Infacol

 • Skład

  1 ml zawiesiny zawiera 40 mg symetykonu.

 • Działanie

  Symetykon zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu znajdujących się w przewodzie pokarmowym, powodując ich pękanie. W następstwie ruchów perystaltycznych pęcherzyki gazu pękają lub łączą się i gaz może być łatwo usunięty z przewodu pokarmowego przez odbijanie lub poprzez pasaż treści. Symetykon nie wchłania się z przewodu pokarmowego.

 • Wskazania

  Łagodzenie dolegliwości bólowych (wzdęcia, bóle kolkowe) związanych z nadmiernym nagromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym w wyniku połykania powietrza. Preparat jest wskazany do stosowania u niemowląt od 1. do 6. mż.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zaburzenia tarczycy. Niedrożność jelit. Zaparcia.

 • Środki ostrożności

  W przypadku utrzymywania się objawów należy skonsultować się z lekarzem. Nie podawać niemowlętom poniżej 1. mż.

 • Ciąża i laktacja

  Brak danych, które sugerowałyby, że symetykon wywiera jakikolwiek niekorzystny wpływ na ciążę. Ze względu na brak odpowiednich badań lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie wiadomo, czy symetykon przenika do mleka ludzkiego, jednak biorąc pod uwagę fakt, że praktycznie nie wchłania się on z przewodu pokarmowego jest mało prawdopodobne, by znalazł się w mleku matek karmiących piersią.

 • Efekty uboczne

  Ze względu na fakt, iż preparat praktycznie nie ulega wchłanianiu z przewodu pokarmowego, działania niepożądane są bardzo rzadkie i ograniczają się głównie do reakcji nadwrażliwości na substancje, które wchodzą w skład leku.

 • Działanie z innymi lekami

  Lewotyroksyna może wiązać się z symetykonem. Jeśli podczas leczenia zaburzeń tarczycy u niemowląt podawany jest symetykon, absorbcja lewotyroksyny może być zaburzona.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Niemowlęta od. 1. do 6. mż.: przed każdym posiłkiem należy podać dziecku 0,5 ml zawiesiny - pełną zawartość zakraplacza (20 mg symetykonu). Zawartość zakraplacza należy wycisnąć głęboko na język dziecka. W razie potrzeby dawka może być zwiększona do 40 mg (1 ml zawiesiny). Podawanie preparatu powoduje stopniową poprawę w ciągu kilku dni.

 • Danych o lekach dostarcza: