Iruxol Mono

 • Skład

  1 g maści zawiera 0,52 mg - 3,75 mg kolagenazy N, o aktywności klostrydiopeptydazy A nie mniejszej niż 1,2 j., oraz nie mniej niż 0,24 j. proteaz towarzyszących.

 • Działanie

  Kolagenaza, otrzymana z Clostridium histolyticum, jest enzymem proteolitycznym rozkładającym naturalny kolagen; towarzyszące proteazy wywierają działanie synergiczne. Zastosowana miejscowo na rany powoduje oczyszczenie ich z tkanki martwiczej, co przyspiesza gojenie.

 • Wskazania

  Enzymatyczne oczyszczanie ran (owrzodzeń i oparzeń o ograniczonej powierzchni) z tkanek martwiczych.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na kolagenazę lub którykolwiek składnik preparatu. Rozległe oparzenia.

 • Środki ostrożności

  Należy unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi. U pacjentów z cukrzycą, suchą zgorzel należy nawilżać z ostrożnością, aby uniknąć powstania zgorzeli wilgotnej. Przy braku poprawy w ciągu 14 dni, leczenie należy przerwać i zastąpić alternatywną metodą chirurgicznego oczyszczania rany. Jeśli rany są zakażone należy zastosować odpowiedni antybiotyk. W przypadku zaburzeń krążenia, owrzodzeń pochodzenia niedokrwiennego w cukrzycy lub o etiologii neurologicznej należy jednocześnie zastosować odpowiednie leczenie przyczynowe. Nie wykazano by lek działał skuteczniej niż placebo w przypadku leczenia owrzodzeń w przebiegu żylnej choroby kończyn dolnych.

 • Ciąża i laktacja

  Brak danych na temat teratogennego działania preparatu. Lek może być stosowany w pierwszym trymestrze ciąży, tylko wtedy gdy jest to bezwzględnie konieczne. Kolagenaza nie przenika do krwiobiegu, jej przenikanie do mleka matki jest mało prawdopodobne.

 • Efekty uboczne

  Mogą wystąpić reakcje miejscowe, jak ból, świąd, pieczenie, zaczerwienienie. W przypadku ciężkich reakcji, należy przerwać stosowanie preparatu.

 • Działanie z innymi lekami

  Nie należy stosować leku jednocześnie z preparatami odkażającymi, detergentami zawierającymi metale ciężkie i mydłem, innymi preparatami działającymi miejscowo, zwłaszcza antybiotykami (tyrotrycyną, gramicydyną i teracyklinami) ponieważ osłabiają aktywność kolagenazy.

 • Dawkowanie

  Miejscowo na skórę. Raz, a w miarę potrzeby 2 razy dziennie, nanosi się 2 mm warstwę maści na opatrunek lub bezpośrednio na odpowiednio przygotowaną, nawilżoną powierzchnię rany. Należy zabezpieczyć dostęp do powierzchni rany. Powierzchnia rany powinna być wilgotna. Suchą powierzchnię rany należy przed naniesieniem maści zwilżyć 0,9% roztworem NaCl lub innym roztworem dobrze tolerowanym przez tkanki. Suche i pokryte twardym strupem rany powinny być najpierw zmiękczone za pomocą opatrunku nawilżającego. Opatrunek należy zmieniać raz na dobę. Nie należy stosowa nadmiernej ilości maści na ranę, gdyż nie przyspiesza to procesu jej gojenia się. Aby uniknąć podrażnienia, brzegi rany i zdrowa skóra powinny być zabezpieczone przed działaniem preparatu.

 • Danych o lekach dostarcza: