Ketosteril

 • Skład

  1 tabl. powl. zawiera: 67 mg 3-metylo-2-oksowalerianianu wapnia (R,S)(α-ketoanalogu DL-izoleucyny), 101 mg 4-metylo-2-oksowalerianianu wapnia (α-ketoanalogu leucyny), 68 mg 2-okso-3-fenylopropionian wapnia (α-ketoanalogu fenyloalaniny), 86 mg 3-metylo-2-oksomaślanu wapnia (α-ketoanalogu waliny), 59 mg 2-hydroksy-4-metylotiomaślanu wapnia (R,S)(α-hydroksyanalogu DL-metioniny), 105 mg L-lizyny octanu (co odpowiada 75 mg L-lizyny), 53 mg L-treoniny, 23 mg L-tryptofanu, 38 mg L-histydyny, 30 mg L-tyrozyny. Całkowita zawartość azotu w tabletce: 36 mg. Zawartość wapnia w tabletce: 1,25 mmol = 50 mg.

 • Działanie

  Preparat podawany w terapii żywieniowej, w przewlekłej chorobie nerek. Umożliwia dostarczenie niezbędnych aminokwasów, jednocześnie minimalizując podaż azotu pochodzącego z tych aminokwasów. Po wchłonięciu, keto- i hydroksyanalogi ulegają transaminacji do odpowiednich niezbędnych aminokwasów poprzez pobranie azotu z nie-niezbędnych aminokwasów, co zmniejsza wytwarzanie mocznika przez powtórne użycie grup aminowych. W związku z tym gromadzi się mniej toksycznych metabolitów mocznikowych. Keto- i hydroksykwasy nie wywołują hiperfiltracji w pozostałych nefronach. Preparaty zawierające ketokwasy wywierają pozytywny wpływ na hiperfosfatemię nerkową oraz wtórną nadczynność przytarczyc. Ponadto, mogą przyczynić się do poprawy osteodystrofii nerkowej. Wchłanianie w przewodzie pokarmowym jest więc bardzo szybkie. Równoczesny wzrost stężenia ketokwasów w osoczu i odpowiadających i m aminokwasów wskazuje, że proces transaminacji ketokwasów zachodzi bardzo szybko. Ze względu na fizjologiczne wykorzystanie szlaków ketokwasów, prawdopodobne jest, że egzogennie dostarczane ketokwasy zostaną bardzo szybko włączone do szlaków metabolicznych.

 • Wskazania

  Preparat wskazany w zapobieganiu i leczeniu następstw nieprawidłowego lub niewystarczającego metabolizmu białek u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, w połączeniu z ograniczonym spożyciem białka w pożywieniu w ilości 40 g/dobę lub mniej (u dorosłych). Stosowany jest zwykle u pacjentów z filtracją kłębuszkową (GFR) mniejszą niż 25 ml/min.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Hiperkalcemia. Zaburzenia metabolizmu aminokwasów.

 • Środki ostrożności

  Należy systematycznie kontrolować stężenie wapnia w surowicy krwi. Należy zapewnić wystarczającą ilość spożywanych kalorii. Brak danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci. W przypadku dziedzicznej fenyloketonurii należy uwzględnić zawartość fenyloalaniny w preparacie. W przypadku jednoczesnego stosowania preparatu z wodorotlenkiem glinu, należy kontrolować stężenie fosforanów.

 • Ciąża i laktacja

  Należy zachować ostrożność podczas przepisywania preparatu kobietom w okresie ciąży. Brak danych dotyczących stosowania preparatu u kobiet podczas karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  Bardzo rzadko: hiperkalcemia. W przypadku wystąpienia hiperkalcemii zaleca się zmniejszenie dawki witaminy D. Jeżeli hiperkalcemia utrzymuje się, należy zmniejszyć dawkę preparatu oraz wszystkich innych źródeł wapnia.

 • Działanie z innymi lekami

  Jednoczesne podawanie preparatów zawierających wapń może powodować lub nasilać podwyższenie stężenia wapnia w surowicy krwi. Aby uniknąć zaburzeń wchłaniania substancji czynnych, nie należy przyjmować jednocześnie z preparatem leków, które tworzą trudno rozpuszczalne związki z wapniem (np. tetracykliny, chinolony takie jak cyprofloksacyna i norfloksacyna, jak również leki zawierające żelazo, fluor lub estramustynę). Należy zachować co najmniej 2 h odstępu pomiędzy stosowaniem preparatu i któregokolwiek z wyżej wymienionych leków. Wrażliwość na glikozydy nasercowe i związane z tym ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca wzrasta, jeśli preparat powoduje wzrost stężenia wapnia w surowicy krwi. W trakcie stosowania preparatu zmniejszają się objawy mocznicy. Dlatego też w przypadku stosowania wodorotlenku glinu należy zmniejszyć, jeśli konieczne, dawkę tego preparatu. Należy kontrolować zmniejszanie się stężenia fosforanów w surowicy krwi.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dorośli (o mc. 70 kg): jeżeli lekarz nie zaleci inaczej: 4-8 tabl. 3 razy na dobę w czasie posiłków. Tabletki należy połykać w całości. Dzieci: nie ma dostępnych danych. Czas stosowania: preparat stosuje się, dopóki filtracja kłębuszkowa (GRF) utrzymuje się poniżej wartości 25 ml/min i jednocześnie pacjent przestrzega ograniczeń spożycia białka w ilości 40 g/dobę lub mniej (u dorosłych).

 • Uwagi

  Preparat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 • Danych o lekach dostarcza: