Ibuprofen Polfarmex

 • Skład

  1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu; tabletki zawierają laktozę.

 • Działanie

  Niesteroidowy lek przeciwgorączkowy, przeciwbólowy i przeciwzapalny. Mechanizm działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego i osiąga Cmax po około 1-2 h. W 90-99% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany głównie z moczem w postaci metabolitów. T0,5 wynosi około 2 h.

 • Wskazania

  Objawowe leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów oraz choroby zwyrodnieniowej stawów. Objawowe leczenie młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów. Bóle różnego pochodzenia o słabym do umiarkowanego nasileniu np. bolesne miesiączkowanie, bóle zębów, mięśni, bóle pourazowe. Gorączka różnego pochodzenia. Łagodzenie objawów przeziębienia i grypy. Powolne przenikanie ibuprofenu do jam stawowych powoduje, że działanie preparatu w gośćcu ujawnia się w pełni dopiero w kilka do kilkunastu godzin po zażyciu leku. Należy to uwzględnić zarówno podczas ustalania sposobu podawania jak i oceny wyników leczenia.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na ibuprofen, inne NLPZ lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ, objawiająca się astmą oskrzelową, zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką. Czynna lub przebyta choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy z perforacją lub krwawieniem. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność serca. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Równoczesne stosowanie innych NLPZ, w tym inhibitorów COX-2. III trymestr ciąży.

 • Środki ostrożności

  Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów: z nadciśnieniem tętniczym, przebytymi zaburzeniami czynności serca, łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością sera (ryzyko zatrzymania płynów i obrzęków); z zaburzoną czynnością wątroby; z zaburzoną czynnością nerek (ryzyko dalszego pogorszenia ich czynności); z zaburzeniami krzepnięcia lub leczonych lekami przeciwzakrzepowymi (ryzyko krwawienia); z toczniem rumieniowatym układowym lub mieszaną chorobą tkanki łącznej (ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych); z przebytymi chorobami przewodu pokarmowego, takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna (ryzyko zaostrzenia choroby); z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi (ryzyko skurczu oskrzeli); w podeszłym wieku (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). Przed rozpoczęciem długotrwałego stosowania należy skontrolować czynność nerek, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością mięśnia sercowego, marskością wątroby i (lub) chorobami nerek. Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego zwiększa się w przypadku stosowania dużych dawek NLPZ, u osób w podeszłym wieku, u osób z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie oraz u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienia (takie jak: doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny - SSRI lub leki przeciwpłytkowe, w tym kwas acetylosalicylowy w małej dawce, jak również u pacjentów spożywających alkohol) - w tych grupach pacjentów niezbędny jest ścisły nadzór lekarski i zachowanie szczególnej ostrożności, należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku. Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej i przez najkrótszy czas konieczny do złagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg/dobę) przez długi okres czasu może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętnic (np. zawał serca lub udar); badania epidemiologiczne nie wykazują, aby przyjmowanie małych dawek ibuprofenu (np. ≤1200 mg/dobę) było związane ze zwiększeniem ryzyka zawału serca. Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu powinni być leczeni ibuprofenem bardzo ostrożnie. Należy zachować ostrożność przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu). Długotrwałe równoczesne stosowanie ibuprofenu i innych leków przeciwbólowych zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek (nefropatia postanalgetyczna). Lek może maskować objawy zakażenia i gorączki; może spowodować nagłe zmniejszenie stężenia glukozy we krwi. Należy przerwać stosowanie ibuprofenu w razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia, w przypadku krwawień z nosa, bólów w klatce piersiowej, drgawek, omdleń, zaburzeń widzenia (mroczki, zaburzenia widzenia barwnego), a także po wystąpieniu pierwszych objawów nadwrażliwości, takich jak: wysypka skórna, zmiany na błonach śluzowych. Lek nie jest wskazany dla dzieci

 • Ciąża i laktacja

  Ibuprofen można stosować w I i II trymestrze ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności (ryzyko poronienia oraz występowania wad wrodzonych serca i wytrzewienia wskutek zastosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży; całkowite ryzyko wystąpienia sercowo-naczyniowych wad rozwojowych zwiększa się z poniżej 1% do około 1,5%; ryzyko zwiększa się wraz z dawką oraz czasem trwania leczenia). W przypadku konieczności stosowania ibuprofenu u kobiet planujących ciążę lub będących w I lub II trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. W III trymestrze ciąży stosowanie ibuprofenu jest przeciwwskazane. Ibuprofen stosowany w III trymestrze ciąży może wywołać u płodu nadciśnienie płucne, przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego oraz zaburzenia czynności nerek, mogące przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem; u matki - zahamować czynność skurczową macicy; u matki i u płodu możliwe jest wystąpienie działania antyagregacyjnego przejawiającego się wydłużeniem czasu krzepnięcia. Ibuprofen i jego metabolity mogą w bardzo małej ilości przenikać do mleka kobiecego (0,0008% zastosowanej dawki). Przerwanie karmienia nie jest konieczne przy krótkotrwałym stosowaniu ibuprofenu w dawkach stosowanych w leczeniu bólu i gorączki. Stosowanie ibuprofenu może osłabiać płodność u kobiet i nie jest ono zalecane u kobiet, które planują ciążę. U kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które są poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważyć odstawienie leku.

 • Efekty uboczne

  Niezbyt często: niestrawność, ból i uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, zgaga, nudności, zawroty głowy, wysypka, pokrzywka, świąd. Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, ból głowy, obrzęki. Bardzo rzadko: wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Crohna, smoliste stolce, krwawe wymioty, zapalenie dwunastnicy, zapalenie przełyku, depresja, bezsenność, dezorientacja, zmienność nastroju, pobudzenie, senność, drażliwość, uczucie zmęczenia, drgawki, aseptyczne zapalenie opon mózgowych (głównie u pacjentów z chorobą autoimmunologiczną, np. toczeniem rumieniowatym układowym i pokrewnymi chorobami tkanki łącznej), szumy uszne, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, retencja sodu, zapalenie wątroby, żółtaczka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie trzustki, zaburzenia hematologiczne - niedokrwistość - hemolityczna i aplastyczna, agranulocytoza, leukopenia, trombocytopenia - bez lub z plamicą, pancytopenia (pierwszymi objawami są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie, np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa); rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, pokrzywka, rumień wielopostaciowy, łysienie, złuszczające zapalenie skóry, nadwrażliwość na światło, reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy, krtani, języka, duszność, tachykardia, niedocisnienie, wstrząs, ostry wstrząs), zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, niedociśnienie, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca. Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego (mogące doprowadzić do zgonu) i perforacja, szczególnie u osób w podeszłym wieku. Obserwowano przypadki wystąpienia objawów nadwrażliwości na ibuprofen (reakcje alergiczne, neutropenia, eozynofilia, zmniejszenie hematokrytu, utrata słuchu, zaburzenia widzenia; w pojedynczych przypadkach wystąpiły ostre reakcje nadwrażliwości manifestujące się niedociśnieniem tętniczym). Podczas stosowania NLPZ odnotowano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego, niewydolność serca. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie długotrwale w dużych dawkach (2400 mg na dobę) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka.

 • Działanie z innymi lekami

  Ibuprofen stosowany z innymi NLPZ (w tym kwasem acetylosalicylowym), kortykosteroidami, lekami przeciwpłytkowymi, jak również z alkoholem zwiększa ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza dotyczących przewodu pokarmowego (owrzodzenie, krwawienie); z chinolonami - zwiększa ryzyko drgawek; z zydowudyną - wydłuża czas krwawienia; z cyklosporyna - nasila nefrotoksyczność. Osłabia działanie leków hipotensyjnych i moczopędnych. Zwiększa stężenia litu i metotreksatu we krwi (kontrolować ich stężenia). Nasila działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryn (warfaryny, acenokumarolu). Może nasilać objawy niewydolności serca i zwiększać stężenie glikozydów nasercowych we krwi. Stosowany w okresie od 8 do 12 dni od podania mifeprystonu może zmniejszyć jego skuteczność. Należy zachować ostrożność w trakcie łącznego stosowania z kwasem walproinowym. Probenecyd opóźnia wydalanie ibuprofenu.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci 12 lat: 1200-1800 mg/dobę, w dawkach podzielonych. U niektórych pacjentów wystarczającą dawką jest 600-1200 mg/dobę. W przypadku ostrych bólów można stosować dawkę większą, prowadzącą do złagodzenia bólu, nie przekraczając dawki 2400 mg/dobę. Reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów: 400 mg 3-4 razy na dobę; dawkę należy dostosować w zależności od reakcji pacjenta; zwykle u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów konieczne jest zastosowanie większych dawek niż u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów; dawka maksymalna wynosi 2400 mg/dobę. Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów: do 40 mg/kg mc./dobę, w dawkach podzielonych; nie zaleca się stosowania u dzieci o mc. 1200 mg/dobę. Dzieci >12 lat: przeciwbólowo i przeciwgorączkowo 20 mg/kg mc./dobę, w dawkach podzielonych. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności modyfikacji dawki u osób w podeszłym wieku, o ile czynność nerek i wątroby jest prawidłowa, w innym przypadku dawkę należy dobrać indywidualnie. Sposób podania. Lek przyjmować bezpośrednio po posiłkach, popijając dużą ilością płynów; jeśli wystąpią zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego zaleca się podawanie leku w czasie posiłków lub z mlekiem. Tabletek nie należy dzielić.

 • Uwagi

  Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną; jednak działania niepożądane spowodowane dużymi dawkami leku, takie jak zaburzenia widzenia (zamglone lub podwójne widzenie) mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 • Danych o lekach dostarcza: