieczulający z grupy pochodnych amidowych o krótkim czasie działania. Powoduje odwracalne zahamowanie przewodnictwa we włóknach nerwowych poprzez blokowanie pompy sodowo-potasowej i zahamowanie przepuszczalności błony komórkowej dla jonów. Przewodnictwo w cienkich włóknach nerwowych, bez osłonki mielinowej (np. włókna przewodzące czucie bólu i dotyku) może być zahamowane niskimi stężeniami lidokainy, blokada nerwów w osłonce mielinowej wymaga stężeń wyższych. Początek działania przy podaniu na błony śluzowe występuje po ok. 2-3 min, utrzymuje się ok. 30-60 min. Niezależnie od drogi podania, lidokaina podlega dystrybucji we wszystkich tkankach, przechodzi przez barierę krew-mózg i barierę łożyskową. Stopień wiązania z białkami wynosi 33-66%. Objętość dystrybucji wynosi 1,7 l/kg. Lek metabolizowany jest w 90% poprzez enzymy mikrosomalne w wątrobie, częściowo do aktywnych metabolitów.

 • Wskazania

  Anestezjologia i laryngologia: do smarowania bezpośrednio przed użyciem rurek intubacyjnych i trachetomijnych, sond żołądkowych, zgłębników, do powierzchniowego znieczulania błony śluzowej nosa, jamy nosowo-gardłowej przed wziernikowaniem krtani, operacją polipów przewodów nosowych, usunięciem przerosłego migdałka gardłowego, jako wstępne znieczulenie do intubacji osób przytomnych. Urologia: do znieczulania cewki moczowej przed zabiegiem (cewnikowanie pęcherza moczowego, cystoskopia, kruszenie kamieni w pęcherzu moczowym, elektrokoagulacja brodawczaka pęcherza moczowego, rozszerzenie zwężenia cewki moczowej) oraz do pokrywania powierzchni narzędzi (cewniki, cystoskopy).

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na środki znieczulenia miejscowego. Względne przeciwwskazania to: wstrząs, blok przewodnictwa przedsionkowo-komorowego IIst. i IIIst., miastenia, ciężkie uszkodzenie wątroby. Ostrożnie stosować u chorych leczonych tricyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi i inhibitorami MAO.

 • Ciąża i laktacja

  Lek może być stosowany w ciąży po rozważeniu korzyści wynikających i ryzyka związanego z jego stosowaniem. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

 • Efekty uboczne

  Miejscowo: sporadycznie może powodować reakcje uczuleniowe, rzadko - wstrząs anafilaktyczny. Objawy związane z działaniem ogólnym zależą od stężenia leku we krwi, co jest wypadkową: podanej dawki, miejsca podania (lek szybko wchłania się z błon śluzowych, miejsc dobrze ukrwionych np. okolice krocza), miejscowego przepływu krwi, masy ciała i stanu ogólnego chorego, wydolności wątroby i przepływu wątrobowego, wieku chorego i chorób towarzyszących. W przypadku przedawkowania bezwzględnego (podanie zbyt dużej dawki w stosunku do masy ciała pacjenta) lub przedawkowania względnego (lek osiąga szybko duże stężenie we krwi przy szybkim wchłanianiu) występują: zaburzenia smaku, drętwienie języka, ból i zawroty głowy, dzwonienie w uszach, uczucie niepokoju (przy stężeniu lignokainy we krwi około 4-5 µg/ml), sensacje wzrokowe, pobudzenie (przy stężeniu około 6-7 µg/ml), wzmożenie napięcia mięśniowego, drżenia mięśniowe (przy stężeniu około 7-8 µg/ml), utrata przytomności i drgawki uogólnione (przy stężeniu około 10 µg/ml), śpiączka (przy stężeniu około 15 µg/ml), zatrzymanie oddechu (przy stężeniu około 20 µg/ml), ciężka depresja o.u.n. (przy stężeniu powyżej 20 µg/ml). Może wystąpić znaczny spadek ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia przewodnictwa (bloki wewnątrzsercowe), zatrzymanie akcji serca.

 • Działanie z innymi lekami

  Nasila działanie środków zwiotczających mięśnie poprzecznie prążkowane. Osłabia działanie sulfonamidów.

 • Dawkowanie

  Miejscowo do znieczulenia błon śluzowych, bezpośrednio na błonę śluzową lub na powierzchnię instrumentu medycznego. Nie należy przekraczać dawki lignokainy 3 mg/kg m.c. Opakowanie oznaczone typ A zaopatrzone jest w kaniulę oczną, opakowanie typu U - w kaniulę urologiczną.

 • Uwagi

  Lignokaina łatwo i szybko wchłania się z błon śluzowych - w przypadku stosowania u dzieci, u chorych z niską m.c. lub w znacznych ilościach wskazane jest przeliczenie dawki na m.c. pacjenta.

 • Danych o lekach dostarcza: